ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು

ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕು (ROA) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕಡೆಗೆ. ಸರಳವಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖರೀದಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳು (ಆರ್‌ಒಎ) ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಾಗ ಮಾರಾಟ ಕಮಿಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ.

ಬ್ರೇಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಿತಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವ ಖರೀದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬ್ರೇಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಿತಿಗಳು:

ಸಂಗ್ರಹದ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (ROA) ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಫಂಡ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಾರರು ಲಿಂಕ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ROA ಅನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಷೇರುದಾರರು ಕೋರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $25,000 ಅಥವಾ $50,000 ತಲುಪಿದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. $1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಮಾಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು:

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತಕ್ಷಣದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಡೇವಿಸ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಷೇರುದಾರರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು: ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು (21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು).
 • ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗಳು.
 • ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು.
 • ಏಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು.
 • ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು..

ಬ್ರೇಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಫಿನ್ರಾ ಹಕ್ಕುಗಳು:

ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (FINRA) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ROA ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿಡುವಳಿಯು $250,000 ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹದ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

 • $25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು ಸುಮಾರು 5% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ $25,000, ಆದರೆ $50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು 4.25% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ $50,000, ಆದರೆ $100,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು 3.75% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ $100,000, ಆದರೆ $250,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು 3.25% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ $250,000, ಆದರೆ $500,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು 2.75% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ $500,000, ಆದರೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವು 2.00% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಫಂಡಿನ ಫ್ರಂಟ್-ಎಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿವರಣೆ:

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು PQN ಎಂಬ ಫಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $25,000 ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐದನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ $5,000 ಫಂಡ್ PQN ಕ್ಲಾಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5% ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ಫ್ರಂಟ್-ಎಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಫಂಡ್ PQN ನ ಕ್ಲಾಸ್ A ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ $25,000 ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಫಿನ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫಂಡ್ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $30,000 ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಂಡ್ PQN ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ 5% ಮೇಲೆ 4.25% ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡ್ ನ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಫಂಡ್ ನೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು 5% ವಿರುದ್ಧ 4.25% ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು:

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟುವ ಲಾಭಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.