ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್‌ (PAN) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಎಷ್ಟು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ದಂಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಡೆರಹಿತ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಣಕಾಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರಿಚಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ದಂಡ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ (Pan) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 139A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಏಳನೇ ನಿಬಂಧನೆಯು ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದುವುದು

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

  • ವಿಳಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಅನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

  • ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

3. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೋಸದ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಕಲಿ/ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ದಂಡ

ಪ್ರತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 272B ಸೆಕ್ಷನ್ 139A ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎ ಒ (AO) ₹10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎ ಒ (AO) ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ವಿಭಾಗವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಗ್ರ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

1. ಅಧಿಕೃತ ಎನ್ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ (NSDL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ (NSDL)) ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ.

2. ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

‘ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನಂಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

4. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಟೋಕನ್ ನಂಬರನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್‌ಪೇಜಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬರ್ ವೆಬ್‌ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ.

6. ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

‘ಇ-ಸೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನಮೂದಿಸಿ.

7. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

ಉಳಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಟರಿಸ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು (*) ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಡ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

8. ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನಮೂದಿಸಿ

ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.

9. ಪುರಾವೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

10. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ‘ವೆರಿಫೈ’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ರೆಫರೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  1. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ 49ಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಮತ್ತು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು .
  2. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ (NSDL) ಟಿ ಐ ಎನ್ (TIN) ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ (UTI) ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
  3. ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಅನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ ಒ (AO) ಗೆ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ) ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದಿನಾಂಕ) ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  4.  ಈ ಪತ್ರ, ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ?

ಮುಕ್ತಾಯ

ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ, ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

FAQs

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?

ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವು ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ ₹110. ವಿದೇಶಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಶುಲ್ಕ ₹1,020. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ‘ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್-ಪ್ಯಾನ್ (NSDL-PAN)’ ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಅನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?

ಪಾವತಿಯ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್‌ (NSDL)ನ ಪುಣೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್, ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ನಕಲು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ರದ್ದತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಒ (AO) ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ನಿಮ್ಮ ಎಒ (AO) ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ರದ್ದುಗೊಳಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯಗಳು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಬಹುದು.

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 272B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.