ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ವರ್ಸಸ್ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR): ಅರ್ಥ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) (ವಿಸ್ತರಿತ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯದ ದರ) ಮತ್ತು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) (ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಎಂದರೇನು?

ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP)) ಯಂತೆ ಅನೇಕ ಒಳಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ 

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು:

ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) = [(ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ/ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯ) ^ (1/ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)] – 1

ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,20,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹1,80,000 ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) = [(1,80,000 / 1,20,000) ^ (1/5)] – 1 = 8.45%

ಇದರರ್ಥ ₹1,20,000 ಹೂಡಿಕೆಯು ₹1,80,000 ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 8.45% ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಎಂದರೇನು?

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳಹರಿವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಫಂಡ್‌ನ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಗದು ಹರಿವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಜಿಆರ್‌ (CAGR)ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು, ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಪ್ರತಿ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗದು ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ 

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ (Excel) ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ (Google Spreadsheet) ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್(Excel) ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ(Google Spreadsheet) ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP)ಯಲ್ಲಿ ₹3,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

  • ಕಾಲಮ್ ಬಿ(B)ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಎಸ್ಐಪಿ(SIP) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರು-ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ‘-3000 ನಮೂದಿಸಬೇಕು’
  • ಕಾಲಮ್ ಸಿ (C)ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ (SIP) ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
  • ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಲಮ್ ಬಿ(B) ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಫಾರ್ಮುಲಾ = ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) (ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೊತ್ತ, ನಗದು ಹರಿವಿನ ದಿನಾಂಕಗಳು, [ರೇಟ್ ಗೆಸ್]) ಆಗಿದೆ. ‘ರೇಟ್ ಗೆಸ್’ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ “= ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR)(B2:B14,C2:C14)*100” ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.

ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP) ಹೂಡಿಕೆಯ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) 25.31% ಆಗಿದೆ.

ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಹೋಲಿಕೆ

ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಆದಾಯವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಆವರ್ತಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಎಕ್ಸ್ಐಆರ್ಆರ್ (XIRR)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಲಾಭಗಳ ಮರುಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಗದು ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ
ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ
ಫಾರ್ಮುಲಾ [(ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ / ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯ) ^ (1/ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)]-1 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR ಫಾರ್ಮುಲಾ

ಅಥವಾ

ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳ ∑ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR)

ಸೂಕ್ತತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಹರಿವು ಇಲ್ಲದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಗದು ಹರಿವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
ನಿಖರತೆ ಪ್ರತಿ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ
ಪ್ರಯೋಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಾನುಕೂಲ ಇದು ಅನೇಕ ಇನ್‌ಫ್ಲೋಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್‌ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ದರವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ವರ್ಸಸ್ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR): ನೀವು ಯಾವ ಆದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP) ನಂತಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿಎಜಿಆರ್‌ (CAGR)ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಐಪಿ (SIP)ಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎಸ್‌ಐಪಿ(SIP) ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ)

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂದರೇನು?

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ: ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ “=ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) (ಕ್ಯಾಶ್‌ಫ್ಲೋ ಮೊತ್ತ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಫ್ಲೋ ದಿನಾಂಕಗಳು, [ರೇಟ್ ಗೆಸ್])” ಆಗಿದೆ.

ನಾನು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು?

ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು, ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) = [(ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ/ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯ) ^ (1/ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)] – 1.

ನಾವು ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಅನ್ನುಬಳಸಬೇಕು?

ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಹರಿವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯದ ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಿಎಜಿಆರ್ (CAGR) ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಎಕ್ಸ್‌ಐಆರ್‌ಆರ್ (XIRR) ಅನಿಯಮಿತ ನಗದು ಹರಿವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆದಾಯದ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸ್ಐಪಿ (SIP) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.