ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಗದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಬಿಸಿನೆಸ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಖಾಸಗಿ ಹಿಡುವಳಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್‌ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೆಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊನಿಕರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ಐಪಿಒ (IPO) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಟೆಥರ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್‌ರೈಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು.

ಎರಡು ನಂತರದ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಸ್ತವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಮೊದಲು, ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫರ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುದಾರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಿನವರು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಎಡವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳು

ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತೆ, ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷೇರುಗಳ ಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ-ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ನಗದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.

ನಾನ್ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆರಂಭಿಕ ಷೇರುದಾರರು ನಾನ್-ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಂತಿಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 41 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.