ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್: ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿವೆ:

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್: ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್: ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಬೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಮಿತಿಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದರೂ, ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ನೀವು ₹ 100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ‘X’ ನ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ X ಗಾಗಿ ₹ 95 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ:

ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ₹95 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಬೆಲೆ (LTP) ರೂ. 95 ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ:

ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ₹95 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹ 94 ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. (ನೆನಪಿಡಿ, ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಲಿಮಿಟ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ).

LTP ರೂ. 95 ನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮಾರಾಟ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ರೂ. 94 ಮಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ₹ 94 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 94 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹ 94 ಅನ್ನು ದಾಟದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ‘X’ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂ. 100 ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ರೂ. 105 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ.

ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ:

ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ₹ 105. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 105 ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ:

ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 105 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 106 ಗೆ (ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಖರೀದಿಸಲು, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಮಿತಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 105 ತಲುಪಿದಾಗ, ಖರೀದಿ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ /ಆಫರ್ ರೂ. 106 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ₹ 106 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 106 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ → ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’
 2. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ’
 3. ‘ಪ್ರಮಾಣ’ ಮತ್ತು ‘ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ’ ನಮೂದಿಸಿ’
 4. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 5. ‘ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ’ ನಮೂದಿಸಿ’.
 6. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ‘ಮಿತಿ ಬೆಲೆ’ ನಮೂದಿಸಿ.
 7. ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.

   

ಚಿತ್ರ .1: ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ (ಎಡಗಡೆ) ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ (ಬಲಗಡೆ)

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೇನು?

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್‌ಟಿಪಿಯ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡ್‌ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ರೂ. 100 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ X ಖರೀದಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ರೂ. 90 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂ. 5 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

 1. ‘X’ LTP ರೂ. 90 ಗೆ ಬಂದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ‘X’ LTP ರೂ. 120 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾರಾಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರೂ. 110 ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ‘X’ LTP ಕೇವಲ ರೂ. 103 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಇನ್ನೂ ರೂ. 90 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ LTP ಬದಲಾವಣೆಯು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ರೂ. 100 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘X’ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ರೂ. 110 ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ರೂ. 5 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

 1. LTP ರೂ. 110 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ‘X’ LTP ರೂ. 90 ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರೂ. 100 ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
 3. LTP ಕೇವಲ ರೂ. 97 ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ರೂ. 110 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ LTP ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಆರ್ಡರಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

 1. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ಖರೀದಿಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’
 2. ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 3. ‘ರೋಬೋ ಆರ್ಡರ್’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ’.
 4. ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 5. ‘ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್’ ನಮೂದಿಸಿ (ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್’).
 6. ‘ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆ’ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ‘+’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 7. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ‘ಖರೀದಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾರಾಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಚಿತ್ರ .2: ಖರೀದಿ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಜಂಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ‘+’ ಸಹಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ

ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್!

FAQs

ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಟ್ರೇಡ್‌ನಿಂದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಸೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆರ್ಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

 ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ 1% ನಿಯಮ ಏನು?

1% ನಿಯಮವು ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್-ಪರ್-ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮೌಲ್ಯದ 1% ಅನ್ನು ದಾಟದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1% ನಿಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ • ಟ್ರೇಡಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 
 • ‘ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆ’ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
 • ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, “ಖರೀದಿಸಿ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ