ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂದರೇನು?

1 min read
by Angel One
EN
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಅರ್ಥ, ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಸೆಬಿಯ ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಂಡ್ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಲಾಭಾಂಶ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯದಂತಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನ ಮೂಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂದರೆ “ಆದಾಯ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ” ಮತ್ತು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಫಂಡ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಲಾಭಾಂಶದ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೆಬಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು?

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸೆಬಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಾವತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾವತಿಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ (ಎನ್ಎವಿ) ಜೊತೆಗೆ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು – ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ. ನಿಯಮಿತ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಯುನಿಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಯೋಜನೆಯ ಎನ್ಎವಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೋಜನೆಗಳ ತೆರಿಗೆ

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಡಿಡಿಟಿ) – ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು, ಡಿಡಿಟಿ ದರವು 15% ಇದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಿಟಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2020 ಈ ಷರತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ‘ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಎಎಂಸಿಗಳು ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ (ಸಿಜಿಟಿ) – ಇದು ವಿಶೇಷ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲಾಭವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯು 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾವತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ – ವಿಧಾನ

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸೋಣ:

ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಎನ್ಎವಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5 ರೂ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು 20,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ 40,000 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಅಥವಾ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎನ್ಎವಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎನ್ಎವಿ (ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 8 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 40,000 ರೂ.ಗಳ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 1,60,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಎನ್ಎವಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಎವಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿದರೆ ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯ ಎನ್ಎವಿಯ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದ?

ಹೌದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಿಚ್ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯ?

ಹೌದು, ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಖರೀದಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಎನ್ಎವಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಫಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆಯ?

ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.