ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:

 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಎಂಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳ ನೇರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ವಂಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
 2. ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
 4. ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು:

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
 3. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು “ಸಲ್ಲಿಸಿ” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 4. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
 5. ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಂತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
 2. ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬಹುದು.
 3. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು “ಸೇವಾ ವಿನಂತಿ” ಅಥವಾ “ವಿನಂತಿ” ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
 4. ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್” ಅಥವಾ “ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ” ಎಂಬ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಗ ನೋಡಬಹುದು.
 5. ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ). ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 6. ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
 7. ದೃಢೀಕರಿಸಿ”, “ಅಪ್ಡೇಟ್” ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಟಿಎಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ / ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 3. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೇವೆಗಳ ಮೆನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 4. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ “ಸಲ್ಲಿಸಿ” ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐವಿಆರ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 4. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ:

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು: <space> ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಐಡಿ <space> ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯುಐಡಿಎಐನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
 3. ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಆರೈಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯುಐಡಿಎಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವುದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ

ನೀವು ಓದಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

FAQs

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವ?

 ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು?

 ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಖಾತೆಯಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವ?

 ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯ?

 ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.