What Is a NFO (New Fund Offer) ?

Podcast Duration: 6:53
എന്താണ് എൻഎഫ്ഒ (ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫർ ) ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗിന്റെ ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം! ​സുഹൃത്തുക്കളേ, നിക്ഷേപ ലോകത്ത് രണ്ടുദിവസങ്ങൾ ഒരുപോലെ അല്ല - നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറയുന്നതും ഉയരുന്നതുമായ ധാരാളം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് - ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല, അല്ലേ! വാസ്തവത്തിൽ, സ്വന്തം ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിൽ മടുത്ത ചില ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആവേശവും ത്രില്ലും അന്വേഷിക്കുന്നതാക്കുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്ത് കാർത്തിക്കിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക- എല്ലാ ദിവസവും അവൻ തന്റെ ഏതെങ്കിലും ചങ്ങാതിമാരെ വിളിക്കുകയും കുന്നുകളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കായി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ 15 മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് കെനിത്ത് ബോർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു - അത്രയധികം എന്ന് വെച്ചാൽ , നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 1,3 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ വരുമാനവും എക്സിട് ലോഡ് ഇമ്പ്ലിക്കേഷൻസും ഹോൾഡിങ്ങുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകളിൽ എണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ആണ് അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നത്. ​ഈ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ‌എഫ്‌ഒകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ആശയം ലഭിച്ചത്! പിന്നെ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്, എൻ‌എഫ്‌ഒയുടെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആരംഭിക്കാം,കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെനിത്ത് പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നത് എന്നും. ​അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളേ, എൻ‌എഫ്‌ഒ അടിസ്ഥാനപരമായി ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫറിംഗിലേക്ക് വികസിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫറിങ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിപണിയിൽ ഒരു പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഓഫർ ചെയുന്ന ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ‌എഫ്‌ഒ ഒരു ഐ‌പി‌ഒയ്ക്ക് സമാനമാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായി എൻ‌എഫ്‌ഒ വഴി, അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനികൾ പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നു. ​ഒരു നിക്ഷേപകനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ‌എഫ്‌ഒകളുടെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ​ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ​ഒരു അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി ഒരു പുതിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ വിപണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിശ്ചിത വില സാധാരണയായി 10 രൂപയാണ് - അതായത്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് 10 രൂപയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എൻ‌എഫ്‌ഒയുടെ ഇഷ്യുവിനൊപ്പം എൻ‌എഫ്‌ഒയുടെ അവസാനത്തിൽ പൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യൂമെന്റും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനാകും. ഈ ഡോക്യൂമെന്റിനെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ​സുഹൃത്തുക്കളേ, എൻ‌എഫ്‌ഒ ഇഷ്യൂകൾ സാധാരണയായി വിപണിയിൽ 30 ദിവസം തുറന്നിരിക്കും. എൻ‌എഫ്‌ഒകളും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഇവ ഓപ്പൺ എൻഡഡ്‌ എൻ‌എഫ്‌ഒകളും ക്ലോസ് എൻഡഡ്‌ എൻ‌എഫ്‌ഒകളുമാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ക്ലോസ് എൻഡഡ്‌ എൻ‌എഫ്‌ഒയിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനായി പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാങ്കേതികമായി, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്-എൻഡഡ്‌ ഫണ്ടുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ സാധാരണയായി ഇവയ്ക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി കുറവാണ്. ​മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുപകരം എൻ‌എഫ്‌ഒകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വഴികളും. ​ബെനിഫിറ്റ് നമ്പർ 1 - എൻ‌എഫ്‌ഒകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പണം പുതിയതും നൂതനവുമായ തന്ത്രങ്ങളിൽ വളർത്താൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രീ-ഐ‌പി‌ഒ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്. പുട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട്. അതിനാൽ എൻ‌എഫ്‌ഒകൾ‌ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് പുതിയ എക്സ്പോഷർ‌ നൽ‌കാൻ‌ കഴിയും. ​ബെനിഫിറ്റ് നമ്പർ 2 - നിങ്ങൾ എൻ‌എഫ്‌ഒകൾ‌ മാർ‌ക്കറ്റിന്റെ ഉന്നതിയിൽ‌ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജർ‌ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ‌ കൈവശം വയ്ക്കുകയും താഴ്ന്ന നിലകളിൽ‌ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. കർവിന്റെ ഉന്നതിയിൽ‌ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല! ​ബെനിഫിറ്റ് നമ്പർ 3 - ചില ആളുകൾക്ക് ലോക്ക്-ഇൻ പിരീഡ് അഭികാമ്യമല്ല. എന്നാൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലരും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുള്ളൂ, മാത്രമല്ല ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല എക്സ്പോഷറിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. ​ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിധിന്യായത്തെയും നിങ്ങളുടെ എൻ‌എഫ്‌ഒ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെയും അതിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു എൻ‌എഫ്‌ഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം: ​നമ്പർ 1 - എ‌എം‌സിയിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തുക - അതായത്, എൻ‌എഫ്‌ഒ നൽകുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്തിയും നിലവിലുള്ള ഓഫറുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ​നമ്പർ 2 - എൻ‌എഫ്‌ഒയുടെ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക - നിങ്ങളുടെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെയും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും മതിയായ യോഗ്യതയുള്ളവരുമാണോ? ​നമ്പർ 3 - ഓഫർ പ്രമാണം സമഗ്രമായി വായിക്കുക - ഇതിൽ, നിക്ഷേപ തന്ത്രവും വിഹിതം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും. ​അവസാനമായി, നമ്പർ 4 - എൻ‌എഫ്‌ഒകൾ‌ക്ക് പെർഫോമൻസ് ഹിസ്റ്ററിയോ പെർഫോമൻസ് ഇന്ഡിക്കേറ്ററുകളോ ഇല്ല. അവയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുമുമ്പ് റിസ്ക്, റിട്ടേൺ സാധ്യത എന്നിവ നന്നായി മനസിലാക്കുക. ​അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളേ, എൻ‌എഫ്‌ഒകൾ എന്താണെന്നും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനും ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ നല്കിയിരിക്കുമല്ലോ. എൻ‌എഫ്‌ഒകൾ‌ ആവേശകരമാകുമെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർ‌ക്കറ്റിൽ‌ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകൾ കാണാതിരിക്കരുത് . ഇവ എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലറിയാൻ www.angelone.in സന്ദർശിക്കുക! അടുത്ത പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ​അതുവരെ, എയ്ഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗിൽ നിന്ന് വിട, ഹാപ്പി ഇന്വെസ്റ്റിംഗ്!