સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર: તમારા નુકસાનને મર્યાદિત કરો

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જ્યારે બજાર અનુકૂળ દિશામાં જવાનું શરૂ કરે ત્યારે જોખમોને ઓછા કરવા માટે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર એક અસરકારક સાધન છે. જો તમે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર અને તમે તેમના માટે કેવી રીતે લાભ મેળવી શકો છો તે વિશે વધુ સમજવા માંગો છો તો વાંચતા રહો.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર શું છે?

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર વેપારીઓને ટ્રિગર પ્રાઈઝ તરીકે ઓળખાતી ચોક્કસ કિંમત પર પહોંચી જાય ત્યારે વેપારથી બહાર નીકળીને તેમના નુકસાનને મર્યાદિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરીને તમારા વ્યાપારમાં નુકસાનની સંભાવનાઓને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ટ્રિગર પ્રાઈઝ છે. તેનો અર્થ એ છે કે જે કિંમત પર તમે તમારો ઑર્ડર અમલમાં મુકવા માંગો છો. જ્યારે સુરક્ષા કિંમત ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચી જાય, ત્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ કરવામાં આવે છે.

બંને પ્રકારના સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે:

સ્ટૉપ-લૉસ માર્કેટ ઑર્ડર: માત્ર ટ્રિગર પ્રાઈઝ

આ કિસ્સામાં, એકવાર ટ્રિગર પ્રાઈઝ પર પહોંચી જાય પછી, સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને માર્કેટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ મર્યાદા ઑર્ડર: ટ્રિગર પ્રાઈઝ અને લિમિટ પ્રાઈઝ

આ કિસ્સામાં, જ્યારે સુરક્ષા કિંમત ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને લિમિટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

આ ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લો: તમારી પાસે રૂપિયા100 પર ‘એક્સ‘ સ્ટૉકની સ્થિતિ ખરીદી છે અને ત્યારબાદ રૂપિયા 95 પર સ્ટૉક એક્સ માટે વેચાણ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માંગો છો,

 • વેચાણ સ્ટૉપ લૉસ-માર્કેટ ઑર્ડર માટે:
  • ટ્રિગર કિંમત = રૂપિયા 95

આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે છેલ્લી ટ્રેડ કરેલી કિંમત (એલટીપી) રૂપિયા 95 હિટ કરે છે, ત્યારે વેચાણ માર્કેટ ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ થશે, અને તમારી પોઝિશન ઉપલબ્ધ બિડ કિંમત પર સ્ક્વેર ઑફ થશે.

 • વેચાણ સ્ટૉપ લૉસ-લિમિટ ઑર્ડર માટે:
  • ટ્રિગર કિંમત = રૂપિયા95

ચાલો રૂપિયા 94. પર મર્યાદાની કિંમત રાખીએ (યાદ રાખો, વેચાણ સ્ટૉપ લૉસ મર્યાદા ઑર્ડર માટે, ટ્રિગર કિંમત => મર્યાદાની કિંમત).

જ્યારે એલટીપી રૂપિયા 95 હિટ કરે છે, ત્યારે વેચાણ મર્યાદા ઑર્ડર સક્રિય થઈ જાય છે, અને તમારો ઑર્ડર રૂપિયા 94 ની મર્યાદા ઉપર ઉપલબ્ધ આગામી બિડ પર સ્ક્વેર ઑફ થશે. આ કિસ્સામાં, તમારો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર કિંમત => રૂપિયા 94 પર અમલમાં મુકવામાં આવી શકે છે.

નોંધ: ઉપરોક્ત ઉદાહરણથી, જો વર્તમાન માર્કેટ કિંમત રૂપિયા 94 થી નીચે આવે છે અને માર્કેટ કલાકો દરમિયાન કોઈપણ સમયે રૂપિયા 94 કરતા નથી, તો તમારો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવશે નહીં.

હવે વિચારીએ, તમારી પાસે રૂપિયા100 પર ‘એક્સ‘ સ્ટૉકની વેચાણ સ્થિતિ છે અને રૂપિયા105 પર સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માંગો છો.

 • ખરીદી સ્ટૉપ લૉસ-માર્કેટ ઑર્ડર માટે, ટ્રિગર પ્રાઈઝ રૂપિયા105 છે. તેથી, જ્યારે બજારની કિંમત રૂપિયા105 સુધી પહોંચી જાય, ત્યારે તે એક ખરીદ માર્કેટ ઑર્ડરને ટ્રિગર કરશે, અને તમારી સ્થિતિ માર્કેટ કિંમત પર સ્ક્વેર ઑફ થશે.
 • ખરીદી સ્ટૉપ લૉસ-લિમિટ ઑર્ડર માટે, ચાલો કહીએ કે તમે ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા105 પર સેટ કરી છે અને રૂપિયા106 પર મર્યાદાની કિંમત સેટ કરી છે (ખરીદી સ્ટૉપ લૉસ લિમિટ ઑર્ડર માટે, ટ્રિગર કિંમત < = લિમિટ કિંમત).

તેથી, જ્યારે માર્કેટ કિંમત રૂપિયા105 સુધી પહોંચી જાય, ત્યારે ખરીદી મર્યાદા ઑર્ડર સક્રિય કરવામાં આવશે, અને તમારી સ્થિતિ રૂપિયા106 થી ઓછી ઉપલબ્ધ આગલી ઉપલબ્ધ પૂછવા/ઑફર પર સ્ક્વેર ઑફ થશે. આ કિસ્સામાં, તમારો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર એક કિંમત <= રૂપિયા106 પર અમલમાં મુકવામાં આવી શકે છે.

નોંધ: ઉપરોક્ત ઉદાહરણથી, જો વર્તમાન માર્કેટ કિંમત માર્કેટ કલાકો દરમિયાન કોઈપણ સમયે રૂપિયા106 થી નીચે ન જાય, તો તમારી સ્થિતિ ખુલ્લી રહેશે.

એન્જલ વન સાથે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો?

તમે એન્જલ વન મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર આ સરળ પગલાંઓને અનુસરીને સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો:

– સ્ક્રિપ પસંદ કરો → ‘ખરીદો’ અથવા ‘વેચો’ પર ક્લિક કરવા માટે’

– ‘ઑર્ડર’ વિન્ડો પર જાઓ અને ‘સ્ટૉપ-લૉસ’ પસંદ કરો’

– ‘ક્વૉન્ટિટી’ અને ‘ટ્રિગર કિંમત દાખલ કરો’

– અનુક્રમે સ્ટૉપ લૉસ મર્યાદા/સ્ટૉપ લૉસ માર્કેટ ઑર્ડર આપવા માટે મર્યાદા/માર્કેટ પસંદ કરો

– જો તમે સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ ઑર્ડર આપી રહ્યા છો તો ‘કિંમત’ દાખલ કરો

– ‘ખરીદો’ અથવા ‘વેચો’ પર ક્લિક કરો અને તમારો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માટે કન્ફર્મ કરો

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર:

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ એ એક ઑર્ડર છે જે તમને મહત્તમ મૂલ્ય અથવા તમે ટ્રેડ પર થઈ શકો છો તેનું પ્રતિશત સેટ કરવાની સુવિધા આપે છે.

 • જો સુરક્ષા કિંમત તમારા પક્ષમાં વધે છે અથવા ઘટાડે છે, તો ટ્રિગર પ્રાઈઝ સેટ વેલ્યૂ અથવા ટકાવારી પર તેની સાથે જમ્પ થાય છે.
 • જો સુરક્ષા કિંમત તમારી સામે વધે છે અથવા ઘટાડે છે, તો ટ્રિગર કિંમત ઑર્ડરની પ્રકૃતિના આધારે રહે છે.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર ટ્રેડની પ્રકૃતિના આધારે, સ્ટૉકની બજારની કિંમત પર અથવા ઉપર અથવા નીચેના મૂલ્ય પર સ્ટૉપ કિંમતને ઍડજસ્ટ કરે છે.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

રૂપિયા100 પર એક્સ સ્ટૉકની ખરીદી સ્થિતિ માટે, રૂપિયા 10 પર નિર્ધારિત ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસને ધ્યાનમાં લો.

 • જો ‘એક્સ‘ ની એલટીપી રૂપિયા 90 પર આવે છે, તો વેચાણ માર્કેટ ઑર્ડર મોકલવામાં આવે છે, અને તમારી પોઝિશન માર્કેટ કિંમત પર સ્ક્વેર ઑફ થાય છે.
 • જો ‘એક્સ‘ ની એલટીપી રૂપિયા120 સુધી વધે છે, તો વેચાણ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા110 ની ટ્રિગર કિંમતમાં ઍડજસ્ટ કરે છે.

રૂપિયા100 પર ‘એક્સ‘ ની વેચાણ સ્થિતિ માટે, રૂપિયા10 પર સેટ કરેલ ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસને ધ્યાનમાં લો

 • જો એલટીપી રૂપિયા110 સુધી વધે છે, તો માર્કેટ કિંમત પર ખરીદ માર્કેટ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવશે.
 • જો ‘એક્સ‘ ની એલટીપી રૂપિયા 90 પર આવે છે, તો ખરીદી સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા100 ના ટ્રિગર પ્રાઈઝમાં ઍડજસ્ટ થશે.

એન્જલ વન સાથે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો?

તમે આ સરળ પગલાંને અનુસરીને એન્જલ વન મોબાઇલ એપમાં રોબો ઑર્ડરના ભાગ રૂપે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો.

– સ્ક્રિપ પસંદ કરો —> ઑર્ડર વિન્ડો પર ‘ઍડવાન્સ ટ્રેડ’ પસંદ કરો

– રોબો ઑર્ડર પર જાઓ

– ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ પર આગળના ચેકબૉક્સ પર ક્લિક કરો

– ટ્રિગર પ્રાઈઝ’ અને ‘એલટીપી જંપ પ્રાઈઝ’ દાખલ કરો’

– ‘ખરીદો’ પર ક્લિક કરો અને તમારો ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માટે કન્ફર્મ કરો

સ્ટૉપ-લૉસ એ એક સરળ પણ અસરકારક સાધન છે જેનો ઉપયોગ તમારા નુકસાનને ઘટાડવા અને તમારા નફાને લૉક કરવા માટે કરી શકાય છે. અમારી આશા છે કે આ લેખએ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સંબંધિત તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે, અને હવે તમે જાણો છો કે એન્જલ વન સાથે સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો.

હેપી ટ્રેડિંગ!

 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સ્ટૉપ લૉસ શું છે?

સ્ટૉપ-લૉસ એ એક સાધન છે જે રોકાણકારો વેપારમાં નુકસાનને ઘટાડવા માટે ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક વેપારીઓ તેને એક ઍડવાન્સ ઑર્ડર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચી જાય ત્યારે ઓપન પોઝિશનને ઑટોમેટિક રૂપથી બંધ કરવાનું ટ્રિગર કરે છે.

સ્ટૉપ લૉસ નુકસાનને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે પરંતુ વેપારથી નફા પણ મર્યાદિત કરે છે.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ શું છે?

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ એ એક ઑર્ડર છે જે તમને મહત્તમ મૂલ્ય અથવા તમે ટ્રેડ પર થઈ શકો છો તેનું પ્રતિશત સેટ કરવાની સુવિધા આપે છે. જો સુરક્ષા કિંમત તમારા પક્ષમાં વધે છે અથવા ઘટાડે છે, તો ટ્રિગર કિંમત સેટ વેલ્યૂ અથવા ટકાવારી પર તેની સાથે જમ્પ થાય છે. જો સુરક્ષા કિંમત તમારી સામે વધે છે અથવા ઘટાડે છે, તો ટ્રિગર કિંમત ઑર્ડરની પ્રકૃતિના આધારે રહે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ કેવી રીતે ટ્રિગર થાય છે?

સ્ટૉપ-લૉસ એક વોલેટાઇલ માર્કેટ સ્થિતિ દરમિયાન તમારી વાસ્તવિક સેવિયર હોઈ શકે છે. વેપારની શરૂઆતમાં સેટ કરેલ કિંમત વેપારીઓને જ્યારે સ્ટૉપ-લૉસ પહોંચી જાય ત્યારે આપોઆપ તેમની પોઝિશન બંધ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સ્ક્વેરિંગ ઑફ ટ્રિગર કિંમત સ્તરે ઉપલબ્ધ આગામી કિંમત પર થાય છે અને નુકસાન મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરે છે.

શું હું હજુ પણ સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ કરીને પૈસા ગુમાવી શકું છું?

સ્ટૉપ-લૉસ એ એક સરળ સાધન છે જેનો ઉપયોગ જ્યારે બજાર અનઇચ્છિત દિશામાં ખસેડવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે નુકસાનને મર્યાદિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ વેપારીઓ દ્વારા વેપારીઓ દ્વારા વેપારમાં શિસ્ત સંસ્થા કરવા અને પ્રભાવશાળી વેપારોને રોકવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક પદ્ધતિ છે. તે કોઈ વેપારમાં કોઈપણ પ્રાપ્તિ અથવા પૈસાના નુકસાનની ગેરંટી આપતું નથી

ટ્રેડિંગનો 1% નિયમ શું છે?

1% નિયમ જે જોખમની મહત્તમ મર્યાદાને વ્યાપાર અથવા જોખમ-પ્રતિ-વેપારમાં લે શકે છે તેને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તેનો અર્થ એ છે કે તમારી પોઝિશનને ઍડજસ્ટ કરવાનું છે જેથી જ્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ટ્રિગર થાય ત્યારે કુલ નુકસાન તમારા ટ્રેડ વેલ્યૂના 1% પાર ન થાય. 1% નિયમ નોંધપાત્ર નુકસાનને ટાળવામાં મદદ કરે છે.

શું હું એન્જલોન ટ્રેડિંગ એપ સાથે ટ્રેડિંગમાં સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ કરી શકું છું?

તમે નીચેના સરળ પગલાંને અનુસરીને એન્જલોન મોબાઇલ એપમાં સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો:

– એન્જલોન એપની મુલાકાત લો અને ખરીદવા/વેચવા માટે સ્ટૉક પસંદ કરો

– ટ્રેડની ક્વૉન્ટિટી પસંદ કરો

– ‘ટ્રિગર પ્રાઈઝ’ સેટ કરો’

– જ્યાં તમે સ્ટૉપ-લૉસ કરવા માંગો છો તે કિંમત દાખલ કરો

– સ્ટૉપ-લૉસ કિંમતની પુષ્ટિ કરો, “ખરીદો/વેચો” પર ક્લિક કરો અને ઑર્ડરની પુષ્ટિ કરો