Exploring some of the Upcoming Share Market Trends

Podcast Duration: 7:55
വരാനിരിക്കുന്ന ചില ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗിന്റെ ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം! ​ഇന്നത്തെ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ചില ഓഹരി വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഓഹരിവിപണി എങ്ങനെ നീങ്ങുമെന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, സ്മാർട്ട് നിക്ഷേപകർ അവരുടെ ഓഹരി വിപണി പ്രവചനങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു. വ്യാപാരികൾ അവരുടെ വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് വില പ്രവചനങ്ങൾ. സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റിനെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ , മാർക്കറ്റിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രെന്ഡുകൾ നിലവിലുള്ള പാൻഡെമിക് സാഹചര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപക മനസ്സിനെ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് . അതിനാൽ, ഏത് ട്രെന്ഡുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? വരാനിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളിൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ ഏതാണ് ? വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം: വരാനിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളിലേക്ക് അവ എങ്ങനെ പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡുകൾ നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് നമ്പർ 1: വാക്‌സിനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഫാർമ സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും. ​ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു, പല നിക്ഷേപകർക്കും ഫാർമ സ്റ്റോക്കുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ രസം.ആളുകൾ വാക്സിൻ അധിഷ്ഠിത കമ്പനികളിൽ മാത്രമല്ല, ഫാർമ ഒരു മേഖലയെന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ആർഓഐ നയിക്കുന്ന നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ് ഫാർമ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പല വിദഗ്ധരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിലിൽ നിരവധി മിഡ്‌ക്യാപ് ഫാർമ സ്റ്റോക്കുകൾ 15% മുതൽ 36% വരെ ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്ന മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണതയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിപണി വിശ്വാസങ്ങൾക്കും കൺവെൻഷനുകൾക്കും വിധേയമായി തുടരുന്നു. ഇവയിൽ, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് നമ്പർ 2: മൊത്തത്തിലുള്ള നിരാശാജനകമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തികച്ചും ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ്. ​മുൻകാലങ്ങളിൽ, സ്റ്റോക്ക് വില കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വ്യാപകമായ പരിഭ്രാന്തി പിന്തുടരും; ഇത് ആളുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു, അങ്ങനെ ഓഹരി വില നിലത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു . 2020 ൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. നമ്മുടേതുപോലുള്ള നിക്ഷേപക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്ക് നന്ദി പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രേരകശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്: ഇന്നത്തെ നിക്ഷേപകൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭയം മറികടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയ്ക്കിടയിലും നിക്ഷേപം ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓഹരി വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായ ഉടൻ, നിക്ഷേപകർ വാങ്ങാൻ ഇടയാക്കും, അങ്ങനെ വിലകൾ സ്ഥിരത കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ 2020 ലെ ഏറ്റവും മോശം നിമിഷങ്ങൾക്കിടയിലും, ഒരു യഥാർത്ഥ ആഗോള പാൻഡെമിക്കിന്റെ വാർത്തകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നിമിഷത്തെ പല നിക്ഷേപകരും ഭയന്നിരിക്കാനിടയുള്ള ഒരു രക്തക്കുഴൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി (അക്കാലത്ത് പാൻഡെമിക് എന്ന വാക്ക് ആർക്കറിയാം?). ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും? അനിവാര്യമായത് നമ്മൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണോ? വരാനിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ “വില തിരുത്തലിനുള്ള സാധ്യത” എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനുമുമ്പ്, നിലവിലുള്ള അവസാന ട്രെൻഡ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം, നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് നമ്പർ 3, അതായത്: എണ്ണവില ഉയരുന്നത് - നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബെയറിംഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കണക്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും? അതേസമയം, എണ്ണവില എല്ലാറ്റിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം - ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാപകമായ പ്രഭാവം എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാറ്റിനെയും, നിങ്ങളുടെ ജോലി-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ വ്യായാമവും ഭക്ഷണക്രമവും, സാമൂഹികവൽക്കരണവും വിനോദവും… എല്ലാം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് പോലെ. എണ്ണവില ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ലോകത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസുകളെയും ബാധിക്കുന്നു (ഇത് ടൂറിസത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, പക്ഷേ ടൂറിസം 2020 മുതൽ മോശമാണ് , അതിനാൽ നമുക്ക് അത് വിടാം). ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും ഗതാഗതം കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരുന്നു, ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ലാഭം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു - കമ്പനിയുടെ അടിത്തറ ആകർഷകമായി തോന്നില്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. ​ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഉൽ‌പാദനത്തിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ അറിയുന്നതിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ആശ്ചര്യപ്പെടും. പെയിന്റുകളുടെ പ്രധാന ഘടകം എണ്ണയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ചെരുപ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടയറിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ധനവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ ഒരു ചെറിയ വർധന ഇൻഫ്ളേഷനിലേക്കു നയിക്കുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളായി ഈ ട്രെൻഡുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. തീർച്ചയായും, വരാനിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകൾ ഒരു പ്രവചനമാണ്, അതിനാൽ നമുക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയും ഈ ട്രെൻഡുകൾ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഊഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ പ്രകടമാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. ​1. വില നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സാധ്യത. ​ചില വിദഗ്ധർ നിക്ഷേപകരോട് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല നിരവധി ലോ റിസ്ക് നിക്ഷേപകരും വിപണിയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശരിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ യുക്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോക്ക് വിലകൾ നിലവിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ വീഴുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും സ്റ്റോക്ക് വിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന നിക്ഷേപകരിൽ പലരും വളർച്ചാ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രവുമായി പോകും. ​2. ഐ‌പി‌ഒ ഗാലോർ ​ വരുന്ന ഏതാനും മാസങ്ങളായി 30 ഓളം ഐ‌പി‌ഒകൾ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇനിഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് - ഇത് സാധാരണയായി സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രവണതയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, 2020ൽ ഡിസംബർ ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രം 19 ഐ‌പി‌ഒകൾ നടന്നിരുന്നു, ഇത് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനം നേടി. ഐ‌പി‌ഒ നിക്ഷേപത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല, പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ‌ വിപണിയിൽ‌ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ‌ അവർ‌ വീണ്ടും കാണാനിടയില്ലാത്ത വിലയ്ക്ക്‌ വാങ്ങാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരമുണ്ട് . ​3. ഫിൻ‌ടെക് ​ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള ആക്സസ് നൽകുന്നു - നിക്ഷേപകർക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്തവിധം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും എളുപ്പവുമാണ്. റൂൾ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിങ്ങാണ് മറ്റൊരു പ്രവണത, ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക നാമം അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ്. ഇതിൽ, വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് അൽ‌ഗോരിതം ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും സ്വമേധയാ പഠിച്ചു , മതിയായ ഡാറ്റയിലൂടെ വേർതിരിക്കുന്നതിനുപകരം, കുറച്ച് സാങ്കേതിക പശ്ചാത്തലമുള്ള നിക്ഷേപകന്, എപ്പോൾ‌ സ്റ്റോക്കുകൾ‌ വാങ്ങണം, എപ്പോൾ‌ സ്റ്റോക്കുകൾ‌ വിൽ‌ക്കണം എന്നിവ മനസിലാക്കാൻ അൽ‌ഗോരിതം സജ്ജീകരിക്കാൻ‌ കഴിയും. സാങ്കേതിക പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർ‌ക്കും ഒരു പരിഹാരം നൽ‌കുന്നു - അവർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ‌ നൽകുകയും ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഫിൻ‌ടെക് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അൽ‌ഗോരിതം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ഫിൻ‌ടെക് പരിഹാരങ്ങൾ‌ ട്രേഡിംഗിൽ‌ ചില ജനാധിപത്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് - ഇപ്പോൾ‌ നിങ്ങളുടെ പ്രായം, തൊഴിൽ, സ്റ്റോക്ക് മാർ‌ക്കറ്റ് അനുഭവം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർ‌ക്കറ്റ് നിക്ഷേപം നടത്താം. തീർച്ചയായും, ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം, സ്‌പെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുക - ഈ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം!