ફોર્મ 49A: પાન કાર્ડ એપ્લિકેશન ફોર્મ

ફોર્મ 49A એ એક એપ્લિકેશન ફોર્મ છે જેનો ઉપયોગ ભારતમાં પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) મેળવવા માટે થાય છે. PAN એ એક અનન્ય આલ્ફાન્યૂમેરિક ઓળખકર્તા છે જે ચોક્કસ વ્યવહારોમાં દાખલ કરતી વખતે અવતરણ કરવું આવશ્યક છે.

બેંક ખાતામાં ₹50,000 કે તેથી વધુની રોકડ થાપણોથી લઈને અમુક ચોક્કસ નાણાકીય વ્યવહારો સુધીના ઘણા કિસ્સાઓમાં પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા PAN ઉલ્લેખન ફરજિયાત આવશ્યકતા છે .

સદનસીબે , તમને ફાળવેલ PAN મેળવવું એકદમ સરળ છે . તમારે માત્ર PAN અરજીને એકત્રિત કરવા અને પ્રક્રિયા કરવા માટે અધિકૃત સંસ્થાઓને જે પ્રોટીન ઈ -Gov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ અને UTIITSL ને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ફોર્મ 49A રજૂ કરવાનું છે.

જો તમારી પાસે હજુ સુધી પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર નથી અને તમે તેના માટે અરજી કરવા માંગતા હો , તો તમારે ફોર્મ 49A, ફોર્મમાંના વિવિધ ઘટકો અને તેની સાથે રજૂ કરવાના દસ્તાવેજો વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે .

ફોર્મ 49A શું છે ?

ફોર્મ 49A એ અરજી ફોર્મ છે જેના દ્વારા ભારતની બહાર રહેતા લોકો સહિત ભારતીય નાગરિકો પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) માટે અરજી કરી શકે છે. ભારતીય નાગરિકો ઉપરાંત, નિગમિત અને અસંગઠિત સંસ્થાઓ અને ભારતીય કંપનીઓ પણ PAN માટે અરજી કરવા માટે ફોર્મ 49A નો ઉપયોગ કરી શકે છે

ફોર્મ 49A ના વિવિધ વિભાગો શું છે ?

PAN કાર્ડ માટેના 49A ફોર્મમાં ઘણા વિભાગો છે જ્યાં તમારે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી , સંપર્ક માહિતી અને અન્ય વિગતો જેવી માહિતીનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે . અહીં ફોર્મના કેટલાક મુખ્ય વિભાગોનું વર્ણન છે .

1. મૂલ્યાંકન અધિકારી (AO કોડ )

ફોર્મ 49A ના પ્રથમ વિભાગમાં તમારે તમારો વિસ્તાર કોડ , શ્રેણી કોડ , મૂલ્યાંકનકર્તા અધિકારી (AO) પ્રકાર અને AO નંબર જેવી વિગતો ભરવાની જરૂર છે . આ વિગતો તમારા રહેઠાણના સ્થળના આધારે બદલાય છે અને આવકવેરા પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાય છે .

AO કોડ વિશે વધુ વાંચો

2. પૂરું નામ

આ વિભાગ હેઠળ , તમારે તમારું પ્રથમ નામ , મધ્યમ નામ ( જો કોઈ હોય તો ) અને છેલ્લું નામ અથવા અટક સહિત તમારું શીર્ષક અને તમારું પૂરું નામ દાખલ કરવું આવશ્યક છે. આ વિભાગ ભરતી વખતે , ખાતરી કરો કે કોઈ પણ આદ્યાક્ષરનો ઉપયોગ ન કરો .

3. ઉપરોક્ત નામોના સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ

જો તમારું નામ ખૂબ લાંબુ છે અથવા જો તમે તમારા નામનો માત્ર એક ભાગ PAN કાર્ડ પર છાપવાનું પસંદ કરો છો , તો તમે ફોર્મ 49A ના આ વિભાગમાં તેનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો . તમારા નામના સંક્ષિપ્ત શબ્દો પણ સ્વીકારવામાં આવે છે .

4. શું તમે ક્યારેય બીજા કોઈ નામથી ઓળખાયા છો ?

જો તમને ઔપચારિક રીતે અથવા સત્તાવાર રીતે અન્ય નામથી ઓળખવામાં આવે છે અથવા જો તમે તાજેતરમાં તમારું નામ બદલ્યું હોય , તો અન્ય નામની વિગતો આ વિભાગમાં દાખલ કરવી આવશ્યક છે . શીર્ષકથી , તમારું પ્રથમ અને મધ્યમ નામ અને તમારું છેલ્લું નામ અથવા અટક બધું જ દાખલ કરવું આવશ્યક છે .

5. લિંગ 

ફોર્મ 49A ના આ વિભાગમાં , તમારે તમારું લિંગ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે ; પછી ભલે તમે પુરુષ , સ્ત્રી કે ટ્રાન્સજેન્ડર છો . આ વિભાગ ફક્ત વ્યક્તિઓને જ લાગુ પડે છે અને PAN માટે અરજી કરવા માંગતા સંસ્થાઓ અથવા કંપનીઓને નહીં .

6. જન્મ તારીખ

આ વિભાગ હેઠળ , તમારે DDMMYYYY ફોર્મેટમાં તમારી જન્મ તારીખનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે . જો કોઈ સંસ્થા અથવા કંપની માટે ફોર્મ 49A ભરવામાં આવી રહ્યું હોય , તો તમારે સંસ્થાની સ્થાપના , રચના અથવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની તારીખ દાખલ કરવાની જરૂર છે .

7. માતાપિતાની વિગતો

જો તમે વ્યક્તિગત તરીકે PAN કાર્ડ માટે 49A ફોર્મ ભરી રહ્યાં છો , તો તમારે આ વિભાગ હેઠળ તમારા માતાપિતાની વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર છે . પિતા અને માતા બંનેનું પૂરું નામ સંબંધિત બોક્સમાં દાખલ કરવું આવશ્યક છે . પિતાનું નામ દાખલ કરવું ફરજિયાત છે સિવાય કે જો તમારી માતા સિંગલ પેરેન્ટ(એકલ માતા) હોય , તો આ કિસ્સામાં , તમે ફક્ત તમારી માતાનું નામ દાખલ કરીને PAN માટે અરજી કરી શકો છો . લિંગની જેમ , આ વિભાગ પણ માત્ર વ્યક્તિગત અરજદારોને લાગુ પડે છે અને સંસ્થાઓને નહીં .

8. સરનામું

ફોર્મ 49A ના આ વિભાગમાં , તમારે તમારા રહેઠાણનું સંપૂર્ણ સરનામું અને તમારી ઑફિસનું સરનામું ( જો કોઈ હોય તો ) દાખલ કરવાની જરૂર છે . અરજી ભરતી વખતે , જગ્યા અથવા મકાનનું નામ , શેરીનું નામ અને તમારા વિસ્તારનું નામ , વગેરેનો સમાવેશ કરવાની ખાતરી કરો.

9. સંદેશાવ્યવહાર માટે સરનામું

આ વિભાગમાં , તમે બેમાંથી કયું સરનામું પસંદ કરી શકો છો – રહેણાંક અથવા ઓફિસ – તમે આવકવેરા વિભાગ તરફથી તમામ સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો .

10. ટેલિફોન નંબર અને ઈમેલ આઈડી વિગતો

આ વિભાગ હેઠળ , તમારે તમારો ટેલિફોન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ ID દાખલ કરવો પડશે , જેનો ઉપયોગ સંદેશાવ્યવહાર માટે કરવામાં આવશે . જો તમે તમારો ટેલિફોન નંબર દાખલ કરી રહ્યાં છો , તો તમારા ટેલિફોન નંબર સાથે દેશનો કોડ અને વિસ્તાર અથવા STD કોડનો ઉલ્લેખ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો .

11. અરજદારની સ્થિતિ

અહીં , તમારે અરજદાર તરીકે તમારી સ્થિતિ પસંદ પસંદ કરવી પડશે . ફોર્મ 49A માં નીચેના વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા છે .

 • વ્યક્તિગત
 • હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ
 • કંપની
 • ભાગીદારી પેઢી
 • સરકાર
 • વ્યક્તિઓનું સંગઠન
 • ટ્રસ્ટ
 • વ્યક્તિઓની સંસ્થા 
 • સ્થાનિક સત્તાધિકારી
 • કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિઓ
 • મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી

12. નોંધણી નંબર

જો તમે કોઈ સંસ્થા અથવા કંપની માટે પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર મેળવવા માટે ફોર્મ 49A ભરી રહ્યાં છો , તો તમારે તે અનન્ય નોંધણી નંબર દાખલ કરવો પડશે જે નોંધણી , રચના અથવા સંસ્થાપન સમયે સંસ્થાને સોંપવામાં આવ્યો હતો . જો સંસ્થા નોંધાયેલ નહિ હોય , તો તમારે આ વિભાગ ભરવાની જરૂર નથી .

13. આધાર નંબર અથવા આધાર નોંધણી ID

આધાર અને PAN વિગતો લિંક કરવી જરૂરી હોવાથી , તમારે ફોર્મ 49A ના આ વિભાગમાં તમારો આધાર નંબર અથવા આધાર નોંધણી ID દાખલ કરવાની જરૂર છે . વધુમાં , તમારે તમારા આધાર મુજબ તમારું નામ પણ સ્પષ્ટ કરવું પડશે .

14. આવકનું સ્ત્રોત

PAN કાર્ડ માટેના 49A ફોર્મના આ વિભાગમાં , તમારે તમારી આવકનો સ્ત્રોત સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે . જો તમે બહુવિધ સ્ત્રોતોમાંથી આવક મેળવો છો તો તમે બહુવિધ વિકલ્પો પસંદ કરી શકો છો . અહીં એવા વિકલ્પો છે જે તમને ફોર્મમાં મળશે. .

 • પગાર
 • મૂડીગત લાભ
 • વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયમાંથી આવક
 • અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આવક
 • ઘરની મિલકતમાંથી આવક

જો તમારી પાસે કોઈ આવક નથી , તો આ વિભાગમાં ‘ નો ઈન્કમ ’ નામનો વિકલ્પ પણ છે , જેને તમે પસંદ કરી શકો છો .

15. પ્રતિનિધિ મૂલ્યાંકનકર્તા (RA)

પ્રતિનિધિ મૂલ્યાંકનકર્તા એ એક વ્યક્તિ છે જે અન્ય વ્યક્તિના કાનૂની પ્રતિનિધિ તરીકે કાર્ય કરે છે . દાખલા તરીકે , સગીરના કિસ્સામાં , માતાપિતા અથવા વાલી પ્રતિનિધિ મૂલ્યાંકનકર્તા હોઈ શકે છે . જો તમારી પાસે પ્રતિનિધિ મૂલ્યાંકનકર્તા હોય , તો આ વિભાગ હેઠળ વ્યક્તિની વિગતો, તેમનું પૂરું નામ અને સરનામું દર્શાવવું આવશ્યક છે. .

16. ઓળખના પુરાવા (POI), સરનામાના પુરાવા (POA) અને જન્મ તારીખના પુરાવા (POB) તરીકે સબમિટ કરેલા દસ્તાવેજો

આ વિભાગમાં , તમારે ઓળખના પુરાવા , સરનામાના પુરાવા અને જન્મ તારીખના પુરાવા તરીકે ફોર્મ 49A સાથે તમે જે નામ અને દસ્તાવેજના નામ અને પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે.

ફોર્મ 49A ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરવું ?

જો તમે ફોર્મ 49A ઓનલાઈન ભરવા અને સબમિટ કરવા ઈચ્છો છો , તો તમારે અનુસરવા જરૂરી પગલાંઓની સંક્ષિપ્ત વર્ણન અહીં છે .

 • પગલું 1: UTIITSL અથવા પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ ના PAN પોર્ટલની મુલાકાત લો . 
 • પગલું 2: યાદીમાંથી ફોર્મ 49A પસંદ કરો અને અરજદારની સ્થિતિ.
 • પગલું 3: ફોર્મ 49A ફાઇલ કરવાની પદ્ધતિ પસંદ કરો . ડિજિટલ મોડ હેઠળ , તમારી પાસે આધાર ઈ – સાઇન સુવિધા સાથે અથવા તમારા ડિજિટલ સિગ્નેચર ટોકન (DSC) નો ઉપયોગ કરીને ફોર્મ પર સહી કરવાનો વિકલ્પ છે .
 • પગલું 4: અરજી ઓનલાઈન ભરવાની પ્રક્રિયા .
 • પગલું 5: તમારા ફોટોગ્રાફ અને તમારા હસ્તાક્ષરની સ્કેન કરેલી નકલ સહિત તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજી પુરાવાઓની સ્કેન કરેલી નકલો જોડો .
 • પગલું 6: અરજી ઓનલાઈન સબમિટ કરો અને ચુકવણી કરો .

બસ એટલું જ . તમારું ફોર્મ 49A સંબંધિત જારી કરનાર અધિકારી દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવશે અને તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે . એકવાર ફોર્મની ચકાસણી થઈ જાય પછી તમને એક પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર ફાળવવામાં આવશે .

નોંધ : ઉપર દર્શાવેલ પ્રક્રિયા માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે અને તમે પસંદ કરેલ અધિકૃત PAN પ્રક્રિયા ઘટકના આધારે સહેજ બદલાઈ શકે છે .

ફોર્મ 49A ઑફલાઇન કેવી રીતે ભરવું ?

જો તમે ઑફલાઇન ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવાનું પસંદ કરો છો , તો તમારે ફક્ત આવકવેરા વેબસાઇટ અથવા UTIITSL અથવા પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ ની વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે . અહીં , તમને 49A ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાનો વિકલ્પ મળશે .

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો , તેને પ્રિન્ટ કરો અને ફોર્મના તમામ વિભાગોને મેન્યુઅલી (જાતે) ભરવા માટે આગળ વધો . બધી વિગતો મોટા અક્ષરોમાં અને કાળી શાહીથી ભરવાનું યાદ રાખો . એકવાર તમે ફોર્મ ભરી લો તે પછી , સંબંધિત જગ્યામાં તમારી સહી લગાવો. ઉપરાંત , ફોર્મ 49A ના પ્રથમ પૃષ્ઠની બંને બાજુએ બે પાસપોર્ટ – સાઇઝ ફોટોગ્રાફ્સ જોડો . ફોર્મની ડાબી બાજુએ લગાવેલા પાસપોર્ટ – સાઇઝના ફોટા પર તમારી સહી લગાવો .

તે થઈ ગયા પછી , તમે UTIITSL અથવા પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડને તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સાથે ભરેલું અને સહી કરેલ ફોર્મ 49A મેઇલ કરી શકો છો .

ફોર્મ 49A સાથે સબમિટ કરવાના દસ્તાવેજો

PAN ફાળવણી મેળવવા માટે ફોર્મ 49A સાથે સાચા દસ્તાવેજી પુરાવા સબમિટ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે . તમે સબમિટ કરી શકો છો તે સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત દસ્તાવેજોની સૂચિનું અહીં વિહંગાવલોકન છે .

 • ઓળખનો પુરાવો( નીચેનામાંથી કોઈપણ )
 • આધાર કાર્ડ
 • મતદારનું ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • રેશન કાર્ડ
 • સરનામાનો પુરાવો( નીચેનામાંથી કોઈપણ )
 • ધાર કાર્ડ
 • મતદારનું ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • સરનામા સાથે પોસ્ટ ઓફિસ પાસબુક
 • નવીનતમ યુટિલિટી(ઉપયોગિતા) બિલ જેમ કે વીજળી બિલ , ટેલિફોન બિલ , પાણીનું બિલ , બેંક ખાતાનું નિવેદન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ
 • સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર
 • જન્મ તારીખનો પુરાવો( નીચે આપેલમાંથી કોઈપણ )
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • મેટ્રિકનું પ્રમાણપત્ર
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર
 • પેન્શન ચુકવણી હુકમ
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • પાસપોર્ટ
 • આધાર કાર્ડ

જો તમે કોઈ સંસ્થા અથવા કંપની માટે PAN કાર્ડ માટે 49A ફોર્મ ભરી રહ્યાં છો , તો દસ્તાવેજોની નીચેની સૂચિ બંધ કરવી પડશે .

 • કંપની : રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (ROC) દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ.
 • ભાગીદારી પેઢી : રજિસ્ટ્રાર ઓફ ફર્મ્સ દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ અથવા ભાગીદારી ખતની નકલ
 • મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી (LLP): LLPના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ
 • ટ્રસ્ટ : ટ્રસ્ટ ડીડની નકલ અથવા ચેરિટી કમિશનર દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ .
 • વ્યક્તિઓનું સંગઠન , સ્થાનિક સત્તાધિકારી , વ્યક્તિઓની સંસ્થા અથવા કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિઓ : કરારની નકલ અથવા સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ

નિષ્કર્ષ

આ સાથે , તમારે હવે ફોર્મ 49A સાથે સંબંધિત તમામ બાબતોની માહિતી જરૂરી છે . યાદ રાખો , ફોર્મનો ઉપયોગ ફક્ત નવા પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) માટે અરજી કરવા માટે થાય છે . જો તમે તમારી હાલની PAN વિગતોમાં કોઈપણ ફેરફાર કરવા માંગતા હો, , તો તમારે એક અલગ ફોર્મનો ઉપયોગ કરવો પડશે , જેને તમે ઈન્કમ ટેક્સ પોર્ટલ અથવા UTIITSL અથવા પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો .

FAQs

ફોર્મ 49A કોણ ભરી અને સબમિટ કરી શકે છે?

ભારતીય નાગરિકો, ભારતમાં સમાવિષ્ટ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ અને ભારતમાં બિનસંગઠિત સંસ્થાઓ પરમેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) મેળવવા માટે ફોર્મ 49A ભરી અને સબમિટ કરી શકે છે.

શું ફોર્મ 49A ઓનલાઈન ભરી શકાય છે?

હા. બંને અધિકૃત PAN પ્રોસેસિંગ (પ્રક્રિયા) સંસ્થાઓ – UTIITSL અને પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ ફોર્મ 49A ઓનલાઈન ભરવા અને સબમિટ કરવાનો વિકલ્પ પૂરો પાડે છે.

હું મારી ફોર્મ 49A અરજીની સ્થિતિ કેવી રીતે ચકાસી શકું?

તમારી ફોર્મ 49A અરજીની સ્થિતિ નિવેદન સમયે આપેલા સ્વીકૃતિ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન તપાસી શકાય છે..

શું NRI (બિન-નિવાસી ભારતીય) ફોર્મ 49A નો ઉપયોગ કરીને PAN માટે અરજી કરી શકે છે?

હા. જ્યાં સુધી બિન-નિવાસી ભારતીયો ભારતીય નાગરિક છે, તેઓ ફોર્મ 49A નો ઉપયોગ કરીને PAN માટે અરજી કરી શકે છે. વિદેશી નાગરિકો,પછી ભલે તે નિવાસી હોય કે બિનનિવાસી, માત્ર ફોર્મ 49AA દ્વારા જ PAN માટે અરજી કરી શકે છે.

શું ફોર્મ 49A ની ઝડપી પ્રક્રિયા માટે કોઈ વિકલ્પ છે?

હા. જો તમે આધાર-આધારિત ઈ-કેવાયસી વિકલ્પ પસંદ કરો છો,ફોર્મ 49A પર પ્રક્રિયા કરવા માટેનો સમય ઑફલાઇન પદ્ધતિની તુલનામાં ઘણો ઓછો હશે. આ વિકલ્પ UTIITSL અને પ્રોટીન eGov ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ બંને પર ઉપલબ્ધ છે.