ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ವರ್ಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಡೋರ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳು 

 1. ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ: ನೀವು ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ.
 2. ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆ: ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ.
 3. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ: ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ.
 4. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ: ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ.
 5. ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆ.
 6. ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ (ITM) ಆಯ್ಕೆ: ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ.
 7. ಔಟ್ ಓಫ್ ದಿ ಮನಿ (OTM) ಆಯ್ಕೆ: ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಸೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಎಂದರೇನು?

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

 1. ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಎರಡು (ATM) ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು
 2. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ITM(ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು
 3. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು OTM (ಔಟ್ ಓಫ್ ದಿ ಮನಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಗಮನಿಸಿ:

 • ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಕಾಲ್ ಗಳಿಂದ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
 • ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳ ಅಪಾಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು/ತಗ್ಗಿಸಲು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಶ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸದ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ನಿವ್ವಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಂತ್ರವು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

 • ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು (OTM) ಮೀರುತ್ತದೆ
 • ಬೆಲೆಯು ಐಟಿಎಂ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಎಂದರೇನು?

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವು ಬುಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಡರ್:

 1. ಕಡಿಮೆ ITM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
 2. ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ITM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ
 3. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ OTM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ
 4. ಹೆಚ್ಚಿನ OTM ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಸೀಮಿತ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವು ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್‌ನ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?

ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಸೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಇದು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯು ಹೇಳಲಾದ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಒಂದು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ತಂತ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್

ಶಾರ್ಟ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಾಂಡೋರ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಟಸ್ಥ ಅಸ್ಥಿರ
ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು? ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ.
ಕ್ರಮ 2 ATM ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿರಿ

1 ಐಟಿಎಂ ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

1 OTM ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

 • ITM ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
 • OTM ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
 • ಡೀಪ್ OTM ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
 • ಡೀಪ್ ಐಟಿಎಂ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿವೆ:

 1. ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ = ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ + ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
 2. ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ = ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿವೆ:

 1. ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ => ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ = (ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶಾಟ್ ಕರೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಪಾವತಿಸಲಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ)
 2. ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ => ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ = (ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಪಾವತಿಸಲಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ)
ಅಪಾಯಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ರಿಸ್ಕ್ = ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಸ್ಕ್ (ನಷ್ಟ) = ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೀರ್ಘ ಕರೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಪಡೆಯಲಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ + ಪಾವತಿಸಲಾದ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು
ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಲಾಭವು ಪಡೆದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ = ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ – ಪಾವತಿಸಲಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೇವಲ ಐಟಿಎಂ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಐಟಿಎಂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ
ಅನುಕೂಲ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ
ಅನಾನುಕೂಲ
 1. ಲಾಭದಾಯಕತೆಯು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
 1. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು
 2. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ
 3. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ

FAQs

ಶಾರ್ಟ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಡೋರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕಂಡೋರ್ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನದವರೆಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಿವ್ವಳ ಡೆಲ್ಟಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ತಟಸ್ಥ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ATM (ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ) ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ITM (ಇನ್-ದಿ-ಮನಿ) ಕರೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು OTM (ಔಟ್ ಓಫ್ ದಿ ಮನಿ) ಕರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವು ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಎಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು.

ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಡೋರ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಕಂಡೋರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಲಾಂಗ್ ಕಂಡೋರ್  ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಡೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.