ಪ್ಯಾನ್‌ಗಾಗಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು?

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ - ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು. ಅಂಶಗಳು, ವಿಧಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್. ಪ್ಯಾನ್(PAN) (ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ) ಕೋಡ್ ಭಾರತದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಗಾಗಿನ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಎಒ (AO) ಕೋಡ್, ಅದರ ವಿಧಗಳ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿಗಾಗಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡಿನ ಅಂಶಗಳು

ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ (ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

 1. ಏರಿಯಾ ಕೋಡ್: ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಎಒ(AO) ಪ್ರಕಾರ: ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ , ಕಂಪನಿಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಕಾರ: ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ನ ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಎಒ(AO) ನಂಬರ್: ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ eGov ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೊದಲ ಎನ್ಎಸ್ ಡಿಎಲ್(NSDL)) ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಒ(AO) ಕೋಡ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಎಒ(AO) ಕೋಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

 1. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ: ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸದ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರದ ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ (ಮುಂಬೈ): ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಆದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ (ಮುಂಬೈ ಹೊರಗೆ): ಇದು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವಾಯುಪಡೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಒ(AO) ಕೋಡ್‌ ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎನ್ಎಸ್ ಡಿಎಲ್ (NSDL), ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ (UTIITSL) ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಎನ್ಎಸ್ ಡಿಎಲ್ (NSDL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಎನ್ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್(NSDL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಒ(AO) ಕೋಡ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ಎನ್ಎಸ್ ಡಿಎಲ್ (NSDL) ಇ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ನಗರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್  (UTIITSL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಹುಡುಕಿ

ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ (UTIITSL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ಯುಟಿಐಐಟಿಎಸ್ಎಲ್ (UTIITSL) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
 2. ಮೆನು ಬಾರಿನಲ್ಲಿ, ‘ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳು’ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ‘ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅನ್ನು ‘ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ’.
 3. ಸರಿಯಾದ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’.
 4. ನಗರದ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 5. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಹುಡುಕಿ

ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ.

 1. ಅಧಿಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
 2. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
 3. ಪೇಜಿನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ‘ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್’ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
 4. ಎಡ ಭಾಗದ ಮೆನುವಿನಿಂದ ‘ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿವರಗಳು’ ಗೆ ಹೋಗಿ
 5. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್  (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿನ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯ ಮೂಲವು ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ  ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
 • ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಮನೆ ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (ಎಚ್‌ಯುಎಫ್(HUF)), ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಂಪನಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ(LLP)), ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಎಒ(AO) ಕೋಡನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FAQs

ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಸತಿ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು?

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್(PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಒ (AO) ಕೋಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ () ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ (W) ಎಂದರೇನು?

ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ‘ ಸಿ (C)’ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸರ್ಕಲ್’ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ‘ ಡಬ್ಲ್ಯೂ (W)’ ಎಂದರೆ ‘ವಾರ್ಡ್’’. ಈ ಘಟಕಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಒ (AO) ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಒ (AO) ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಒ (AO) ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.