ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಎ(RTA) ಎಂದರೇನು?

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಅನುಭವಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನವೀಕೃತದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು: ಪರಿಚಯ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ..

ನೀವು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದರೇನು?

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್(ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA)) ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಘಟಕ. ದಾಖಲೆ-ಸೂಚ್ಯಂಕೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್‌ಟಿಎಎಸ್(RTAs)ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ..

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಆರ್ಟಿಎಎಸ್(RTAs) ಗಳನ್ನು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ನಂತಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

 • ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಐಪಿಒ(IPO) ಅಥವಾ ಹೊಸ ಫಂಡ್ ಆಫರ್ ಎನ್ಎಫ್ಒ(NFO) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಒ(IPO)ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಆಗಿದೆ.

 • ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ‌ಟಿಎ(RTA) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುಗಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಪಿಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಟಿಎ(RTA) ಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಖರ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಅಥವಾ ಎಎಂಸಿ(AMC) (ಅಸೆಟ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಕಂಪನಿ) ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟಕವು ವ್ಯಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಘಟಕಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

 • ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು

ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಎಎಂಸಿ(AMC) ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಎ (RTA) ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿತರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಲೀನಗಳು, ಸ್ವಾಧೀನಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೋನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಭಜನೆಗಳು, ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಭಜನೆಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಟಿಎ(RTA) ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 • ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

ಆರ್ಟಿಎಎಸ್(RTAs) ಗಳು ನೀಡುವ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಸೆಟ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಕಂಪನಿ(ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಹನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಿಧ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs) ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್‌ಟಿಎಎಸ್(RTAs)ಗಳು ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು, ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್‌ಗಳು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು (ಎಸ್‌ಐಪಿಎಸ್(SIPs)) ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು (ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಸ್(SWPs)) ನಂತಹ ವಹಿವಾಟು ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
 • ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ಎನ್ಎವಿ(NAV) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಹಿವಾಟು ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು
 • ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (ಕೆವೈಸಿ(KYC)) ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು

ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ?

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ಅವರು ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರ್‌ಟಿಎಗಳು(RTAs) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಎಸ್ಐಪಿಎಸ್ (SIPs) ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಸ್ (SWPs) ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು
 •  ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿಎಎಸ್(CAS)), ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ವಿವರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ವಿವರ ಮುಂತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇಶಗಳಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ, ನಾಮಿನೇಶನ್‌ಗಳು, ಅನೇಕ ಫೋಲಿಯೋಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌತಿಕ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳು
 • ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್
 • ಡಿಮ್ಯಾಟ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್

ತೀರ್ಮಾನ

ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

FAQs

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಏನು?

ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿವೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ?

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಎಂಸಿಎಸ್(AMCs)ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆಂಟರೊಂದಿಗೆ .

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಆರ್‌ಟಿಎ(RTA) ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಎಎಂಸಿ(AMC)ಯೊಂದಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಆದಾಗ್ಯೂಯಾವುದೇ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ಸ್(SCORES)ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಬಿ(SEBI)ಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಬೋನಸ್ ಷೇರು ವಿತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್‌ ನ ಪಾತ್ರ ಏನು?

ಬೋನಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.