ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಷೇರುಗಳ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕತೆಗಳು, ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಣ್ಣ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಆಧಾರಿತ, ಸಮತೋಲಿತ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇತರರ ನಡುವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಇವುಗಳ ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ .

ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು 

ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಬಿ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಲವು ತೋರಿದವು. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಷೇರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೇಳುವ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರು ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸೋಣ, ಅದು ಮೂಲತಃ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಪಾಲನ್ನು ಐದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಿ ಪಾಲನ್ನು ಒಂದೇ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇದು ಐಟಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಷೇರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅನುಕೂಲಗಳು ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳು, ಲಾಭಾಂಶ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರವೇ ಇತರ ಷೇರುದಾರರು ಹಣ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂತಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ. 500 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ CEO 100,000 ಕ್ಲಾಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ 500,000 ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ, ಸಿಇಒ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. 250,000,000 ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು 

ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳು

ಒಳಗಿನವರು ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಗ ಶೇರ್ಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಳಗಿನವರು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಬಿ ಷೇರುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಿಪ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಿ ಶೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಗಳಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ವರ್ಗದ ಶೇರುಗಳು

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೈಜಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಗ ಬಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳ ಕೊರತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಗದ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳು ರೂ. 3000 ಮತ್ತು 100 ಮತಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ವರ್ಗ ಬಿ ಷೇರುಗಳು ರೂ. 500 ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತದ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ವರ್ಗ ಸಿ, ವರ್ಗ ಬಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಣಿಯ ಶೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ . ವರ್ಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗ ಷೇರುಗಳ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು