ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) – ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯು (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY)) ಭಾರತದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯು (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY)) ಒಂದು 1 ವರ್ಷದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಕವರೇಜನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಮರಣದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಪಿಎಂ (PM) ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು

ಈ ಮೊದಲು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಲ್ಐಸಿ (LIC)) ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಇತರ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (55 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಕವರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ) ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹436 ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹436 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪುವವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಯೋಜನೆಯ ಫೀಚರ್‌ಗಳು

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಪಾಲಿಸಿಯ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ: ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೋಂದಣಿ: ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ, ಯಾವುದು ನಂತರವೋ ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ 31 ವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳು: ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಪಘಾತವಲ್ಲದ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJBY)) ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  1. ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೇಣಿ: 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕವರೇಜ್ 55 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್: ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  3. ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಈ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PAJJYB)ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY)) ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (ಎಲ್ಐಸಿ (LIC)) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಅನುಪಾತದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕವು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂರ್ಣ 12-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೇರಬಹುದು. ಇದು ಪಿಎಂಜೆಬಿವೈ(PMJBY) ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  1. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಈ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜ್: ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯೋಜನೆಯು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಸಿ: ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ವಾರ್ಷಿಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕವರೇಜನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
  4. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಇದು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  5. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ: ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJBY) ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕವರೇಜನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯು (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY)) ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸರಳತೆ, ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

FAQs

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJBY)ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?

ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ 18 ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹2 ಲಕ್ಷ. ಕಾರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJYB)ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೈಗೆಟಕುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ.

ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ(PMJJYB)ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ (PMJJBY) ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.