ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು? ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಓದುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವುಗಳು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸೂಚ್ಯಂಕದಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸೂಚ್ಯಂಕದಂತೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮೀರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ?

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮೌಲ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ವೇಗದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ-ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೌಲ್ಯ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಮೀರಿದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ?

ಈ ಮೊದಲು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಪಿಇ(PE) ಅನುಪಾತ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ, ಸಾಲವೆನ್ಸಿ ಅನುಪಾತಗಳು, ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಾಯವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಅನುಪಾತಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಹು-ಅಂಶಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಲ್ಟಿ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಫಂಡಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2023 ರಂತೆ 1 ವರ್ಷದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಫಂಡ್ ಹೆಸರು 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಎಸ್&ಪಿ(S&P) ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ವರ್ಧಿತ ಮೌಲ್ಯ ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಫಂಡ್ 56.57%
ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟಿಎಫ್(ETF) ನಿಫ್ಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಸ್ 50 29.46%
ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ನಿಫ್ಟಿ 100 ಲೊ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ 30 ಇಟಿಎಫ್(ETF) 26.83%
ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ(HDFC) ನಿಫ್ಟಿ 200 ಮೊಮೆಂಟಮ್ 30 ಇಟಿಎಫ್ (ETF) 24.53%
ಎಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ(HDFC) ನಿಫ್ಟಿ 50 ಮೌಲ್ಯ 20 ಇಟಿಎಫ್(ETF) 23.56%

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಇಟಿಎಫ್‌(ETF)ಗಳು’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 2. ‘ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಕೆಟಗರಿಗಳು’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಎಲ್ಲಾ ಇಟಿಎಫ್‌(ETF)ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’.
 3. ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ’ ಹುಡುಕಲು ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ’.
 4. ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಥವಾ ‘ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ’ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ’.
 5. ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
 6. ನಿಮಗೆ ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’.
 7. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಐಪಿ (SIP).
 8. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್(ETF) ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಬೀಟಾಫಂಡ್ಗಳುಅವುಗಳಆಧಾರದಮೇಲೆಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನುಮೀರಿಸುವಗುರಿಯನ್ನುಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರುಹೆಚ್ಚಿನಆದಾಯದಸಾಧ್ಯತೆಯಪ್ರಕಾರಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆಹಣವನ್ನುನಿಗದಿಪಡಿಸಲುಮಾರುಕಟ್ಟೆಕ್ಯಾಪ್ಮೀರಿದಅನೇಕಅಂಶಗಳನ್ನುಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚಿನಆದಾಯವನ್ನುಗಳಿಸಲುಸ್ಮಾರ್ಟ್ಬೀಟಾಫಂಡ್ಗಳನ್ನುಉತ್ತಮವಾಗಿಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಬೀಟಾಫಂಡ್ಗಳುಅನೇಕಅಂಶಗಳನ್ನುಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯಮೂಲಭೂತಮತ್ತುಸ್ಟಾಕ್ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನಟ್ರೆಂಡ್ಗಳವಿಷಯದಲ್ಲಿಸ್ಟಾಕ್ಗಳುಎದುರಿಸಬಹುದಾದವಿವಿಧಅಪಾಯಗಳನ್ನುಕೂಡಅವುಗಳುಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಇಂಡೆಕ್ಸ್ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತಸ್ಮಾರ್ಟ್ಬೀಟಾಫಂಡ್ಗಳನ್ನುಹೂಡಿಕೆಮಾಡಲುಕಡಿಮೆಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
 3. ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಗಳು – ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಇತರ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 1. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಗ್ರಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ಟಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 2. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ.
 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇಂದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ!

FAQs

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀಟಾ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುವ ಮೌಲ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಯಾವುದು?

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದ ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ’ ವಿಭಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟಿಎಫ್(ETF) ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳು ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತವೇ?

ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಂತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಫಂಡ್ ಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ತೂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದು ಆಧರಿಸಿದ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.