પાનકાર્ડ સુધારણા/ઑનલાઇન અધતન: પાનકાર્ડમાં નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ કેવી રીતે બદલવું?

તમારો કાયમી ખાતું ક્રમાંક (પાનકાર્ડ) તમારા નાણાકીય જીવનમાં અનિવાર્ય છે, જે કર ઓળખકર્તા અને નોંધપાત્ર નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટેના સાધન બંને તરીકે સેવા આપે છે. વધુમાં, તે ઓળખના પુરાવાના માન્ય સ્વરૂપ તરીકે સેવા આપે છે. તે સ્પષ્ટ છે કે તમારા પાનકાર્ડ પરની અચોક્કસતા ભવિષ્યની ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે, તેથી સચોટ અને વર્તમાન માહિતી જાળવવી મહત્વપૂર્ણ છે.

સુધારણા પ્રક્રિયા માટે સંબંધિત ફી અને જરૂરી દસ્તાવેજો સહિત તમારા પાનકાર્ડની વિગતોને સુધારવાની પગલું-દર-પગલાંની પ્રક્રિયા દ્વારા માર્ગદર્શન આપીશું.

કેવી રીતે પાનકાર્ડની વિગતો બદલવી ?

કેટલીકવાર, તમારા પાનકાર્ડમાં ભૂલો આવી શકે છે, જેમ કે છાપણી પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારા નામ, માતા-પિતાના નામ અથવા જન્મ તારીખમાં ભૂલો. વ્યક્તિઓ તેમના પાનકાર્ડ મેળવ્યા પછી તેમના સરનામા અથવા નામમાં ફેરફાર અનુભવે છે તે પણ સામાન્ય છે. આવા સંજોગોમાં, તમારા પાનકાર્ડની વિગતો અધતન કરવી અને તેને સુધારવી જરૂરી છે. તમે આ ફેરફારો ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન પદ્ધતિઓ દ્વારા કરી શકો છો.

કેવી રીતે પાનકાર્ડ ઑનલાઇન અધતન કરવું ?

તમારું પાનકાર્ડ ઑનલાઇન અધતન કરવું એ એક અનુકૂળ અને સીધી પ્રક્રિયા છે. તમારી પાસે એનએસડીએલ ઈ-ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ  અથવા યુટીઆઈઆઈટીએસએલ વેબસાઇટ  દ્વારા આ ફેરફારો કરવાનો વિકલ્પ છે, જે તમારી પાન કાર્ડની માહિતીમાં જરૂરી અધતનો કરવા માટે વપરાશકર્તા-અનુકુળ મંચ પ્રદાન કરે છે.

પાનકાર્ડ મોબાઇલ નંબર અધતન વિશે પણ વધુ વાંચો

એનએસડીએલ ઈ-ગવર્મેન્ટ પોર્ટલ પર પાનકાર્ડ કેવી રીતે અધતન કરવું?

તમારી પાનકાર્ડ માહિતી અધતન અને સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઑનલાઇન પાનકાર્ડ સુધારણા માટે આ પગલાં અનુસરો :

પગલું 1: એનએસડીએલ ઈ-ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

પગલું 2: “સેવાઓ” પર ક્લિક કરો અને મેનુમાંથી “પાનકાર્ડ” પસંદ કરો.

પગલું 3: “પાનકાર્ડ ડેટામાં ફેરફાર/સુધારણા” સુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને “લાગુ કરો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 4: હવે, તમને ઑનલાઇન પાનકાર્ડ ઍપ્લિકેશન મળશે. ભરો:

 • ઍપ્લિકેશનનો પ્રકાર: ઍપ્લિકેશન પ્રકાર પર જાઓ અને “હાલના પાનકાર્ડ માહિતીમાં સુધારો” વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • શ્રેણી: ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિમાંથી યોગ્ય શ્રેણી પસંદ કરો.
 • તમારી વ્યક્તિગત વિગતો: જમા કરવા માટે જરૂરી માહિતીમાં તમારું નામ, જન્મ તારીખ, ઇમેઇલ સરનામું અને કોઈ પણ  વધારાની જરૂરી વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. આપેલ “કેપ્ચા કોડ” દાખલ કરો અને પછી “જમા કરો” પર ક્લિક કરીને આગળ વધો.

પગલું 5: નોંધણી પછી, તમને ઇમેઇલ દ્વારા ટોકન નંબર મળશે. જો જરૂરી હોય તો તમારા પ્રપત્રને ઍક્સેસ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. “પાન ઍપ્લિકેશન પ્રપત્ર સાથે ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 6: આ પૃષ્ઠ પર, તમારી પાસે જમા કરવા માટે ત્રણ વિકલ્પો છે:

 • ઈ-કેવાયસી અને ઈ -સાઇન સાથે કાગળરહિત પર જાઓ.
 • ઈ-સાઇન સાથે સ્કેન કરેલી છબીઓ જમા કરો.
 • ભૌતિક રીતે દસ્તાવેજો મોકલો.

સૌથી સરળ ઑનલાઇન પદ્ધતિ માટે, “ઈ-કેવાયસી અને ઈ-સાઇન દ્વારા ડિજિટલી જમા કરો” પસંદ કરો.

પગલું 7: જો તમને નવું ભૌતિક પાનકાર્ડ જોઈએ છે, તો “હા” પસંદ કરો. નોંધ કરો કે ત્યાં નજીવા શુલ્ક છે.

પગલું 8: તમારા આધાર નંબરના છેલ્લા ચાર અંકો દાખલ કરો.

પગલું 9: આગળ નીચે, જરૂરી વિગતો અધતન કરો અને સંબંધિત ખાનાને ટીક કરો. આગળ વધવા માટે “આગલું” ક્લિક કરો.

પગલું 10: તમારું નવું સરનામું દાખલ કરો અને ચાલુ રાખો.

પગલું 11: તમારા અધતન અને તમારા પાનકાર્ડની નકલના આધારે જરૂરી પુરાવા દસ્તાવેજ જોડો.

પગલું 12: ઘોષણા વિભાગમાં, તમારું નામ લખો, “પોતે/પોતાને” પસંદ કરો અને તમારું નિવાસ સ્થાન પ્રદાન કરો.

પગલું 13: કદ અને સ્વરૂપ વિશિષ્ટતાઓને અનુસરીને તમારો ફોટો અને સહી જોડો. “જમા કરો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 14: પ્રપત્રની સમીક્ષા કરો, તમારા આધાર નંબરના પ્રથમ આઠ અંકો દાખલ કરો અને ખાતરી કરો કે બધી વિગતો સાચી છે.

પગલું 15: જમા કર્યા પછી, તમને ચુકવણી પૃષ્ઠ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે. ઉપલબ્ધ વિકલ્પો દ્વારા ચુકવણી કરો અને ચુકવણીની રસીદ મેળવો.

પગલું 16: પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે, “ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો. હવે, તમારે કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. નિયમો અને શરતો સાથે સંમત થાઓ અને “પ્રમાણિત કરો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 17: તમારા આધાર નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર એક ઓટીપી મોકલવામાં આવશે. ઓટીપી દાખલ કરો અને તમારી અરજી જમા કરો.

પગલું 18: “ઈ-હસ્તાક્ષર સાથે ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 19: નિયમો અને શરતો સાથે સંમત થાઓ, તમારો આધાર નંબર દાખલ કરો અને “ઓટીપી મોકલો” પર ક્લિક કરો.

પગલું 20: તમારા આધાર નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પરથી ઓટીપી દાખલ કરો અને ચકાસણી કરો. હવે તમે તેને ખોલવા માટે પાસવર્ડ તરીકે તમારી જન્મ તારીખ (દિ દિ /મમ/ વ વ વવ પ્રારૂપમાં ) સાથે પાનકાર્ડ સુધારણા સ્વીકૃતિ પ્રપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

યુટીઆઈઆઈટીએસએલ પોર્ટલ પર કેવી રીતે પાનકાર્ડ અધતન કરવું?

તમને જરૂરી માહિતી સરળતાથી અધતન કરવામાં મદદ કરવા માટે અહીં પાનકાર્ડ સુધારણા માટેનાં પગલાં છે :

પગલું 1: યુટીઆઈઆઈટીએસએલ વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

પગલું 2: “પાનકાર્ડમાં ફેરફાર/સુધારણા” માટે જુઓ અને પછી “અરજી કરવા માટે ક્લિક કરો” પર ટેપ કરો.

પગલું 3: “પાનકાર્ડની વિગતોમાં ફેરફાર/સુધારણા માટે અરજી કરો” પસંદ કરો.

પગલું 4: દસ્તાવેજ સબમિશન માટે મોડ પસંદ કરો, તમારો પાનકાર્ડ નંબર દાખલ કરો, પાનકાર્ડ મોડ પસંદ કરો અને પછી “જમા કરો” દબાવો.

પગલું 5: તમારી વિનંતી નોંધણી થયા પછી, તમને એક સંદર્ભ નંબર પ્રાપ્ત થશે. “બરાબર છે” પર ક્લિક કરો.

પગલું 6: તમારું નામ અને સરનામું પ્રદાન કરો અને “આગલું પગલું” પર ક્લિક કરો.

પગલું 7: તમારો પાનકાર્ડ નંબર અને ચકાસણી વિગતો પ્રદાન કરો અને “આગલું પગલું” પર ક્લિક કરો.

પગલું 8: જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરીને જમા કરો અને પછી “જમા કરો” પર ક્લિક કરો.

પાનકાર્ડનું નામ બદલવામાં અથવા પાનકાર્ડનું સરનામું બદલવામાં લગભગ 15 દિવસનો સમય લાગે છે . જ્યારે તમારું સુધારેલું પાનકાર્ડ ટપાલ દ્વારા તમારા સરનામે મોકલવામાં આવશે ત્યારે તમારા નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર એક લખાણ સંદેશ મોકલવામાં આવશે.

કેવી રીતે પાનકાર્ડ ઑફલાઇન અધતન કરવી ?

ઑફલાઇન પદ્ધતિ દ્વારા પાનકાર્ડ સુધારણા માટે અરજી કરવા માટે, આ સીધી પ્રક્રિયાનું પાલન કરો:

 1. આધિકારિક વેબસાઇટ પરથી પાનકાર્ડ સુધારણા પ્રપત્ર ડાઉનલોડ કરો.
 2. બધી આવશ્યક માહિતી સામેલ છે તેની ખાતરી કરીને પ્રપત્ર ભરો. જરૂરી દસ્તાવેજો જોડવાનું યાદ રાખો.
 3. ભરેલું પ્રપત્ર અને દસ્તાવેજો નજીકના પાનકાર્ડ કેન્દ્ર પર લઈ જાઓ.
 4. એકવાર તમે તમારી અરજી જમા કરો અને ચુકવણી કરો, તેઓ તમને એક સ્વીકૃતિ રસીદ આપશે.
 5. 15 દિવસની અંદર, સુધારણા પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે આ રસીદને એનએસડીએલ ના આવકવેરા પાનકાર્ડ સેવા એકમને મોકલો.

પાનકાર્ડની વિગતો બદલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

પાનકાર્ડ સુધારણા માટે, તમારે ચકાસણી અને અધતન કરવાના હેતુઓ માટે ઘણા દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. આ દસ્તાવેજોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • પાનકાર્ડની નકલ
 • ઓળખ પુરાવો
 • સરનામાનો પુરાવો
 • જન્મ તારીખનો પુરાવો

પાનકાર્ડ અધતન અથવા સુધારો માટે ફી

તમારા પાનકાર્ડને અધતન કરવા અથવા સુધારવા માટેની ફી અરજી જમા કરવાના મોડ પર આધારિત છે. અહીં પાનકાર્ડ સુધારણા ફીનું વિરામ છે :

જમા કરવાની રીત ખાસ ફી (લાગુ થતા કર સહિત )
ઑફલાઇન ઍપ્લિકેશન પાનકાર્ડ સુધારણા ફી (ભારતની અંદર) ₹110
ઑફલાઇન ઍપ્લિકેશન ભારતની બહાર પાનકાર્ડને મોકલવું ₹1,020
ઑનલાઇન અરજી – ભૌતિક મોડ ભૌતિક પાનકાર્ડને મોકલવું (ભારતની અંદર) ₹107
ઑનલાઇન અરજી – ભૌતિક મોડ ભારતની બહાર ભૌતિક પાનકાર્ડને મોકલવું ₹1,017
ઑનલાઇન ઍપ્લિકેશન – કાગળ રહિત મોડ ભૌતિક પાનકાર્ડને મોકલવું (ભારતની અંદર) ₹101
ઑનલાઇન ઍપ્લિકેશન – કાગળ રહિત મોડ ભારતની બહાર ભૌતિક પાનકાર્ડને મોકલવું ₹1,011
ઑનલાઇન અરજી – ભૌતિક મોડ ઈ-પાનકાર્ડ (અરજદારના ઇમેઇલ પર મોકલવામાં આવે છે) ₹72
ઑનલાઇન ઍપ્લિકેશન – કાગળ રહિત મોડ ઈ-પાનકાર્ડ (અરજદારના ઇમેઇલ પર મોકલવામાં આવે છે) ₹66

એ પણ જાણો કે કેવી રીતે પાનકાર્ડની સ્થિતિ તપાસવી?

નિષ્કર્ષ

ભલે તમે એનએસડીએલ અથવા યુટીઆઈઆઈટીએસએલ જેવા પોર્ટલ દ્વારા ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન પદ્ધતિઓ પસંદ કરો, ચોક્કસ નાણાકીય રેકોર્ડ્સ માટે તમારું પાનકાર્ડ અધતન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય દસ્તાવેજો અને પ્રક્રિયાની સ્પષ્ટ સમજ સાથે, તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમારું પાન કાર્ડ સાચી માહિતી ધરાવે છે.

FAQs

હું એસએમએસ દ્વારા મારી પાનકાર્ડ અરજીની સ્થિતિ કેવી રીતે ચકાસી શકું છું?

 પ્રોટીન ઈ-ગવર્મેન્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ પોર્ટલ પર જમા કરેલી તમારી પાન અરજીની સ્થિતિ તપાસવા માટે, તમારો પ્રોટીન ઈ-ગવર્મેન્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ પાનકાર્ડ સ્વીકૃતિ નંબર 57575 પર મોકલો.

હું મારા પાનકાર્ડ સુધારણાની સ્થિતિ કેવી રીતે ચકાસી શકું છું?

તમારી પાન કાર્ડ સુધારણા અરજીની સ્થિતિ તપાસવા માટે, યુટીઆઈઆઈટીએસએલ વેબસાઇટ અથવા એનએસડીએલ પાનકાર્ડ વેબસાઇટની મુલાકાત લો. “પાનકાર્ડ ટ્રેક કરોવિકલ્પ પર ટેપ કરો. તમારો સ્વીકૃતિ નંબરઅને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો, પછી તમારી પાનકાર્ડ સુધારણા અરજીની સ્થિતિ જોવા માટે જમા કરોપર ક્લિક કરો.

પાનકાર્ડ સુધારણા માટે લાક્ષણિક સમયગાળો શું છે?

સામાન્ય રીતે, પાનકાર્ડ સુધારણામાં લગભગ 15 દિવસનો સમય લાગે છે. જ્યારે તમારું સુધારેલું પાનકાર્ડ ટપાલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે ત્યારે તમને તમારા નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર એક લખાણ સંદેશ પ્રાપ્ત થશે