ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಪರಿಚಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿ ಗಳನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಿ ಗಳನ್ನು IPO(ಐ ಪಿ ಓ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಷೇರುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೇನು?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, BSE (ಬಿ ಎಸ್ ಇ) ಅಥವಾ NYSE(ಎನ್ ವೈ ಎಸ್ ಇ) ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷ ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. .

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ; ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದವುಗಳಿವೆ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ: ಕೆಲವುಷೇರುಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಷೇರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆೀದ, ನೀವು ‘ಬಂಡವಾಳ-ಲಾಭಗಳನ್ನು’ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು’.

ದ್ರವ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಇತರ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿನಿಮಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ ಅಪಾಯ: ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಕಂಪನಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರವ್ಯತೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದ್ರವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯತೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಷೇರು ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಗುಂಪಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ . ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ:ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ-ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಕೇವಲ ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ IPO(ಐ ಪಿ ಪಿ) ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ. ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ.