ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? – ಆರಂಭಿಕರು

ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವುದೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಹಸ್ತ್ರಾಬ್ದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಆಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಜುಗಾರದಿಂದ ಬಹುದೂರವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1 ಶೇಕಡಾ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕರ್ಸರ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಮೇಲ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಏಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ?

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು – ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಬ್ಬರು. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಅವರು ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಷೇರುದಾರರಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ – ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅನುಸರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಯಮವು ಅವರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಿಸ್ಕ್ ಅವರ್ಷನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ:

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಪತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವೇಶವು ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಇದು ಷೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವಾಗಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಾಲ್ಕು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ P/E ಅನುಪಾತ, P/B ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು FII ಚಟುವಟಿಕೆ.

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ:

ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಟೆಲಿಫೋನಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ:

ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಯ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್: ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್: ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಪರಿಚಯದಿಂದ, ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (ಡಿಪಿ) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ತೆರೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಸನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್: ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಷೇರುಗಳ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, BSE ಮತ್ತು NSE ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ

 1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
 2. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ (ಐಪಿಒ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ IPO ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು IPO ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆಯು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು IPO ಒಂದು ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ? ಸರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು, ಆದಾಯ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಆದ್ದರಿಂದ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು). ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಲಿವರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಭರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಂತರ್ಗತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಸ್ಟಾಕ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಿಂದ ಅಂತಹ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಗಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಅಂತರ್ಗತ ಅಪಾಯವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಭಾರತದ ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

FAQs

ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು

ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಾವಿರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಯಾವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ

 • ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
 • ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ
 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮೇಲ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಷೇರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ನೀವು ಯಾವಾಗ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?

ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಷೇರುಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳಿಂದಲೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಲಾಭಾಂಶವು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಶೇಕಡಾವಾರು.

ನೀವು ಷೇರುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕೆಲವು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳು,

 • ಷೇರುಗಳು/ಷೇರುಗಳು
 • ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 • ಬಾಂಡ್ಗಳು
 • ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಷೇರುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಮರುಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಖರೀದಿಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2001 ರಲ್ಲಿ, SEBI ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಈಗ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬುಲ್ ಅಥವಾ ಕರಡಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಕರಡಿಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಭಾವನೆಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
 • ಕರಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕುಗ್ಗಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಮೀಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.