ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?

ಭದ್ರತೆಯ ಅಸಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವು, ವಿತರಕರು ಭದ್ರತಾ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಸಾಧನದ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

a. ಬಾಂಡ್:

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಲ ಸಾಧನ.

b. ಇಳುವರಿ:

ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬಾಂಡ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

c. ಕೂಪನ್ ದರ:

ಕೂಪನ್ ದರವನ್ನು ವಿತರಕರು ಅದರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಬಾಂಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ಷದಾದ್ಯಂತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೂಪನ್ ದರ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

d. ಕೂಪನ್ ದರ ವರ್ಸಸ್ ಇಳುವರಿ:

ಬಾಂಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಆದರೆ ಇಳುವರಿಯು ಅದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಆದಾಯದ ದರವಾಗಿದೆ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಎಂದರೇನು?

ಬಾಂಡ್ ವಿತರಕರು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಸೆಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರ ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್‌ನ ಕೂಪನ್ ದರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಬಾಂಡ್‌ನ ಮುಖ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ = ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ / ಪ್ಯಾರ್ ಮೌಲ್ಯ

ಸರಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ₹2,000 ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 8% ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು 2034 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಈಗಿನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1600 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಈಗಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,400, ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂತಾದವು ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ, 8% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಂಡ್‌ನ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಇನ್ನೂ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಡ್.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?

ಸಾಲದ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

a. ಹಣದುಬ್ಬರ

ನಾಮಮಾತ್ರದ ದರವು ನಿಜವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಅಂಡರ್‌ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ನ ಕೂಪನ್ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

b. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ಬಾಂಡ್‌ನ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ಕೂಪನ್ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

c. ವಿತರಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್

CRISIL ಮತ್ತು ಮೂಡಿಯಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ . ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಬಾಂಡ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಪನ್ ದರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯ ಮಿತಿಗಳು

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬಾಂಡ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ಮಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಆದರೆ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ದರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿ

ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿ
ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಬಾಂಡ್‌ನಿಂದ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿಯು ಬಾಂಡ್‌ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿ = ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ / ಪ್ಯಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿ = ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ / ಬಾಂಡಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯು ಬಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಬಾಂಡ್‌ನ ಮುಖ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಬಾಂಡ್ ವಿತರಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಮಮಾತ್ರದ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಕರು ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಂತಹ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

  1. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿದೆ
  2. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ