ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) ಎಂದರೇನು?

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನುಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಪಾತಗಳು ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಪಾತಗಳು ಮಸೂರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನುಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು?

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಯು ಅದರ ಆದಾಯದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ 50 ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈ ಮಾನದಂಡದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರುವಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ತನ್ನ ಮಾನದಂಡದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಮೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಸೂತ್ರ

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) = (ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್ – ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್) / ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷ

ಸೂತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್: ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್: ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
 3. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರರ್: ಇದು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತದ ಉದಾಹರಣೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಫಂಡ್ನ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 50, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಅಗ್ರ 50ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ 15%ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್: ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ 50ಸೂಚ್ಯಂಕವು 12%ನಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರರ್: ನಿಫ್ಟಿ 50ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಆದಾಯದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು 8%ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ, ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕೋಣ:

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) =(15% – 12%) / 8% = 0.375

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) 0.375ಆಗಿದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರರ್ (ಚಂಚಲತೆ) ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.375ಯುನಿಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು

 • 0ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ 50ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಚಂಚಲತೆ) ಪರಿಗಣಿಸಿ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ?

 1. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಮತೋಲಿತ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೀರಿಸುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
 2. ರಿಸ್ಕ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳು: ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಂಡವಾಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇತರರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 4. ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಲಿಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 5. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೌಶಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಐಆರ್ ನ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.

 • ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ: ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನದಂಡದ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗಮನ: ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅನುಪಾತವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರಬಹುದು.
 • ಚಂಚಲತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ: ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲ: ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕೊರತೆ: ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಿಂಗಡಿಸದ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ
ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಪಾಯ (ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನೆ) ಮತ್ತು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ = (ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್ – ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್) / ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತ = (ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ರಿಟರ್ನ್ – ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರ) / ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್
ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ಉತ್ತಮ ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನುಪಾತವು ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರಕ್ಕೆ (ಉದಾ. ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ.
ಅಪಾಯದ ಪರಿಗಣನೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ಯತೆಯ ಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ಟಾಕ್-ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಮಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವಧಿ ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

FAQs

ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು?

 ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಐಆರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಐಆರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಐಆರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

 ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಆರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಆದರ್ಶ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು?

 ಆದರ್ಶ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಐಆರ್ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 0.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಪಾತ (ಐಆರ್) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲ.