ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಕಾಫಿಯ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀವು ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸೋಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಕಮಾಡಿಟಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಕಮಾಡಿಟಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸ್ಪಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ

ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಡೆಲಿವರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಬದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 3

ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ನಗದು ಬೆಲೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗೆ $50 ಕ್ಕೆ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ 10,000 ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ $50 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.

ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬ್ಯಾರಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯ ಬುಶೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . 5

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೆಡ್ಜರ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈತರು ನಂಬಿದರೆ, ಅವರು ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಸಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.  ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಗಣನೀಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕಮಾಡಿಟಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕವು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ, ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪ್ರೇರಕರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ  ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ

ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಂತಹ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಬೆಳೆದರೆ, ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುವಂತೆ), ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹವಾಮಾನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೃದು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿವೆ..

ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಇತರ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಾಗಿವೆ.  

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾನುವಾರು ಆಗಿದೆ. ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ದನಗಳಂತಹ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸರಕುಗಳು ಕೊರೆಯುವುದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳಂತೆಯೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಷೇರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. . 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಾರತದ ಎರಡು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರಕು ವಿನಿಮಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನಿಮಯ  ಮತ್ತು ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ. ವಿವಿಧ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವು?

ಭಾರತದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಗಳಿವೆ:

ಹೆಡ್ಜರ್‌ಗಳು – ಹೆಡ್ಜರ್‌ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ವುಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಉಕ್ಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು – ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು . ಅವುಗಳು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆವೆಚ್ಚದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಂತರದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.  

ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು 

ಟ್ರೇಡರ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ತತ್ವಗಳು ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು

ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹವಾಮಾನವು ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ತಾಪನದ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ .

ಪರಿಸರ-ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು

ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕಮಾಡಿಟಿ ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ OPEC (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ) ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಈ ಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಊಹಾಪೋಹ 

ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಸರಕು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನವು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.