ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 10-ಅಂಕಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಜೀವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಾಗ ವಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು 2023 ರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ₹ 110 (ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ + 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ)
ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ ₹ 1,011.00 (ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ + ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ₹ 857 + 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ)

ಈ ಹಿಂದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ

ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕರೂ. 1,011.00 ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 49ಎಎ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (ದಾಖಲೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ವಿದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕಗಳು.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅನಿವಾಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ ₹ 959 (ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ + ಜಿಎಸ್ಟಿ).

ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಕ್ಷನ್ 139ಎ ಉಪ ವಿಭಾಗ (8) ರ ಷರತ್ತು (ಸಿ) ಮತ್ತು ನಿಯಮ 114 ರ ಉಪ-ನಿಯಮ (6) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು 66 ರೂಪಾಯಿ (ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ + ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 160 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮರುಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ

ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕವು ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ 50.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ವಿದೇಶಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. 959 ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಉಳಿತಾಯ, ಚಾಲ್ತಿ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೊದಲು, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸಿಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
  • ರೂ. 50,000 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
  • ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೊನೆಯದಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ!

FAQs

ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದ?

ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆಯ?

 ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸವು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?

 ಹೌದು, ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ನ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ DDMMYYYY ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. 

ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬಹುದು?

 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.