ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಸಲು, ಹೇಳಲಾದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ರೀತಿ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸುವುದು 

ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ DP (ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಅವನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇ-ಇನ್ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

 ಕೆಳಗಿನ 6 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ:

ನಿಮ್ಮ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ PAN ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು T+2 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು 

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಷೇರು  ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NSDL (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಅಥವಾ CDSL (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಅಥವಾ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ DP (ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್) ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

– DP ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

– ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಕೆ

– ನಿಮ್ಮ KYC ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು- ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ, ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

– ನಿಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು 

– ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಹಿ

– BO ID ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವುದು 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

  1. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ.
  2. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, PAN ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ.
  3. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
  4. ITR ಪ್ರತಿ, ಸಂಬಳದ ಪುರಾವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ.
  5. ರದ್ದುಗೊಂಡ ಚೆಕ್‌ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಪುರಾವೆ
  6. ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು 

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ UIN ಪಡೆಯಿರಿ (ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ)

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ UIN ಪಡೆಯಿರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರಚಿಸಲು, SEBI ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ UIN ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು

ನೀವು ಎರಡನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ T+2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೇ-ಇನ್ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು:

ಹಂತ 1: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 2: ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಪೇ-ಇನ್ ದಿನದಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಹಂತ 3: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪೇ-ಔಟ್ ದಿನದಂದು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಂತ 4: ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (DP) ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ

ಹಂತ 5: ನಂತರ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯು ಡಿಪಿಗೆ ಷೇರುಗಳ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 6: ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡಿಪಿಗೆ ‘ರಶೀದಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು’ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು:

ಹಂತ 1: ಬ್ರೋಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು NSDL (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 2: ಮಾರಾಟವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (DP) ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು

ಹಂತ 3: ಡೆಲಿವರಿ ಸೂಚನೆ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (DP) ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು (ಆದಾಗ್ಯೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು).

ಹಂತ 4: ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಂತ 5: ಪೇ-ಇನ್ ದಿನದ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬ್ರೋಕರ್ ತನ್ನ ಡಿಪಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ 

ಹಂತ 6: ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದರೇನು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು?

ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಫ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ ಷೇರುಗಳನ್ನು “ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ:

ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (POA) ನೀಡಬಹುದು. ಈ POA ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಮಗಳು

ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೋನಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೇರ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹೂಡಿಕೆ

ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು (IPO ಗಳು) ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೌಲಭ್ಯ

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಯ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಡೀಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.