ಭಾರತದ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ . ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ? ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ VIX ಒಂದು ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಎಂದರೇನು?

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ, ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಪ್‌ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ವೊಲಾಟಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

 • ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು
 • ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
 • ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯ ಅವಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳು ಅಸ್ಥಿರ ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಭಾರತ VIX ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅರ್ಥ

ಭಾರತ VIX ಭಾರತದ ಚಂಚಲತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. NSE ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಂಚಲತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಅಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯದ ಅಂಶಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ VIX ಭಾರತದ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. NSE ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಅಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯದ ಅಂಶಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ VIX ಅನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮೂಲತಃ 1993 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಅಂಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಎಂದರೇನು?

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಎಂಬುದು NSE ಯಲ್ಲಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಾನಿಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವೇರಿಯಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ – ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೊಲಾಟಲಿಟಿ . VIX ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹತ್ತಿರ NIFTY ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

VIX ಮತ್ತು ಚಂಚಲತೆಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ VIX ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ NIFTY ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆ.

VIX ಮೌಲ್ಯವು 15 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು +15 ಮತ್ತು -15 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, VIX 15 ಮತ್ತು 35 ರ ನಡುವೆ ಓಲಾಡುತ್ತದೆ . 15 ರ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವು 35 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, NIFTY ಮತ್ತು VIX ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ VIX 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ NIFTY ಏರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ VIX ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಅಂಕಿಅಂಶವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಲಭವಾದ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ (ಕೆ): ಇದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
 2. ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (S): ಇದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
 3. ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯ (T): ಇದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳು.
 4. ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರ (R): ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು VIX ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
 5. ವೊಲಾಟಲಿಟಿ (σ): ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ VIX ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಡಿಯಾ VIX ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ VIX ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಕಡಿಮೆ VIX ಕಡಿಮೆ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಹೆಚ್ಚಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ VIX ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರರ್ಥ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಭಾರತ VIX ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ VIX 2014 ರಿಂದ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಏಕಾಏಕಿ, ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯವು 50 ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ನಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 8000 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಆದರೆ, ನೆನಪಿಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತ VIX ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ VIX ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಿಗಿಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತೀವ್ರ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ VIX 15-35 ರ ನಡುವೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ VIX ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

VIX ಸುತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆ

VIX 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವಧಿಯ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. NIFTY ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೂಚಿತ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂದು ಅದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ VIX NIFTY ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಉತ್ತಮ ಅಳತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 • ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಉತ್ತಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಬದಲಾದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಏರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, VIX ಮೌಲ್ಯವು ಏರಿದಾಗ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ನಷ್ಟ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
 • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ VIX, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಡಲು ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ VIX, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಡಲು ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾಲು ಅಗಲ ಅಥವಾ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು . ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ VIX ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬಹುದು.
 • ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು NIFTY ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. VIX ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದಾಗ, NIFTY ವಿರುದ್ಧ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, VIX ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, NIFTY ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತದ್ವಿರುದ್ದ . ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಭಾರತ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, VIX ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಭಾರತ VIX ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಅನಿಯಮಿತ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ, ಹಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರು VIX ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಬಿಸಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ರೂ 310 ರೊಂದಿಗೆ ರೂ 275 ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ರೂ 10 ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 3000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 230 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ 275 ರೂ

ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ 230 ರೂ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10 ರೂ

ಅವರು ರೂ (230+10) ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ – ರೂ 275 ಅಥವಾ ರೂ 35. ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಲಾಟ್‌ಗೆ ರೂ 105,000 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ, ಅವನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಿನ್ನುಡಿ 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಭಾರತ VIX ಒಂದು ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಷೇರು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ VIX ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

FAQs

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಎಂದರೇನು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಅದೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಎಂದರೇನು?

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಎಂಬುದು NIFTY ಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು NSE ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ-ತಿಂಗಳ NIFTY ಆಯ್ಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು  ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ VIX ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೊಲಾಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು NIFTY ಬಲವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಇದರರ್ಥ, ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, NIFTY ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತದ್ವಿರುದ್ದ.

ಭಾರತ VIX ನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ಭಾರತ VIX ಸರಾಸರಿ 15-35 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಭಾರತ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಡಿಯಾ VIX ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಚಂಚಲತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು?

India VIX ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಬರಹಗಾರರು, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಟಗಾರರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು VIX ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾ VIX ಏರಿದಾಗ, NIFTY ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡ ಭಾರತ VIX ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತ VIX 15-35 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, 35 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭಯದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು NIFTY ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು NIFTY ಬಲವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಭಾರತ VIX ಏರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, NIFTY ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, VIX ಕುಸಿದಾಗ, NIFTY ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೀಳುವ ಚಂಚಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

NIFTY VIX ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

NIFTY VIX ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಚಂಚಲತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ಹಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.