પાન કાર્ડ માં ફોટો અને હસ્તાક્ષર કેવી રીતે બદલવું?

તમારા પાન કાર્ડ પર ફોટો અને હસ્તાક્ષર બદલવું તમારા વિચાર કરતાં સરળ છે. ચોક્કસ પ્રક્રિયા જાણવા માટે નીચે ઉલ્લેખિત પગલાં જુઓ.

પાન કાર્ડ ભારતીય ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં ડૉક્યૂમેન્ટનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે વ્યક્તિની ફાઇનાન્શિયલ માહિતીને મેપ કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી, ડૉક્યૂમેન્ટ પર પ્રસ્તુત કરેલી તમામ માહિતી, તે પ્રત્યક્ષ કાર્ડ હોય કે ડિજિટલ હોય, તે અપ-ટુ-ડેટ હોવી જોઈએ. હવે, જો તમને જરૂરી તમામ પગલાં અને દસ્તાવેજો જાણતા હોય તો તમારા પાન કાર્ડ પર હાજર ડેટા બદલવો ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ નથી. આ લેખમાં પ્રસ્તુત કરેલી માહિતી તમને તમારા પાન કાર્ડ પર તમારા ફોટો અને હસ્તાક્ષરને કેવી રીતે બદલવું તે સંબંધિત તમારા મોટાભાગના પ્રશ્નોને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.

પાન કાર્ડ માં ફોટો કેવી રીતે બદલવો?

જો તમે પાન કાર્ડનો ફોટો બદલવા માંગો છો, તો બસ આ પગલાંને અનુસરો:

 1. એનએસડીએલ ની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 2. ‘વર્તમાન પાન ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો/પાનકાર્ડના પ્રિન્ટ’ પર ક્લિક કરો’.
 3. કેટેગરી હેઠળ “વ્યક્તિગત” પસંદ કરો.
 4. તમારું નામ, મોબાઇલ નંબર, ઇમેઇલ આઈડી, જન્મ તારીખ, ભારતીય નાગરિકતા પુષ્ટિકરણ અને પાન નંબર દાખલ કરો.
 5. આપેલ કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને ‘સબમિટ’ પસંદ કરો’.
 6. આ સમયે જનરેટ કરેલ ટોકન નંબરને નોંધો.
 7. તમે કેવી રીતે કેવાયસી પ્રક્રિયા કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.
 8. ફોટો મેચ થતા નથી’ પાસેનું ચેક બૉક્સ પસંદ કરો’.
 9. “ઍડ્રેસ અને સંપર્ક” સેક્શનમાં તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો.
 10. નીચેનાના પુરાવા તરીકે દસ્તાવેજો પ્રદાન કરો – 1.ઓળખ 2.ઍડ્રેસ 3.જન્મ તારીખ.
 11. જો તમે તમારા આધાર કાર્ડની કૉપી સબમિટ કરી શકો છો, તો ઉપરોક્ત ત્રણ પુરાવાઓની જરૂર પડશે નહીં. ઉપરાંત, તમારે તમારા પાન અથવા પાન ફાળવણી પત્રની એક કૉપી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
 12.  ઘોષણા કરતા બૉક્સને ટિક કરો અને તમારી વિગતો સબમિટ કરવા માટે “સબમિટ” પસંદ કરો. જો તમે ફેરફારો કરવા માંગો છો, તો તમે તમારી માહિતીને વધુ અપડેટ કરવા માટે “એડિટ કરો” પર ક્લિક કરી શકો છો.
 13. જીએસટી સહિત જરૂરી ચુકવણી કરો. ચોક્કસ રકમ તમારું ઍડ્રેસ ભારતની અંદર છે કે તેના બહાર છે તેના પર આધારિત છે.
 14. એપ્લિકેશન સેવ કરો અને તેનું પ્રિન્ટઆઉટ લો.
 15. 5માં ફ્લોર મંત્રી સ્ટર્લિંગ, પ્લોટ નં. 341, સર્વે નંબર. 997/8, મોડેલ કૉલોની, ડીપ બંગલા ચૌકની નજીક, પુણે-411 016 પર એનએસડીએલના સરનામાં પર અરજી મોકલો એટલે કે ‘આવકવેરા પાન સેવાઓ એકમ (એનએસડીએલ ઇ-ગવર્નન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત)’.
 16. ફોર્મ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો જોડવાનું યાદ રાખો.
 17. એપ્લિકેશનની સ્થિતિને ટ્રૅક કરવા માટે તમને 15-અંકનો સ્વીકૃતિ નંબર પ્રાપ્ત થશે.

પાન કાર્ડ પર સહી કેવી રીતે બદલવી?

પાન કાર્ડ હસ્તાક્ષર અપડેટની પ્રક્રિયા ઑનલાઇન ખૂબ સરળ છે. ફોટા બદલવાની પ્રક્રિયા જેવી જ છે. માત્ર નીચે આપેલા પગલાંઓને અનુસરો –

 1. એનએસડીએલની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 2. ‘વર્તમાન પાન ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો/પાનકાર્ડના પ્રિન્ટ’ પર ક્લિક કરો’.
 3. કેટેગરી હેઠળ “વ્યક્તિગત” પસંદ કરો.
 4. તમારું નામ, મોબાઇલ નંબર, ઇમેઇલ આઈડી, જન્મ તારીખ, ભારતીય નાગરિકતા પુષ્ટિકરણ અને પાન નંબર દાખલ કરો.
 5. આપેલ કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને ‘સબમિટ’ પસંદ કરો’.
 6. આ સમયે જનરેટ કરેલ ટોકન નંબરને નોંધો.
 7. તમે કેવી રીતે કેવાયસી પ્રક્રિયા કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.
 8. ‘હસ્તાક્ષર મેળ ખાતો નથી’ ની આગળનું ચેકબૉક્સ પસંદ કરો’.
 9. “ઍડ્રેસ અને સંપર્ક” સેક્શનમાં તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો.
 10. નીચેનાના પુરાવા તરીકે દસ્તાવેજો પ્રદાન કરો – 1.ઓળખ 2.ઍડ્રેસ 3.જન્મ તારીખ.
 11. જો તમે તમારા આધાર કાર્ડની કૉપી સબમિટ કરી શકો છો, તો ઉપરોક્ત ત્રણ પુરાવાઓની જરૂર પડશે નહીં. ઉપરાંત, તમારે તમારા પાન અથવા પાન ફાળવણી પત્રની એક કૉપી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
 12. ઘોષણા કરતા બૉક્સને ટિક કરો અને તમારી વિગતો સબમિટ કરવા માટે “સબમિટ” પસંદ કરો. જો તમે ફેરફારો કરવા માંગો છો, તો તમે તમારી માહિતીને વધુ અપડેટ કરવા માટે “એડિટ કરો” પર ક્લિક કરી શકો છો.
 13. જીએસટી સહિત જરૂરી ચુકવણી કરો. ચોક્કસ રકમ તમારું ઍડ્રેસ ભારતની અંદર છે કે તેના બહાર છે તેના પર આધારિત છે.
 14. એપ્લિકેશન સેવ કરો અને તેનું પ્રિન્ટઆઉટ લો.
 15. મો ફ્લોર મંત્રી સ્ટર્લિંગ, પ્લોટ નં. 341, સર્વે નં. 997/8, મોડેલ કૉલોની, ડીપ બંગલા ચૌકની નજીક, પુણે-411 016 પર એનએસડીએલના સરનામાં પર અરજી મોકલો એટલે કે ‘આવકવેરા પાન સેવાઓ એકમ (એનએસડીએલ ઇ-ગવર્નન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત)’.
 16. ફોર્મ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો જોડવાનું યાદ રાખો.
 17. એપ્લિકેશનની સ્થિતિને ટ્રૅક કરવા માટે તમને 15-અંકનો સ્વીકૃતિ નંબર પ્રાપ્ત થશે.

પાન કાર્ડ માં ફોટો ઑફલાઇન કેવી રીતે બદલવો?

તમે નીચે આપેલા પગલાંનું પાલન કરીને તમારા પાન કાર્ડનો ફોટો ઑફલાઇન બદલી શકો છો:

 1. ‘વર્તમાન પાન ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો’ ઑનલાઇન ફોર્મ ભરો. પરંતુ ‘પેપરલેસ પાન એપ્લિકેશન’ હેઠળ, ‘ના’ પસંદ કરો’.
 2. અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો અને જરૂરી ચુકવણી કરો. તમને સ્વીકૃતિનો ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે.
 3. સ્વીકૃતિ ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો અને તમારા બે તાજેતરના ફોટા જોડો. ફોટોગ્રાફ સફેદ બૅકગ્રાઉન્ડ સાથે 3.5 સેમી*2.5 સેમી હોવો જોઈએ.
 4. ફોટોગ્રાફને યોગ્ય જગ્યાએ પેસ્ટ કરવો જોઈએ અને ક્લિપ અથવા સ્ટેપલ ન કરવો જોઈએ. તેના પર તમારી સહી મૂકશો નહીં.
 5. સ્વીકૃતિ ફોર્મ અને અન્ય દસ્તાવેજના પુરાવાઓને નીચેના ઍડ્રેસ પર સબમિટ કરો – ઇન્કમ ટૅક્સ પાન સર્વિસેજ યુનિટ, પ્રોટીન ઇ-ગવ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ, 5th ફ્લોર, મંત્રી સ્ટર્લિંગ, પ્લોટ નં. 341, સર્વેક્ષણ નં. 997/8, મોડેલ કૉલોની, ડીપ બંગલા ચૌક નજીક, પુણે – 411016.

પીએએન કાર્ડ માં સહી ઑફલાઇન કેવી રીતે બદલવી?

તમે નીચે આપેલા પગલાંઓને અનુસરીને તમારા પાન કાર્ડ પર તમારા હસ્તાક્ષરને ઑફલાઇન અપડેટ કરી શકો છો:

 1. ‘વર્તમાન પાન ડેટામાં ફેરફારો અથવા સુધારો’ ઑનલાઇન ફોર્મ ભરો. પરંતુ ‘પેપરલેસ પાન એપ્લિકેશન’ હેઠળ, ‘ના’ પસંદ કરો’.
 2. અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો અને જરૂરી ચુકવણી કરો. તમને સ્વીકૃતિનો ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે.
 3. સ્વીકૃતિ ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.
 4. ખાતરી કરો કે તમારી સહી અથવા ડાબી થમ્બપ્રિન્ટ સંબંધિત બૉક્સમાં રાખવામાં આવે છે.
 5. સ્વીકૃતિ ફોર્મ અને અન્ય દસ્તાવેજના પુરાવાઓને નીચેના ઍડ્રેસ પર સબમિટ કરો – ઇન્કમ ટૅક્સ પાન સર્વિસેજ યુનિટ, પ્રોટીન ઇ-ગવ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ, 5th ફ્લોર, મંત્રી સ્ટર્લિંગ, પ્લોટ નં. 341, સર્વેક્ષણ નં. 997/8, મોડેલ કૉલોની, ડીપ બંગલા ચૌક નજીક, પુણે – 411016.

જો તમે તમારો ફોટો અથવા હસ્તાક્ષર બદલવા માટે ઑફલાઇન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો તમારે ઇમેઇલ દ્વારા સ્વીકૃતિ ફોર્મ પ્રાપ્ત થયાના 15 દિવસની અંદર અરજી ફોર્મ અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો પોસ્ટ કરવા આવશ્યક છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 1. ઓળખનો પુરાવો
 2. ઍડ્રેસનો પુરાવો
 3. જન્મ તારીખનો પુરાવો
 4. જો આધારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે તો તમારા આધાર કાર્ડની એક કૉપી.
 5. વધારાના દસ્તાવેજો –
  1. પાનકાર્ડના પુરાવા તરીકે પાનકાર્ડ/ફાળવણી પત્રની નકલ.
  2. ફેરફાર માટે વિનંતીનો પુરાવો
 6. જો તમે ફોટો બદલી રહ્યા છો તો નવા ફોટા ઉમેરો. ફોટોની સાઇઝ 3.5 સેમી x 2.5 સેમી અથવા 132.28 પિક્સેલ્સ x 94.49 પિક્સેલ્સ હોવી જોઈએ.

પાન હસ્તાક્ષર અથવા નામ અપડેટ કરતા પહેલાં યાદ રાખવાની બાબતો

 1. ફોર્મ પર તમારું પ્રથમ, મધ્યમ અથવા અટક લખતી વખતે સંક્ષિપ્તતાઓનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
 2. જો તમે તમારી કંપની, ભાગીદારી અથવા પેઢી માટે વિનંતી કરી રહ્યા છો, તો અંતિમ નામ સેક્શનમાં એકસવાયઝેડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જેવા સંપૂર્ણ નામ દાખલ કરો.
 3. જો તેઓ પ્રથમ પંક્તિમાં યોગ્ય ન હોય તો બીજી પંક્તિમાં નામો ટાઇપ કરો.

પાન કાર્ડને કેવી રીતે વેરિફાઇ કરવું તે પણ વાંચો

અંતિમ શબ્દો

હવે તમારો પાન કાર્ડ ફોટો અને હસ્તાક્ષર કેવી રીતે બદલવો તે વિશે તમારી પાસે એક સારો વિચાર છે, તમે નાણાંકીય દુનિયાને શોધવા માટે મજબૂત પગ ધરાવો છો. તમે યોગ્ય પાન કાર્ડ દ્વારા ખોલી શકાય તેવા વધુ પ્રકારના માર્ગો વિશે જાણવા માંગો છો. તેમાંથી એક સ્ટૉક માર્કેટમાં રોકાણ છે. ભારતના વિશ્વસનીય સ્ટૉકબ્રોકર એન્જલ વન સાથે આજે એક ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.

FAQs

અપડેટેડ પાન કાર્ડ મેળવવામાં કેટલો સમય લાગે છે?

તમારા ઍડ્રેસ પર અપડેટ કરેલ  પાન કાર્ડ મેળવવા માટે લગભગ 15 કાર્યકારી દિવસો લાગે છે.

ઇ-સાઇન મોડ શું છે?

એક ઑનલાઇન ઇલેક્ટ્રોનિક હસ્તાક્ષર છે જે આધાર ધારકો બાયોમેટ્રિક અથવા ઓટીપી પ્રમાણીકરણ પછી કરી શકે છે.

49 એ ફોર્મ શું છે?

ફોર્મ 49 પાનકાર્ડ નંબરની ફાળવણી માટેની અરજીનું ફોર્મ છે. તે હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરીને હસ્તાક્ષર કરી શકાય છે.

ઇ-પાન કાર્ડ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

પાન કાર્ડ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ પાન કાર્ડ પણ છે, જેમાં 10-અંકનો આલ્ફાન્યૂમેરિક નંબર શામેલ છે. જો કે, તે ડિજિટલ ફોર્મેટમાં જારી કરવામાં આવે છે.