ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರ

ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್‌ನ ಬೆಲೆಯು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಶನ್ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ), ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆಕಾರದಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ರಚನೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಒಪ್ಶನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಿಂದ (ಬಾಡಿ) ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು, ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದೇ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ವಿಂಗ್‌ಗಳ ಹೊರಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಟ್ರೇಡರ್‌ ಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಗದಿತ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ತಟಸ್ಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಲಿಸದಿದ್ದಾಗ ಪಾವತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಎಂದರೇನು?

ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ ವಿಂಗ್ ಗಳ ಹೊರಗಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು. ಇದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. 

ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆನ್-ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಜಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ. ಇದು ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವು ಪಡೆದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ. ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

 • ₹ 534 ಕ್ಕೆ ABC 95 ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಒಂದು ITM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
 • ABC 100 ನ 2 ATM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 230 ಅಥವಾ ₹ 460 ಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ
 • ₹ 150 ಕ್ಕೆ ABC 105 ರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
 • ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ₹ 224 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಗರಿಷ್ಠ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್‌ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಶನ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್-ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ’ಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಒಪ್ಪಂದವು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸೀಮಿತ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವು ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 1. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಾಗ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ರೈಟರ್ ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 2. ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ ಗಳು ಹಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ.

ಗರಿಷ್ಠ ಅಪಾಯ

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ  ಗರಿಷ್ಠ ಅಪಾಯ/ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಟ ನಷ್ಟವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಡೆದ ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ. ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್  ಕಾಲ್ ಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್

ಒಪ್ಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು  ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ, ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಅಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತಂತ್ರವು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬೆಲೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಎಂಬುದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರೇಂಜಿನ ಹೊರಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಅಂದಾಜು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್‌ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರದಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ನೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯು ನಿಕಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವು ವಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ  ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊರಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಲಾಭ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕದ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್-ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

‘ಡೆಲ್ಟಾ’ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ, ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗಾ ಎನ್ನುವುದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ನಿವ್ವಳ ಸ್ಥಾನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಧನಾತ್ಮಕ ವೇಗಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರರ್ಥ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಯ

ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಎರೋಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಬೆಲೆಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ನೆಗಟಿವ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಥೀಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರರ್ಥ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ನೆಗಟಿವ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಥೀಟಾ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕೆಗಳು

 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ

ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈಗ ನೀವು ‘ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಎಂದರೇನು?’ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.

 

FAQ ಗಳು

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಎಂದರೇನು?

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಒಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ?

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?

ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭದ ಮೌಲ್ಯವು ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.

ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.