તમારો પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર જાણો

એક સરળ ઑનલાઇન પ્રક્રિયા દ્વારા તમારો પાનકાર્ડ નંબર જાણો. તમારો પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર કેવી રીતે શોધવો તે જાણવા માટે, લેખ વાંચો.

આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ પાનકાર્ડ કાર્ડ, એક મહત્વપૂર્ણ ઓળખ દસ્તાવેજ છે .

તેમાં કાર્ડધારકનું નામ, તેના પિતાનું નામ, જન્મ તારીખ, સહી અને પાન કાર્ડ નંબર હોય છે. પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર એ એક અનન્ય ઓળખ નંબર છે જેનો ઉપયોગ કાર્ડધારકની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને ટ્રેક કરવા માટે થઈ શકે છે. વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ જેમ કે બેંકો, વીમા કંપનીઓ અને અન્ય વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ પાનકાર્ડ નંબરનો ઉપયોગ કરીનેઆઈટી વિભાગની વેબસાઇટ પર વ્યક્તિના નાણાકીય અનુપાલનને ચકાસી શકે છે. તેથી, તમારે તમારું પાન કાર્ડ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ લેખમાં, અમે પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર કેવી રીતે શોધવો અને તેની વિગતોની પુષ્ટિ કેવી રીતે કરવી તેની ચર્ચા કરીએ છીએ.

આવકવેરા વેબસાઇટ પરથી તમારો પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર જાણો

તમે આઈટી વિભાગની વેબસાઇટ પર તમારા પાન કાર્ડની મૌલિકતા ચકાસી શકો છો. ચકાસણી પ્રક્રિયા સરળ છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઑનલાઇન કરી શકે છે. તમારે માત્ર સાચી માહિતીનીઆવશ્યકતા પડશે.

આઈટી વિભાગના પોર્ટલ પર તમારું પાનકાર્ડ કાર્ડ ચકાસવા માટે, તમારે પહેલા નીચેના પગલાંને અનુસરીને તમારી જાતને નોંધણી કરાવવી પડશે –

 • આઈટી વિભાગના ઈ-ફાઈલિંગ પોર્ટલની મુલાકાત લો
 • ‘તમારી નોંધણી કરો’ બટન પર ક્લિક કરીને તમારી જાતને પોર્ટલમાં નોંધણી કરો
 • યોગ્ય વપરાશકર્તા પ્રકાર પસંદ કરો અને ‘ચાલુ રાખો’ પર ક્લિક કરો
 • તે એક પૃષ્ઠ ખોલશે જ્યાં તમારે તમારી મૂળભૂત વિગતો ભરવાની આવશ્યકતા હોય છે
 • નોંધણી ફોર્મ ભરો અને ‘જમા કરો’ પર ક્લિક કરો
 • તમને તમારા મોબાઇલ ફોન અને ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પર ચકાસણી ઓટીપી પ્રાપ્ત થશે
 • નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે પોર્ટલમાં ઓટીપી લાખો
 • એકવાર થઈ ગયા પછી, ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર તમારા ખાતામાં લોગ ઇન કરો અને ‘પ્રોફાઇલ સેટિંગ’ પર જાઓ.
 • ‘મારી પ્રોફાઇલ’ પર ક્લિક કરો.

તમારું પાનકાર્ડ કાર્ડ તપાસવા માટે તમને થોડા વિકલ્પો આપવામાં આવશે. તમારો  પાનકાર્ડ નંબર જાણવા માટે તમે આમાંથીકોઈ પણ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.

તમારો પાનકાર્ડ નંબર નામ અને જન્મ તારીખ દ્વારા જાણો

પાનકાર્ડ કાર્ડધારકો હવે તેમના નામ અને જન્મ તારીખનો ઉપયોગ કરીને તેમના પાનકાર્ડ કાર્ડની વિગતો શોધી શકશે. તમે પાનકાર્ડ નંબર, નામ અને જન્મ તારીખ દાખલ કરીને તમારા પાનકાર્ડ કાર્ડની વિગતોની સાચી છે કે કેમ તેને માન્ય કરી શકો છો.

નીચેના આવશ્યક પગલાંઓ છે:

 • ઈ-ફાઈલિંગ પોર્ટલ મુખ્ય પૃષ્ઠ પર જાઓ
 • ‘ક્વિક લિંક’ વિભાગમાં, ‘તમારી પાન વિગતો ચકાસો’ લિંક પર ક્લિક કરો
 • તમારું પાનકાર્ડ, પૂરું નામ અને જન્મ તારીખ દાખલ કરો
 • તમારી સાચી સ્થિતિ ચકાસો: વ્યક્તિગત, એચયૂએફ, નિગમ, વ્યક્તિઓનું સંગઠન, ભાગીદારી પેઢીઓ, સંસ્થા અથવા વ્યક્તિઓ, સરકાર વગેરે.
 • સાચો ‘કેપ્ચા’ અને ‘જમા’ દાખલ કરો
 • જો તમારો પાનકાર્ડ સાચો છે, તો તમને એક પૃષ્ઠ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે જે જણાવે છે કે, ‘તમારું પાનકાર્ડ સક્રિય છે, અને માહિતી પાનકાર્ડ ડેટાબેઝ સાથે મેળ ખાય છે.

ઇમેઇલ દ્વારા તમારો પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર જાણો

તમે એનએસડીએલ અથવા યૂટીઆઇઆઇટીએસએલ વેબસાઇટ્સ પર ઇમેઇલ મોકલીને તમારા પાન કાર્ડની વિશિષ્ટતાઓ શોધી શકો છો.

વેબસાઈટના ઇમેઇલ ઍડ્રેસ નીચે સૂચિબદ્ધ છે.

 • એનએસડીએલ વેબસાઇટ: tininfo@nsdl.co.in
 • યૂટીઆઇઆઇટીએસએલ વેબસાઇટ: utiitsl.gsd@utiitsl.com

મોબાઇલ ઍપ્લિકેશન  દ્વારા તમારા પાન કાર્ડને જાણો

કાર્ડધારકો તેમના ફોનમાં પાનકાર્ડ કાર્ડ મોબાઇલ ઍપ્લિકેશન સ્થાપિત કરીને તેમના પાન કાર્ડની વિગતોને ચકાસવા માટે તેમના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પાન કાર્ડની વિગતો ચકાસવાનાં પગલાં –

 • ઍપ્લિકેશન  ખોલો અને ‘તમારી પાનકાર્ડ વિગતો જાણો’ વિભાગ પર જાઓ
 • વિગતો અને તમારો મોબાઇલ ફોન નંબર દાખલ કરો
 • તમને તમારા મોબાઇલ નંબર પર એક ઓટીપી પ્રાપ્ત થશે
 • આપેલ બોક્સમાં ઓટીપી દાખલ કરો
 • તમે તમારી પાનકાર્ડ વિગતો અને પાનકાર્ડ કાર્ડ નંબર ઍક્સેસ કરી શકશો

પાનકાર્ડ શા માટે મહત્વનું છે?

પાન કાર્ડના મુખ્ય ફાયદાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે.

 • રોકડ પ્રવાહ અને પ્રવાહને ટ્રૅક કરો: તમામ રોકડ પ્રવાહ અને પ્રવાહને ટ્રૅક કરવા અને કર અનુપાલનને પૂર્ણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
 • આવકવેરો ભરવા માટે: આઈટી રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે અને આઈટી વિભાગ તરફથી સંદેશા પ્રાપ્ત કરતી વખતે તમારું પાનકાર્ડ કાર્ડ આવશ્યક છે.
 • પ્રત્યેક્ષ કર ભરવોઃ પ્રત્યેક્ષ કર ભરતી વખતે તમારે પાનકાર્ડ નંબર ક્વોટ કરવો આવશ્યક છે.
 • વ્યવસાય નોંધણી: તમારા વ્યવસાયની નોંધણી માટે તમારું પાન કાર્ડ જમા કરો કરવું આવશ્યક છે.
 • નાણાકીય વ્યવહારોની સુવિધા: વિવિધ નાણાકીય વ્યવહારોની સુવિધા માટે પાન કાર્ડ આવશ્યક છે.
 • ઓળખનો પુરાવો: પાન કાર્ડમાં તમારું પૂરું નામ, પિતાનું નામ, જન્મ તારીખ, સહી અને ફોટો હોય છે; તેથી, તે એક મહત્વપૂર્ણ ઓળખ દસ્તાવેજ માનવામાં આવે છે.
 • સહી ચકાસણી: પાનકાર્ડ કાર્ડમાં કાર્ડધારકની સહી હોય છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ નાણાકીય વ્યવહારોમાં આવશ્યક સહી ચકાસણી માટે થાય છે.

વધુ વાંચો: પાન કાર્ડ ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી ?

અંતિમ શબ્દો

આવકવેરા વિભાગની કોઈ પણ પૂછપરછને ટાળવા માટે તમારે તમારા પાનકાર્ડ નંબર અને વિગતો અધિકૃત અને ભૂલ-મુક્ત છે કે કેમ તે તપાસવું આવશ્યક છે. ઉપરોક્ત પગલાંને અનુસરીને, તમે હવે તમારા ઘરની આરામથી તમારા પાન કાર્ડની વિગતોને માન્ય કરી શકો છો.

FAQs

પાન કાર્ડ શું છે?

પાનકાર્ડ કાર્ડ એ આલ્ફાન્યુમેરિક, અનન્ય ઓળખ છે જે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ નાણાકીય વ્યવહારોને ટ્રેક કરવા માટે થાય છે અને કર અનુપાલનને પહોંચી વળવામાં મદદ કરે છે.

પાન કાર્ડ નંબર કેવી રીતે જાણી શકાય?

તમે આવકવેરા વિભાગના ઈફાઈલિંગ પોર્ટલ પર નોંધણી કરીને તમારા પાન કાર્ડની ચકાસણી કરી શકો છો. એકવાર નોંધણી થઈ જાય, પછી તમે તમારું નામ, જન્મ તારીખ દાખલ કરીને અને તમારી કરદાતાની શ્રેણીની પુષ્ટિ કરીને તમારા પાનકાર્ડ પરની માહિતી ચકાસી શકો છો.

શું હું પાનકાર્ડ નંબરનો ઉપયોગ કરીને મારા પાનકાર્ડ કાર્ડની વિગતો ચકાસી શકું?

હા, તમે તમારા પાનકાર્ડ નંબર વડે પાનકાર્ડ કાર્ડની વિગતો ચકાસી શકો છો.

એવા કયા વ્યવહારો છે જેમાં પાન કાર્ડની આવશ્યકતા છે?

નીચેના માટે પાનકાર્ડ કાર્ડ આવશ્યક છે.

 • બેંક ખાતું ખોલાવવું
 • આઇટી રિટર્ન ફાઇલ કરવું
 • લોન માટે અરજી કરી રહ્યા છીએ
 • ગેસ અને ટેલિફોન સુધારણા મેળવવી
 • મિલકતો ખરીદવી કે વેચવી
 • ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવું
 • સાવધિ જમા ખાતું ખોલાવવું
 • વીમા પ્રિમિયમ માટે ચુકવણી કરવી