કૅરીનો ખર્ચ શું છે?

1 min read
by Angel One

ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટની મુદત સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રોકાણકાર દ્વારા કેટલીક ચોક્કસ સ્થિતિઓ રાખવા માટે ખર્ચ અથવા સીઓસીનો ખર્ચ થાય છે. ખર્ચમાં જોખમમુક્ત વ્યાજ દરનો સમાવેશ થાય છે. CoC માંથી ડિવિડન્ડ પેઆઉટ બાકાત રાખવામાં આવે છે.

CoC સ્ટૉક અથવા ઇન્ડેક્સના ફ્યુચર અને સ્પૉટ પ્રાઇસ વચ્ચેનો તફાવત છે. કેરીની કિંમત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે સીઓસીનું ઉચ્ચતમ મૂલ્ય, ફ્યુચર્સ ધારણ કરવા માટે વધુ પૈસા ચૂકવવા વેપારીઓની ઇચ્છા વધુ છે.

COCની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

થિયોરેટિકલી, ફ્યુચર પ્રાઇસ ફેર વેલ્યૂ=સ્પોટ પ્રાઇસ+કેરીના કેરી ડિવિડન્ડ પેઆઉટ ખર્ચની કિંમત = ભવિષ્ય અને સ્પૉટની કિંમત વચ્ચેનો તફાવત

COCની ગણતરી વાર્ષિક દર તરીકે કરવામાં આવે છે અને ટકાવારી મૂલ્યોમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. વાસ્તવિક સમયની સીઓસી મૂલ્યો સ્ટૉક એક્સચેન્જ વેબસાઇટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે.

તેને કેવી રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે?

સીઓસીની કિંમતનો ઉપયોગ બજારના ભાવનાને સમજવા માટે એક સૂચક તરીકે કરવામાં આવે છે એટલે ઓછા સીઓસીનો અર્થ છે તે અંતર્ગત મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે અને તેના વિપરીત છે.

તેની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

વેપારીઓ ઘણીવાર બજારના ભાવનાને બજારમાં રાખવા માટે સીઓસીનો સંદર્ભ લો. વિશ્લેષકો અંતર્ગત આવનારા ઘટાડાના સૂચક તરીકે નોંધપાત્ર આઇએનસીઓસીને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી ફ્યુચર્સની સીઓસી લગભગ અડધા પહેલાં ડ્રોપ કરી અને ઇન્ડેક્સમાં પરિણામી સુધારાના સૂચક તરીકે સેવા આપી હતી. તેનો અર્થ છે કે જ્યારે કોઈ સ્ટૉક ભવિષ્યમાં વધારો થવા માટે સીઓસી ઉચ્ચ ખર્ચ ઉઠાવવા ઇચ્છે છે અને આમ, નીચેની બાબતોમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખે છે. સીઓસીને ટકાવારીમાં વાર્ષિક આંકડા તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.

શું કૅરીનો ખર્ચ નકારાત્મક હોઈ શકે છે?

હા, જ્યારે ફચ્યુચર્સ અંતર્ગત છૂટ પર ટ્રેડ કરે છે, ત્યારે કેરીનો પરિણામી ખર્ચ નકારાત્મક હોય છે. સામાન્ય રીતે બે કારણોસર થાય છે: જ્યારે સ્ટૉક ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની અપેક્ષા હોય છે, અથવા જ્યારે વેપારીઓરિવર્સ આર્બિટ્રેજની વ્યૂહરચનાને આક્રમક રીતે અમલમાં મુકે છે, જેમાં સ્થળ અને વેચાણમાં ફ્યુચર ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે. ભાવની સમાપ્ત કરવા માટે કૅરી પૉઇન્ટ્સનો નકારાત્મક ખર્ચ

કેરીનો ખર્ચ બુલિશનેસ અથવા બિઅરિશનેસનું કેવી રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે?

સીઓસીમાં ફેરફાર સ્ટૉક અથવા ઇન્ડેક્સ માટે વ્યાપક ભાવનાનો સ્પષ્ટ ચિત્ર સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શેપ સાથે જોવા મળે છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એક કોન્ટ્રેક્ટમાં ખુલ્લી સ્થિતિઓની કુલ સંખ્યા છે. એક વધતી ઓઆઈ માટે, સીઓસીમાં વદ્ધિ લાંબી (અથવા બુલિશ) પોઝિશનની સંચયને સૂચવે છે, જ્યારે સીઓસીમાં એક સાથે આવેલી ઘટાડો શોર્ટ પોઝિશન અને સહનતાને ઉમેરવાનું સૂચવે છે. તેમજ, ઓઆઈમાં ઘટાડો, સીઓસીમાં વધારો સાથે,શોર્ટ પોઝિશનને બંધ કરવાનું સૂચવે છે. ઓઆઈ અને સીઓસી બંને ઘટાડીને દર્શાવે છે કે વેપારીઓ લોંગ પોઝિશન બંધ કરી રહ્યા છે. વિશ્લેષકો ડેરિવેટિવ્સ કરારની પૂર્ણાવૃત્તિ પર સીઓસીમાં ફેરફારો પણ જોવા મળે છે. જો કોઈ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં સ્થિતિઓ વધારે ખર્ચ સાથે પહોંચાડવામાં આવે છે, તો તેનો અર્થ છે તેજીમય છે.