ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್: ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಓದಿರಿ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿವೆ:

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್: ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್: ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಬೆಲೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ನೀವು ₹100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ‘X’ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ₹95 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ X ಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ,

 • ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ:
  • ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ = ₹95

ಇದರರ್ಥ ಅಂತಿಮ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಬೆಲೆ (LTP) ₹95 ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಷ್ಟ-ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರಿಗಾಗಿ:
  • ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ = ₹95
  • ₹94. ರಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ (ನೆನಪಿಡಿ, ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ => ಮಿತಿ ಬೆಲೆ).

ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ₹ 95 ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾರಾಟ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ₹94 ಮಿತಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು => ₹94.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹94 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹94 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೀವು ₹100 ರಲ್ಲಿ ‘X’ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ₹105 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

 • ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ₹105 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹105 ತಲುಪಿದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್-ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹105 ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ₹106 ರಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ (ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರಿಗೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ < = ಲಿಮಿಟ್ ಬೆಲೆ).

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹105 ತಲುಪಿದಾಗ, ಖರೀದಿ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ₹106 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ಕ್/ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು <= ₹106.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹106 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:

– ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು’

– ‘ಆರ್ಡರ್’ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ‘ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ’

– ‘ಪ್ರಮಾಣ’ ಮತ್ತು ‘ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ’

– ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಿತಿ/ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಮಿತಿ/ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

– ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ‘ಬೆಲೆ’ ನಮೂದಿಸಿ

– ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್:

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

 • ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ನಿಗದಿತ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆರ್ಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

₹100 ರಲ್ಲಿ X ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು, ₹ 10 ರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

 • ಒಂದು ವೇಳೆ ‘X’ ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ₹90 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ‘X’ ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ಯನ್ನು ₹120 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ₹110 ರ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

₹100 ರಲ್ಲಿ ‘X’ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ₹10 ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

 • ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ₹110 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ವೇಳೆ ‘X’ ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ₹90 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ₹100 ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೋಬೋ ಆರ್ಡರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

– ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ —> ಆರ್ಡರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ‘ಮುಂಗಡ ಟ್ರೇಡ್’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

– ರೋಬೋ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಹೋಗಿ

– ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

– ‘ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ’ ಮತ್ತು ‘ ಎಲ್ಟಿಪಿ (LTP) ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ’

– ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್!

 

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಟ್ರೇಡರ್  ನಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ನಿಗದಿತ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆರ್ಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ತಲುಪಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬಳಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ

1% ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಎಂದರೇನು?

1% ನಿಯಮವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಅಥವಾ ಪ್ರತಿ- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮೌಲ್ಯದ 1% ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 1% ನಿಯಮವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್  ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು:

ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

– ‘ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ’ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ’

– ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

– ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, “ಖರೀದಿಸಿ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ