ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) (ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್), ಈ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.

ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE)ಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಅಥವಾ ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE), ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

  ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಬಿಎಸ್ಇ(BSE)
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್
ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ
  1. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್: ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ(NSE) ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಇದರ ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಕಡಿಮೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
  2. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ: ಬಿಎಸ್‌ಇ (BSE) ಗಿಂತ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ (NSE) ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
  3. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು: ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE)ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ; ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
  4. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ  ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ,ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ನಿಫ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ .

ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE), ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಬಿಎಸ್ಇ(BSE)ಯು ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ  ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ , ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದಿನದ ಟ್ರೇಡೆರ್ಸಗಳಾಗಿದ್ದು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಉತ್ತಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಇ(NSE) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ(BSE) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಎರಡೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ! !