ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.

ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರಾಮದಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ನ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಫೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಎಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಗೆ 5 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ
 • ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ
 • ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಫೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,000 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

ಫೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
 • ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ
 • ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಎಪಿಐ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

 • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಹೆಸರು
 • ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
 • ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಪಿಐ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ, ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಇ-ಗೌ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
 • ಒದಗಿಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ಪರದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ. ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
 • ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
 • ಮುಂದುವರಿಯಿರಿಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಒಟಿಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ
 • ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಸೆಕ್ಷನ್ 194N ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194A ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವಾಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 194A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 194A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ
 • ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ಆಯ್ಕೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ
 • ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ
 • ಘೋಷಣೆ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ
 • ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ಪರದೆಯು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ

ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ ಅಥವಾ ಯುಟಿಐ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ನಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

 • ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
 • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಘಟಕಗಳು   

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ)
 • ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್
 • ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 • ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು
 • ವಿಮಾ ವೆಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಗಳು
 • ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು)
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು
 • ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳು
 • ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು
 • ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
 • ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
 • ಕೆವೈಸಿ ನೋಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ
 • ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪಾವತಿ ಸಾಧನ ವಿತರಕರು
 • ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು
 • ವಿಮಾ ಭಂಡಾರ
 • ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು
 • ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು
 • ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಿಟರ್ನ್ / ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಘಟಕಗಳು
 • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ
 • ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

FAQs

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂದರೇನು?

 ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆಯ?

 

 ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹ 12,000 + ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇದೆಯೇ?

 ಹೌದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಎಪಿಐ ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?

 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.