இ.டி.எஃப். (ETF)-களின் வகைகள் யாவை?

ஈக்விட்டி, பத்திரங்கள், பொருட்கள் போன்றவற்றில் நிதிகளை முதலீடு செய்யும் முதலீட்டு விருப்பங்கள் இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் ஆகும். இங்கு நாம் பல்வேறு வகையான இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் மற்றும் ஒன்றை எப்படி தேர்வு செய்வது என்பது பற்றி விவாதிக்கிறோம்.

சந்தையில் பல நிதி சொத்துக்கள் கிடைக்கின்றன, இது கவர்ச்சிகரமான வருமானத்துடன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவும். சில அதிக அபாயங்களில் (பங்குகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்றவை) அதிக வருமானத்தை வழங்கும் அதேவேளை, மற்றவை கடன் கருவிகள் போன்ற நடுத்தர ஆபத்தில் மிதமான வருமானத்தை வழங்குகின்றன. மற்றவை பணப்புழக்கத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த கட்டுரையில், எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்டுகள் (Exchange-Traded Funds) (இ.டி.எஃப். (ETF)-கள்), அவற்றின் வகைகள் மற்றும் உங்களுக்கான சரியான ஒன்றை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்பதைப் பற்றி ஆராய்வோம்.

இ . டி . எஃப் . (ETF) என்றால் என்ன ?

எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்டுகள் அல்லது இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பத்திரங்கள், ஈக்விட்டிகள், பங்குகள், பொருட்கள் போன்ற பத்திரங்களை வைத்திருக்கும் நிதிய விருப்பங்கள் ஆகும். பெரும்பாலான இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் நிஃப்டி 50 போன்ற ஒரு குறியீட்டை பெஞ்ச்மார்க் என்று கண்காணிக்கின்றன. இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பங்குகளுக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கும் இடையில் அவற்றின் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தில் இன்ட்ராடே வர்த்தகம் செய்யும் திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக குறைந்த செலவில் உள்ளன.

பல்வேறு வகையான இ . டி . எஃப் . (ETF)- கள் யாவை ?

இப்போது நீங்கள் இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் மற்றும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, மற்றும் இ.டி.எஃப். (ETF) வகைகள் பற்றி அறிவோம்:

ஈக்விட்டி இ . டி . எஃப் . (ETF)

பெரும்பாலான நேரத்தில் ஈக்விட்டி இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பங்கு இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, நிப்டி 50 குறியீடு போன்ற பங்குகளின் குறியீட்டை பின்பற்றுகின்றன. சந்தை முதலீடு, முதலீட்டு பாணி, மூலோபாயம் மற்றும் பிராந்திய வெளிப்பாடு ஆகியவை பல்வேறு ஈக்விட்டி இ.டி.எஃப். (ETF) வகைகளை வகைப்படுத்துவதற்கான அடிப்படையாகும். இ.டி.எஃப். (ETF)-களின் வளர்ச்சிக்கு நன்றி, முதலீட்டாளர்கள் இப்போது தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்களை பல்வகைப்படுத்துவதற்கான மலிவான விருப்பத்தேர்வைக் கொண்டுள்ளனர். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்துறை, ஒரு சிறிய சந்தை அல்லது உலகளாவிய பங்குச் சந்தையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் முதலீடு செய்ய விரும்பினாலும், அதற்கும் இ.டி.எஃப். (ETF) உள்ளது.

நிலையான – வருமான இ . டி . எஃப் . (ETF)

நிலையான வருமான பரிமாற்ற ட்ரேட் நிதிகள் நிறுவன பத்திரங்கள் அல்லது கருவூலங்கள் போன்ற நிலையான வருமான பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. அத்தகைய இ.டி.எஃப். (ETF)-களுக்கு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியை ஒதுக்குவது கூடுதல் வருமான ஆதாரத்தை பல்வகைப்படுத்தவும் அனுபவிக்கவும் உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் குறைக்கிறது.

கமாடிட்டி இ . டி . எஃப் . (ETF)

ஒரு கமாடிட்டி (Commodity) பங்கு இ.டி.எஃப். (ETF) பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அதே நேரத்தில் கமாடிட்டி (Commodity) இ.டி.எஃப். (ETF) தங்கம் அல்லது எண்ணெய் போன்ற பொருட்களின் விலை இயக்கங்களை கண்காணிக்கிறது.

பணம் இ . டி . எஃப் . (ETF)

பண இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் ஒரு நாணயத்தின் ஒப்பீட்டளவிலான மதிப்பை அல்லது நாணயங்களின் மதிப்பைக் கண்காணிக்கின்றன. இவை சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு சுதந்திரமாக ட்ரேடிங் செய்யாமல் ஒரு தொழில் ரீதியாக நிர்வகிக்கப்படும் நிதி மூலம் ஃபோரெக்ஸ் (forex) சந்தைக்கு வெளிப்படுத்தப்கின்றன. முதலீட்டாளர்கள் அடிக்கடி நாணய பரிமாற்ற ட்ரேட் நிதிகளை (இ.டி.எஃப். (ETF)-கள்) ஒரு நாட்டிற்கும் மற்றொரு நாடுக்கும் இடையிலான நாணய விலை ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து இலாபம் பெறுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.

ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு நம்பிக்கை ( ஆர் . இ . ஐ .. டி . – REIT) இ . டி . எஃப் . (ETF)

ஆர்.இ.ஐ..டி (REIT) இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் ஆர்.இ.ஐ..டி பங்குகள் மற்றும் தொடர்புடைய டெரிவேட்டிவ்களில் தங்கள் சொத்துக்களில் ஒரு பெரிய பகுதியை முதலீடு செய்கின்றன. இந்த இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் நிரந்தரமாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, அதாவது நிதி மேலாளர் ஆர்.இ.ஐ..டி (REIT))-iஇன்டெக்ஸ் தொகுதி பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார்.

மல்டி – அசெட் இ . டி . எஃப்ஸ் .  (ETFs) 

பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்களின் கலவை போன்ற பல சொத்து வகுப்புகளில் முதலீடு செய்யும் எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்டுகள் (இ.டி.எஃப். (ETF)-கள்) பல-சொத்து இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிதிகள் பெரும்பாலும் ஒற்றை முதலீட்டிற்குள் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல சொத்து இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் ஏனைய இ.டி.எஃப். (ETF)-களை ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவாக இணைக்கின்றன.

ஆல்டர்நேடிவ் இ . டி . எஃப்ஸ் . (ETFs).

இவை தனியார் ஈக்விட்டி அல்லது ஹெட்ஜிங் போன்ற மாற்று முதலீட்டு முறைகளை பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் அடிக்கடி இ.டி.எஃப். (ETF) களின் பாரம்பரிய வகைகளுக்கு பொருந்தாது. இந்த சிறப்பு நிதிகள் பொதுவாக முதலீட்டாளர்களுக்கு சந்தைப் பிரிவுகளுக்கான அணுகலை வழங்குகின்றன.

நீடித்த இ . டி . எஃப்ஸ் . (ETFs)

இ.எஸ்.ஜி. இ.டி.எஃப். (ESG ETF)-கள் என்றும் குறிப்பிடப்படும் நீடித்த/நிலையான இ.டி.எஃப். (ETF)-கள், குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் ஆளுமை தரங்களை பூர்த்தி செய்யும் வணிகங்களால் வழங்கப்பட்ட பங்குகள் அல்லது பத்திரங்களின் குறியீட்டை அடிக்கடி பின்பற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்டுகள் ஆகும்.

எனக்கான சிறந்த இ . டி . எஃப் . (ETF) எது ?

இ.டி.எஃப். (ETF) சார்ந்த எதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு முற்றிலும் உள்ளது. உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகளையும், அந்த இலக்குகளை அடைய நீங்கள் எடுக்க விரும்பும் ஆபத்து தொகையையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு முதலீட்டையும் போலவே, ஒவ்வொரு இ.டி.எஃப். (ETF)-யின் ஆபத்து-ரிட்டர்ன் விகிதத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உங்கள் முதலீட்டு தேவைகளுக்கு எந்த இ.டி.எஃப். (ETF) சிறப்பாக பொருந்தும் என்பதை தீர்மானிக்க உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு நிதி தொழில்முறையாளரை நீங்கள் கலந்தாலோசிக்கலாம்.

இ . டி . எஃப் . (ETF)– யில் எவ்வாறு முதலீடு செய்வது ?

இ.டி.எஃப். (ETF)-யில் முதலீடு கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில முக்கிய படிநிலைகளை கொண்டது:

படிநிலை 1: ஏஞ்சல் ஒன் (Angel One) செயலி அல்லது இணையதளத்தை திறக்கவும்.

படிநிலை 2: முகப்புப் பக்கத்தில் இ.டி.எஃப். (ETF)-ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படிநிலை 3: நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் இ.டி.எஃப். (ETF)-ஐ தேர்வு செய்யவும்.

படிநிலை 4: ஒரு-முறை ஆர்டர் அல்லது எஸ்.ஐ.பி. (SIP))-ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படிநிலை 5: உங்கள் ஆர்டரை பிளேஸ் செய்யவும்.

FAQs

இ.டி.எஃப். (ETF) நிதி என்றால் என்ன?

.டி.எஃப். (ETF)-கள் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச்டிரேடட் ஃபண்டுகள், பொதுவாக ஒரு குறியீட்டை பின்பற்றும் பரிமாற்றங்களில் வர்த்தகம் செய்யும் முதலீடுகள் ஆகும். நீங்கள் ஒரு .டி.எஃப். (ETF)- வாங்கும்போது, ட்ரேடிங் நேரங்களில் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மற்றும் விற்கக்கூடிய சொத்துக்கள் குழுவிற்கான அணுகலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். இதன் விளைவாக, நீங்கள் ஆபத்தைக் குறைத்து, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை திறமையான முறையில் பல்வகைப்படுத்துவீர்கள்.

இந்தியாவில் இ.டி.எஃப். (ETF)-யில் எவ்வாறு முதலீடு செய்வது?

.டி.எஃப். (ETF)-கள் பங்குச் சந்தை டிரேட்களில் டிரேடிங் செய்யப்படுகின்றன. .டி.எஃப். (ETF)-யில் முதலீடு செய்ய, நீங்கள் முதலில் ஒரு டீமேட் கணக்கு மற்றும் வர்த்தக கணக்கை திறக்க வேண்டும்.

இ.டி.எஃப். (ETF)-யில் நாம் டிவிடெண்டை பெற முடியுமா?

சில பங்குகளைப் போலல்லாமல், முதலீட்டாளருக்கு அவர்களின் வருமானத்தைப் பொறுத்து .டி.எஃப். (ETF)-கள் நேரடியாக லாபப்பங்குகளை செலுத்தப்படமாட்டாது . லாபப்பங்குகளில் இருந்து பயனடைய விரும்பும் ஒரு முதலீட்டாளர் லாபப்பங்குகளை செலுத்தும் பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு .டி.எஃப். (ETF)- தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

நீங்கள் இ.டி.எஃப். (ETF)-களில் முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?

இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பங்குச் சந்தையில் வெளிப்பாட்டை பெறுவதற்கான மலிவான முறையாகும். இவை பணப்புழக்கம் மற்றும் நிகழ்நேர தீர்வுகளை வழங்குகின்றன, ஏனெனில் இவை ஒரு பரிமாற்றத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; மேலும், அதேபோன்று பங்குகளுக்கு ட்ரேடிங் செய்யப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு எதிராக அவை ஒரு பங்கு குறியீட்டை பதிலீடு செய்து பன்முகத்தன்மையை வழங்குவதால், இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் குறைந்த ஆபத்து விருப்பமாகும்.

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் இ.டி.எஃப். (ETF)-களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு யாவை?

இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பங்குகளைப் போலவே நாள் முழுவதும் ட்ரேடிங் செய்யப்படலாம். இருப்பினும், நிகர சொத்து மதிப்பு என்று அழைக்கப்படும் விலை கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் நாளும் நெருக்கமாக மட்டுமே மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை வாங்க முடியும். இது இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு முக்கிய வேறுபாடு ஆகும்.

இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடு அல்லது சொத்து வர்க்கத்தை கண்காணிக்க, பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை திரட்டுகின்றன. முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரேட் நாள் முழுவதும் பங்குச் சந்தைகளில் வாங்கலாம் அல்லது விற்கலாம். எனவே இது முதலீட்டாளர்களுக்கு பணப்புழக்கத்தையும் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் ஏற்படுத்தும். இ.டி.எஃப். (ETF)-களின் நோக்கம் அவற்றின் அடிப்படை குறியீட்டின் செயல்திறனை கண்காணிப்பது, பொதுவாக குறைந்த செலவு விகிதங்கள் காரணமாக உடனடி பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் செலவு-செயல்திறன் ஆகியவற்றை வழங்குவது ஆகும்.

இ.டி.எஃப். (ETF)-களில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள் யாவை?

நாளின் இறுதியில் மட்டுமே ட்ரேடிங் செய்யும் மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைப் போலல்லாமல், எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் ஆர்டர் வகைகளை (வரம்பு அல்லது ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் போன்றவை) மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பங்குகளைப் போல வர் ட்ரேடிங் த்தகம் செய்யப்படுவதால் செய்ய முடியாது. இ.டி.எஃப். (ETF)-கள் பொதுவாக குறைந்த செலவின விகிதங்களையும் குறைந்த தரகர் குழுக்களையும் கொண்டிருக்கின்றன.

இ.டி.எஃப். (ETF)-களுடன் தொடர்புடைய அபாயங்கள் யாவை?

பல்வகைப்படுத்தல்களின் அடிப்படையில் இவற்றின் நன்மைகள் இருந்தபோதிலும், இவை சந்தை ஆபத்துக்கு உட்பட்டவை, பங்குகள் மற்றும் பிற மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்றவை போலவே. பரந்த ஏலத்தின் காரணமாக ஒரு இ.டி.எஃப். (ETF) அடிக்கடி டிரேடிங் செய்யப்பட்டால் அல்லது பரப்புவதாக கேட்டால், நீங்கள் பரவலின் அதிக விலையில் வாங்கி பரவலின் குறைந்த விலையில் விற்பீர்கள். பல்வகைப்படுத்தல் இ.டி.எஃப். (ETF)-களால் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.