ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

‘ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ’ ಮತ್ತು ‘ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ’ ಎಂದರೇನು?

ಐಟಿ (IT) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 12 ತಿಂಗಳ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ: ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022–23 ಕ್ಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2023–24 ಆಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2022–23 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2023–24 ಆಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ
ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ವರ್ಷ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಆದಾಯದ ವಿಧಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.

  1. ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ರಜೆಯ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳು, ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಇತರ ನಗದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  2. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ: ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿ/ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದಿಂದ ಆದಾಯ: ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳು/ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ.
  4. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  5. ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕಡಿತಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿತಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ = ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ – ಒಟ್ಟು ಕಡಿತಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತ:

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದಿಂದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023–24 ಕ್ಕೆ ‘ಸಂಬಳಗಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ₹50,000 ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

80C ಒಳಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 80C ಅರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1,50,000 ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು:

  • ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ (PPF)
  • ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್
  • ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್
  • ಇಕ್ವಿಟಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು
  • ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು
₹2,50,000 ವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ
₹2,50,001 – 5,00,000 5%
₹5,00,001 – 10,00,000 20%
>₹ 10,00,000 30%

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು
₹3,00,000 ವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ
₹3,00,000 – 6,00,000 ₹3,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 5%
₹6,00,000 – 900,000 ₹6,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ₹15,000+ 10%
₹ 9,00,000 – 12,00,000 ₹9,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ₹45,000+ 15%
₹12,00,000 – 15,00,000 ₹12,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ₹90,000+20%
>₹15,00,000 ₹15,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ₹1,50,000+30%

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 4% ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ-ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ .

ನನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಐಟಿ (IT) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಡಿಎಸ್‌ (TDS) ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.