ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ: ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಇಕ್ವಿಟಿ/ಮಾಲೀಕತ್ವವಾಗಿದೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೇನು ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಷೇರುದಾರರು ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:

ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆ್ಯಪ್‌ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏಂಜಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 30% ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲುಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ₹ 1.33 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ:

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ₹93.33 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ 70% ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷದ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ₹63.33 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಮೇಲಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

 • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳು ಆದರೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?

ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನವೀನ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹15 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೀಸಲಾದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ₹22 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 15% ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ₹1.33 ಕೋಟಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 85% ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ನಂತರ ₹1.13 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹22 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹91.33 ಲಕ್ಷದ ಹಣವಲ್ಲದ ಲಾಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ₹22 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1,50,000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹14.67 ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ₹7 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪವಾಗಿ 47,687 ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ?

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:

 1. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕೊಡುಗೆ : ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ನೇರ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
 2. ಬಂಡವಾಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ನಗದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಸಂಬಳಗಳು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯು ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 3. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆ: ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಪರಿಣತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ : ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಂಟೆಯ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬಹುದು.
 2. ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ : ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ : ಒಟ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮೌಲ್ಯವು ವೆಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣವಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ತೆರಿಗೆ

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ತೆರಿಗೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿತ್ತೀಯೇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಯ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಣತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಗದು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಳದ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೂರ್ವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಯಾವುವು ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 1. ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರದ ಕೊರತೆ : ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 2. ಆದಾಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ : ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
 3. ಗಣನೀಯ ಸಮಯದ ಬದ್ಧತೆ: ಇದು ಇತರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಲ್ಲದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಬದಲಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಂಪನಿ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಗುರುತಿಸಲು, ನಿಷ್ಠಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವು ಅಪರೂಪದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

FAQs

ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೇನು?

ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಣಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?

ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.