ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುವು ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್‌ನ ಪೇಆಫ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಶ್ರೇಣಿಯು ಲಾಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ITM ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ITM ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು OTM ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು OTM ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಮಾರಾಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಬಳಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವಾಗ.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಔಟ್ ಓಫ್ ದಿ ಮನಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ ಓಫ್ ದಿ ಮನಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲಾಂಗ್ ಕಂಡೋರ್ (ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್) ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಸೂಚಿತ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಕಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂತಹ ಈ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 1. ಸೀಮಿತ ಅಪಾಯ:

  ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸೀಮಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೇಡರ್ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

 2. ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

  ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಕೆಲವು ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೇಡರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

 3. ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್:

  ಕಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

 1. ಸೀಮಿತ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

  ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವು ಸೀಮಿತ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಇತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.

 2. ಸಂಕೀರ್ಣತೆ:

  ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಒದ್ದಾಡಬಹುದು.

 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

  ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಅನನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದೇ ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ.

FAQs

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಟ್ರೇಡರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗೆ ಲಾಭವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಬಹುದು. 

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಕಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡರ್ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಾಂಡೋರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.