ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅದರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಶೆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ವಿರುದ್ದವೂ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೌನ್‌ವರ್ಡ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸುಗಳೊಂದಿಗಿನ  ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂತರ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐ (FII) ಗಳು) ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕುಸಿತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಇದು FII ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹವಾಮಾನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅದು FII ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಷೇರುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸಿದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ನೀತಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಂತರ ಸೆಲ್-ಆಫ್ ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ

ಇದು ನಿರುಪದ್ರವ ಅಂಶದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿದೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

 

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆಗಳು

ಮೈನರ್ ಆದರೂ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳು ಲಾಭಾಂಶದ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲಾಭಾಂಶದ ಘೋಷಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ. ಇತರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯು ಬುಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ವಿವೇಚನೆಯಾಗಿದೆ.