ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತ್ತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸೇರಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.  

ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ (ಎಚ್ ಯುಎಫ್): ಎಚ್ ಯುಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬಹುದು. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಯಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಚ್ ಯುಎಫ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನು ಈ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ: ಅನುಮೋದಿತ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಪಿಐಒ) ಕಾರ್ಡ್
 • ತೆರಿಗೆದಾರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಟಿನ್) ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಿಐಎನ್)
 • ದೇಶದ ದೂತಾವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಿಗದಿತ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ

ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

 • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್/ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ (ಒಸಿಐ)/ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪಿಐಒ)
 • ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಸಿಐಎನ್
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
 • ಅನಿವಾಸಿ ಬಾಹ್ಯ (ಎನ್ಆರ್ಇ) ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
 • ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ವಸತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ:

 • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು   
 • ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
 • ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು: ರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ): ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನೀಡಿದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಚಾರಿಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘ: ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ 49AA ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.  

ವಿದೇಶಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ

 • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ದೇಶದ ದೂತಾವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಿಗದಿತ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಗಮನ

ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ

 • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ / ಒಸಿಐ / ಪಿಐಒ
 • ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾದ ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಐಎನ್
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
 • ಅನಿವಾಸಿ ಬಾಹ್ಯ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
 • ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / ಪರವಾನಗಿ
 • ವಿದೇಶಿಯರ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಭಾರತೀಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ವೀಸಾ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
 • ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡಿದ ಪತ್ರ  

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ?

ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ಯಾ

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತಾ ವಯಸ್ಸು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

 • ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು
 • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

 ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಹಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು, ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ:

 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
 • ಕಂಪನಿಗಳು 
 • ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
 • ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು