ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರು ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಗಳಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಹಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ (SIPs) ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಸ್ಐಪಿ (SIP)ಗಳು) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಐಪಿ (SIP) ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ:

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ:

ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳುವ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಅದು ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯು ಅದರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿರುವ  ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಅಪಾಯದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಯಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುವು?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು? ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನನ್ನ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು ಏನು?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಾಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಲದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಕೆಟಗರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.