தலைப்பு: பான்உடன் ஆதாரை எவ்வாறு இணைப்பது?

பான்கார்டுடன்ஆதார்கார்டைஇணைப்பதுஐ.டி.ஆர் (ITR)ஃபைல்செய்வதற்குகட்டாயமாகும். பான்உடன்ஆதாரைஎப்படிஇணைப்பதுஎன்பதைஇந்தக்கட்டுரையில்வாசிக்கவும்.

நீங்கள் வரி செலுத்துபவராக இருந்தால், உங்கள் ஆதார் கார்டுடன் உங்கள் பான்-ஐ இணைப்பது இப்போது கட்டாயமாகும். காலக்கெடுவிற்குள் இணைப்பு தேவைக்கு இணங்கத் தவறினால் பான் கார்டை செயலற்றதாக்கும், மேலும் நீங்கள் ஐ.டி.ஆர் (ITR) (இன்கம் டேக்ஸ்ரிட்டர்ன்ஸ் ) ஃபைல் செய்ய முடியாது. ₹50,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வங்கி பரிவர்த்தனைகளை செய்யும் தனிநபர்கள் சேவைகளை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு தங்கள் பான்-ஐ ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை தடையின்றி நிதிய பரிவர்த்தனைகளை தொடர்வதற்கு முக்கியமானது என்பதால், இந்தக் கட்டுரை ஒரு முக்கியமான படிப்பு ஆகும். பான் கார்டுடன் ஆதார் அட்டையை இணைப்பதற்கான செயல்முறை மற்றும் பான் ஆதார் இணைப்பு நிலையை எப்படி சரிபார்ப்பது என்பதை இது விளக்குகிறது.

பான் மற்றும் ஆதார் கார்டுகளை புரிந்துகொள்ளுதல்

பான் கார்டு என்பது உங்கள் நிதி அடிப்படையை கண்காணிக்கும் மற்றும் வரி இணக்கத்தை பூர்த்தி செய்ய உதவும் ஒரு முக்கியமான ஆவணமாகும். பான் கார்டு ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனித்துவமான 10 டிஜிட்நம்பரை கொண்டுள்ளது. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டால்வெளியிடப்பட்ட பான், தனிநபர்கள் அல்லது பெருநிறுவனங்கள் பற்றிய வரி தொடர்பான தகவல்களை சேமிப்பதற்கான மையப்படுத்தப்பட்ட முறையாகும். ஆதார் ஒரு 12 டிஜிட் அடையாள எண் ஆகும். இந்திய தனித்துவமான அடையாள ஆணையம் (யு.ஐ.டி.ஏ.ஐ – UIDAI) மூலம் வயது அல்லது பாலினம் எதுவாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் இது வழங்கப்படுகிறது. தனிநபர்கள் பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் ஒற்றை நம்பருக்கு எதிராக சேமிக்கவும், அவர்களை அரசாங்க தரவுத்தளத்தில் இருந்து அணுகவும் ஆதார் உதவுகிறது.

இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்களை ஃபைல்செய்ய பான் உடன் ஆதாரை எவ்வாறு இணைப்பது?

நீங்கள் விலக்கு அளிக்கப்படாவிட்டால் ஐ.டி.ஆர் (ITR)-ஐ ஃபைல் செய்ய வேண்டும் என்றால் பான் கார்டுடன் ஆதார் கார்டை இணைப்பது கட்டாயமாகும். இதில் பின்வருபவை அடங்கும்:

 • குடியுரிமைஅல்லாதஇந்தியர்கள் (என்.ஆர்.ஐ – NRI), இந்தியவம்சாவளிநபர்கள் (பி.ஐ.ஓ – PIO-க்கள்) மற்றும்இந்தியாவில்வணிகம்நடத்தும்இந்தியவெளிநாட்டுகுடியுரிமை (சி.ஐ.ஓ – CIO-க்கள்) போன்றநிலைப்பாடுகளைக்கொண்டதனிநபர்கள்தங்கள்பான்-ஐஆதாருடன்இணைப்பதில்இருந்துவிலக்குஅளிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 • இந்தியாவில்வசிக்கும்வெளிநாட்டுநாட்டவர்களுக்கும்இதுகட்டாயமில்லை.
 • அசாம், மேகாலயாமற்றும்ஜம்முகாஷ்மீர் (ஜே&கே) குடியிருப்பாளர்களுக்குவிலக்குஅளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • 80வயதிற்கு மேற்பட்டதனிநபர்களும்தங்கள்பான்உடன்தங்கள்ஆதாரைஇணைக்கதேவையில்லை.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகைகள் தவிர, மற்ற அனைவருக்கும் பான் ஆதார் இணைப்பு கட்டாயமாகும்.

உங்கள் ஆதார் உங்கள் பான் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது

ஐ.டி.ஆர் (ITR)-ஐ ஃபைல் செய்ய உங்கள் ஆதார் கார்டுடன் உங்கள் பான் கார்டை இணைப்பது அவசியமாகும். உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் இணைக்கப்படாவிட்டால் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்உங்கள் வருமானத்தை செயல்முறைப்படுத்தாது. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டின்இ-ஃபைல் போர்ட்டலை அணுகுவதன் மூலம் நீங்கள் இரண்டு அடையாள அட்டைகளை இணைக்கலாம். உங்கள் பான் உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பினால், கீழே உள்ள படிநிலைகளை பின்பற்றவும்.

 • இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டின்இ-ஃபைல்போர்ட்டலைஅணுகவும்.
 • குயிக் லிங்க்பிரிவில் ‘ஆதார்நிலையைஇணைக்கவும்’ மீதுகிளிக்செய்யவும்
 • உங்கள்பான்கார்டுநம்பரை உள்ளிடவும்
 • ஆதார்கார்டுநம்பரை உள்ளிடவும்
 • உங்கள்பான்உங்கள்ஆதாருடன்இணைக்கப்படவில்லைஎன்றால், ஒருகமெண்ட் பாக்ஸ் ஸ்கிரீனில் தோன்றும்: “பான்ஆதாருடன்இணைக்கப்படவில்லை. பான்உடன்உங்கள்ஆதாரைஇணைக்கஆதார்இணைப்புமீதுகிளிக்செய்யவும்’.

ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டை இணைப்பதற்கான செயல்முறை

 1. ஆதார்கார்டுமற்றும்பான்கார்டைஇணைப்பதற்கானவழிமுறைகள் – ஆன்லைன்

  • ஐ.டிதுறையின்இ-ஃபைலிங்போர்ட்டலைஅணுகவும்
  • முகப்புபக்கத்தில்உள்ளவிரைவானஇணைப்புபிரிவிற்குசென்றுஆதார்விருப்பத்தேர்வைஇணைக்கவும்மீதுகிளிக்செய்யவும்
  • பான்நம்பரை உள்ளிடவும்
  • உங்கள்ஆதார்கார்டுநம்பரை உள்ளிடவும்
  • உங்கள்ஆதார்கார்டில்உங்கள்பிறந்தஆண்டுமட்டுமேஇருந்தால் ‘ஆதார்கார்டில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபிறந்தஆண்டுமட்டுமேஎன்னிடம்உள்ளது’ என்றபெட்டியைடிக்செய்யவும்.
  • ‘ஆதாரைஇணைக்கவும்’ மீதுகிளிக்செய்யவும்’. உங்கள்ரெஜிஸ்டர்செய்தமொபைல்நம்பரில் சரிபார்ப்புக்காக 6-டிஜிட்ஓ.டி.பி – OTP-ஐநீங்கள்பெறுவீர்கள்.

  நீங்கள் அதை மார்ச் 31, 2023 க்கு பிறகு இணைத்தால், நீங்கள் ₹1,000 அபராதத்தை செலுத்த வேண்டும். பேமெண்ட்விவரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றால், “பேமெண்ட்விவரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை” என்ற எச்சரிக்கை திரையில் தோன்றும். தேசிய பத்திரங்கள் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்டின் இணையதளத்தின் மூலம் நீங்கள் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த வேண்டும்.

 2. ஆதார்கார்டுமற்றும்பான்கார்டைஇணைப்பதற்கானவழிமுறைகள் – SMS வழியாக

  உங்கள் ரெஜிஸ்டர்செய்த மொபைல் நம்பரிலிருந்து UIDபான்>இடம்>12-டிஜிட் ஆதார்>இடம்>10-டிஜிட்பான்-யில் 567678-க்கு உரை மெசேஜ் அனுப்புவதன் மூலம் நீங்கள் பான் மற்றும் ஆதாரை SMS மூலம் இணைக்கலாம்.

 3. ஆதார்கார்டுமற்றும்பான்கார்டைஇணைப்பதற்கானவழிமுறைகள் – ஆஃப்லைன்

  பான் சேவை வழங்குநரான Protean e-Gov Technologies Limited அலுவலகத்திற்கு சென்று நீங்கள் ஆதாரையும் பான்-ஐயும் இணைக்கலாம். இணைப்பு நிகழ்ச்சிப்போக்கை தொடங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்களுடன் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

இறுதி வார்த்தைகள்

பான் மற்றும் ஆதார் இரண்டுமே தனிப்பட்ட அடையாள ஆவணங்கள் ஆகும், அவை அடையாளச் சான்றாகவும், ரெஜிஸ்டர் மற்றும் சரிபார்ப்பு நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுகின்றன. கண்காணிப்பு முறையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் வரி தவிர்க்கப்படுவதை தடுக்க இந்த தொடர்பு நிகழ்ச்சிப்போக்கு உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் பான் உடன் உங்கள் ஆதாரை இணைக்காமல் இருப்பது உங்களை ஐ.டி.ஆர் (ITR)ஃபைல் செய்வதையும் நிதி நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொள்வதையும் தடுக்கும். மேலே உள்ள படிநிலைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் எளிதாக உங்கள் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைக்கலாம்.

FAQs

பான் உடன் ஆதாரை இணைப்பது ஏன் அவசியம்?

 • ஐடிஆர் (ITR)- ஃபைலிங் செய்வதற்கும் செயல்முறைப்படுத்துவதற்கும் பான் கார்டு ஆதார் கார்டு இணைப்பு கட்டாயமாகும்.
 • நிதி பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் திறம்பட கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும் இது அரசாங்கத்திற்கு உதவும்.
 • இது வரி தவிர்ப்பு மற்றும் மோசடியை தடுக்கும்.
 • இது பல பான் கார்டுகளைக் கொண்ட தனிநபர்களின் வாய்ப்புக்களை நீக்கும்.

எனது பான் உடன் எனது ஆதாரை நான் எவ்வாறு இணைக்க முடியும்?

பான் உடன் ஆதாரை இணைக்க மூன்று முறைகள் உள்ளன:

  1. ஆன்லைன் முறை: வருமான வரித் துறையின் இணையதளத்தின் ஃபைலிங் போர்ட்டலை அணுகவும், உங்கள் பான், ஆதார் மற்றும் பிற தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும் மற்றும் இணைப்பு செயல்முறையை நிறைவு செய்ய வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்.
 • ஸ்எம்எஸ் (SMS) முறை: உங்கள் பதிவுசெய்த மொபைல் நம்பரில் இருந்து 567678 க்கு உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் நம்பருடன் ஒரு எஸ்எம்எஸ் (SMS) அனுப்பவும்.
 • ஆஃப்லைன் முறை: புரோட்டீன் இகவ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட்  இன் அருகிலுள்ள அலுவலகத்திற்கு சென்று பான் ஆதார் இணைப்புக்கான கோரிக்கையை எழுப்ப அத்தியாவசிய ஆவணங்களுடன் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.

பான் உடன் ஆதாரை இணைப்பது கட்டாயமா?

ஆம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் செய்வதற்கும் குறிப்பிட்ட வரம்பை விட பல்வேறு நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பான் ஆதார் இணைப்பு கட்டாயமாகும்.

எனது பான் உடன் நான் எனது ஆதாரை இணைக்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்?

உங்கள் பான்ஐ ஆதாருடன் இணைக்க ஃபைலிங் செய்வது உங்கள் பான் கார்டை செயல்பாட்டில் இல்லாமல் செய்யும். உங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் செய்வதில் சிரமங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ளலாம் மற்றும் வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி அபராதங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். நீங்கள் பான் ஆதார் இணைப்பு நிலையை சரிபார்க்க வேண்டும் மற்றும் இணைப்பு செயல்முறையை நிறைவு செய்ய தேவையான வழிமுறைகளை எடுக்க வேண்டும்.