ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಈ ಲೇಖನವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಐಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಸಿಪ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಪ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ

 

ಸಿಪ್ ಗಳ ವಿಧಗಳು 

ಅವಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿಪ್ ಗಳು

ಅವಧಿ-ಆಧಾರಿತ ಸಿಪ್ ಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳು, 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಿಪ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಪ್ ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಸಿಪ್ ಯಂತೆಯೇ ಅವಧಿ-ಆಧಾರಿತ ಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿಪ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಹು ಸಿಪ್ ಗಳು

ಮಲ್ಟಿ-ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹು- ಸಿಪ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ

ಕಾಂಬೊ ಸಿಪ್ ಗಳು

ಕಾಂಬೊ ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳು ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಂಬೊ ಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಬೊ ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸಿಪ್ ಗಳು

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಸಿಪ್ ಗಳು

ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಸಿಪ್ ಗಳು ಸಿಪ್ ಗಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ-ಹಂತದ ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

ಟ್ರಿಗರ್ ಸಿಪ್ ಗಳು

ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಸಿಪ್ ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಿಪ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಚೋದಕ ಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಾಗ. ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ?

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಪ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಿಪ್ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಕ್ತಿ:

ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ:

ಸಿಪ್ ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಪ್ ಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ:

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಿಪ್ ಗಳು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ:

ವಿವಿಧ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಿಪ್ ಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ

ಸಮಾರೋಪ

ಎಸ್ಐಪಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಎಸ್ಐಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

ನೀವು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಸ್ಐಪಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ, ಎಸ್ಐಪಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.