સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર: તમારા નુકસાનને મર્યાદિત કરો

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર એન્જલ વન એપ પર એક મહત્વપૂર્ણ સુવિધા છે, જે જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરની પદ્ધતિ અને લાભો વિશે વધુ જાણવા માટે વાંચો.

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર એન્જલ વન એપ પર ટ્રેડિંગ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ મિકેનિઝમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જ્યારે બજાર વધુ ઉચ્ચ સ્તરના નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યું હોય ત્યારે તમે તેમને ચોક્કસ સ્તર સુધી તમારા નુકસાનને મર્યાદિત કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.

સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર શું છે?

સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ ટ્રિગર કિંમત છે. સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર ટ્રેડર્સને જ્યારે કોઈ વિશિષ્ટ ટ્રિગર પ્રાઈઝ પહોંચી જાય ત્યારે ઑર્ડર આપીને તેમના નુકસાનને લિમિટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે સિક્યુરિટીઝની કિંમત ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચે છે ત્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર કોઈપણ માનવ હસ્તક્ષેપની જરૂરિયાત વિના ઑટોમેટિક રીતે અમલમાં મુકવાનું શરૂ કરે છે.

બે પ્રકારના સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે:

સ્ટૉપલૉસ માર્કેટ ઑર્ડર:ફક્ત ટ્રિગર પ્રાઈઝ શામેલ છે

આ કિસ્સામાં એકવાર ટ્રિગર પ્રાઈઝ પહોંચી જાય પછી, સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને માર્કેટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે અને શ્રેષ્ઠ કિંમત પર શક્ય તેટલી ઝડપી અમલમાં મુકવામાં આવે છે.

સ્ટૉપલૉસ લિમિટ ઑર્ડર: ટ્રિગર પ્રાઈઝ અને લિમિટ પ્રાઈઝ સામેલ છે

આ કિસ્સામાં જ્યારે સિક્યુરિટીઝ પ્રાઈઝ ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરને લિમિટ ઑર્ડરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે અને લિમિટ કિંમત કરતાં સ્વયં અથવા વધુ યોગ્ય કિંમત પર અમલમાં મુકવામાં આવે છે.

જો કે, કોઈપણ વ્યક્તિએ યાદ રાખવું જોઈએ કે જો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર ટ્રિગર થાય તો પણ, જો કિંમત વધુ ઝડપથી બદલાય છે તો ઑર્ડરને અમલમાં મુકવાની કોઈ ગેરંટી નથી.

સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

આ ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લો: તમારી પાસે રૂપિયા 100 પર સ્ટૉક ‘એક્સ’ ની ખરીદીની સ્થિતિ છે અને સ્ટૉક એક્સ માટે રૂપિયા 95 પર વેચાણ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માંગો છો. આ એક વેચાણ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે, કારણ કે તમારે તમારીપોઝીશન સ્ટોપકરવા માટે સંપત્તિ વેચવાની જરૂર છે.

વેચાણ સ્ટૉપલૉસ માર્કેટ ઑર્ડર માટે:

ટ્રિગર પ્રાઈઝ રૂપિયા 95 હશે. તેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે છેલ્લી ટ્રેડેડ પ્રાઇસ (એલટીપી) રૂપિયા 95ને હિટ કરે છે, ત્યારે વેચાણ માર્કેટ ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ થશે અને ઑર્ડર માર્કેટ પ્રાઇસ પર અમલમાં મુકવામાં આવશે.

વેચાણ સ્ટૉપલૉસ લિમિટ ઑર્ડર માટે:

ટ્રિગર પ્રાઈઝ રૂપિયા. 95 હશે. ચાલો મર્યાદાની કિંમત રૂપિયા 94 પર રાખીએ. (યાદ રાખો, કે સેલ સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ ઑર્ડર માટે, ટ્રિગર પ્રાઈઝ લિમિટ કિંમત કરતાં વધુ અથવા તેના સમાન છે).

જ્યારે એલટીપી રૂપિયા95 ને હિટ કરે છે ત્યારે સેલ લિમિટ ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને તમારો ઑર્ડર રૂપિયા 94 ની લિમિટ પ્રાઈઝ ઉપર ઉપલબ્ધ આગામી બિડ પર અમલમાં આવશે. આ કિસ્સામાં તમારો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા 94 કરતાં વધુ અથવા તેના સમાન કિંમતે અમલમાં મુકી શકે છે.

નોંધ: ઉપરોક્ત ઉદાહરણ, જો વર્તમાન બજાર કિંમત રૂપિયા 94 થી ઓછી હોય અને બજાર કામકાજદરમિયાન કોઈપણ સમયે રૂપિયા 94 થી વધુ ન હોય, તો તમારો સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવશે નહીં.

ચાલો ધ્યાનમાં લો તમારી પાસે રૂપિયા 100 પર સ્ટૉક ‘એક્સ’ ની વેચાણની પોઝીશન છે અને રૂપિયા 105 પર સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માંગો છો. આ એક સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર છે કારણ કે તમે તમારી પોઝિશન સ્ક્વેર ઑફ કરવા માટે એસેટ્સ ખરીદી રહ્યા છો.

સ્ટૉપલૉસ માર્કેટ ઑર્ડર ખરીદવા માટે:

ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 105 છે. તેથી, જ્યારે માર્કેટની કિંમત રૂપિયા 105 સુધી પહોંચી જાય, ત્યારે તે ખરીદીના માર્કેટ ઑર્ડરને ટ્રિગર કરશે, અને તમારો ઑર્ડર બજાર કિંમત પર અમલમાં મુકવામાં આવશે.

સ્ટૉપલૉસ લિમિટ ઑર્ડર ખરીદવા માટે:

તો ચાલો કહીએ કે તમે રૂપિયા 105 પર ટ્રિગર પ્રાઈઝ સેટ કરી છે અને લિમિટેડ રૂપિયા 106 પર સેટ કરી છે (સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ ઑર્ડર ખરીદવા માટે, ટ્રિગર પ્રાઈઝ લિમિટ પ્રાઈઝ કરતાં ઓછી અથવા તેના સમાન છે).

માટે, જ્યારે માર્કેટ પ્રાઈઝ રૂપિયા 105 સુધી પહોંચી જાય ત્યારે ખરીદી મર્યાદાનો ઑર્ડર ઍક્ટિવેટ થઈ જશે અને તમારો ઑર્ડર આગામી ઉપલબ્ધ આસ્કડ/ઑફર પર રૂપિયા 106 થી નીચે અમલમાં મુકવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં તમારો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા 106 કરતાં ઓછી અથવા તેના સમાન કિંમત પર અમલમાં મુકી શકે છે.

નોંધ: ઉપરોક્ત ઉદાહરણથી, જો બજારના સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ સમયે વર્તમાન બજાર કિંમત રૂપિયા 106 કરતા ઓછી હોય તો તમારી પોઝીશન ખુલશે.

એન્જલ વન સાથે સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો?

તમે એન્જલ વન મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર આ સરળ પગલાંને અનુસરીને સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો:

 1. સ્ક્રિપ પસંદ કરો → ‘ખરીદો’ અથવા ‘વેચો’ પર ક્લિક કરો’
 2. સ્માર્ટ ઑર્ડર્સ’ પર ક્લિક કરો અને ‘સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર’ પસંદ કરો’
 3. ‘ક્વૉન્ટિટી’ અને ‘ટ્રિગર પ્રાઈઝ’ દાખલ કરો’
 4. સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ અથવા સ્ટૉપ-લૉસ માર્કેટ ઑર્ડર મૂકવા માટે લિમિટ અથવા માર્કેટ પસંદ કરો
 5. ‘ટ્રિગર પ્રાઈઝ’ દાખલ કરો’.
 6. જો તમે સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ ઑર્ડર આપી રહ્યા હોવ તો ‘લિમિટ પ્રાઇસ’ દાખલ કરો.
 7. ‘ખરીદો’ અથવા ‘વેચો’ પર ક્લિક કરો અને તમારો સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માટે કન્ફર્મ કરો.

 ડિલિવરી સ્ટૉપ-લૉસ લિમિટ ઑર્ડર (ડાબી) અને ઇન્ટ્રાડે સ્ટૉપ-લૉસ માર્કેટ ઑર્ડર (જમણી)

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર શું છે?

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ એ એક ઑર્ડર છે જે તમારા સ્ટૉપ-લૉસ ટ્રિગર પ્રાઈઝ એલટીપી ની મૂવમેન્ટ સાથે મૂવ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો સિક્યુરિટીઝ પ્રાઈઝ વધે છે અથવા તમારા પક્ષમાં આવે છે, તો ટ્રિગર પ્રાઈઝ પણ તેની સાથે અનુક્રમે વધે છે અને આવે છે.

જો સુરક્ષાની કિંમત વધે છે અથવા તમારા પક્ષ સામે આવે છે, તો ટ્રિગર પ્રાઈઝ સ્થાને રહે છે.

ટ્રેડિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર ટ્રેડની પ્રકૃતિના આધારે સ્ટૉકની માર્કેટ પ્રાઈઝ ઉપર અથવા તેનાથી ઓછી કિંમત પર સ્ટૉપ-લૉસ પ્રાઈઝને ઍડજસ્ટ કરે છે.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે?

રૂપિયા 100 ની માર્કેટ કિંમત પર સ્ટૉક એક્સ ની ખરીદીની સ્થિતિ માટે, રૂપિયા 90 સ્ટૉપલૉસ ટ્રિગર પ્રાઈઝ અને રૂપિયા 5 ની ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ જંપ કિંમતને ધ્યાનમાં લો:

 1. જો ‘એક્સ’ નું  એલટીપી રૂપિયા 90 થી આવે છે, તો સેલ માર્કેટ ઑર્ડર મોકલવામાં આવે છે, અને તમારો ઑર્ડર બજાર કિંમત પર અમલમાં મુકવામાં આવે છે.
 2. જો ‘એક્સ’ ની એલટીપી રૂપિયા 120 સુધી વધે છે, તો વેચાણ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા 110 ની ટ્રિગરપ્રાઈઝમાં સમાયોજિત કરે છે.
 3. જો ‘એક્સ’ ની એલટીપી ફક્ત રૂપિયા 103 સુધી વધે છે તો પણ સ્ટૉપ-લૉસ ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 90 રહે છે કારણ કે એલટીપીમાં ફેરફાર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ જમ્પ પ્રાઈઝ કરતાં ઓછો છે.

રૂપિયા 100ની માર્કેટ પ્રાઈઝ પર એક્સના વેચાણની સ્થિતિ માટે રૂપિયા 110 પર સ્ટૉપલૉસ સેટ અને ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ જંપની કિંમત રૂપિયા 5 પર નક્કી કરો:

 1. જો એલટીપી રૂપિયા 110 સુધી વધે છે તો બજાર કિંમત પર ખરીદી માર્કેટ ઑર્ડર અમલમાં મુકવામાં આવશે.
 2. જો ‘એક્સ’ ની એલટીપી રૂપિયા 90 થી ઘટે છે તો ખરીદી સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર રૂપિયા 100 ની ટ્રિગર પ્રાઈઝમાં ઍડજસ્ટ થશે.
 3. જો એલટીપી ફક્ત રૂપિયા 97 જ આવે છે, તો સ્ટૉપ-લૉસ ટ્રિગર કિંમત રૂપિયા 110 રહેશે કારણ કે એલટીપીમાં ફેરફાર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ જમ્પ પ્રાઈઝ કરતાં ઓછો છે.

એન્જલ વન સાથે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ ઑર્ડર કેવી રીતે મૂકવો?

તમે આ સરળ પગલાંઓને અનુસરીને એન્જલ વન મોબાઇલ એપમાં રોબો ઑર્ડરના ભાગરૂપે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો.

 1. સ્ક્રિપ પસંદ કરો અને ‘ખરીદો’ અથવા ‘વેચો’ પર ક્લિક કરો’
 2. ઇન્ટ્રાડે પર જાઓ અને ઑર્ડરપેડ પર ‘સ્માર્ટ ઑર્ડર્સ’ પસંદ કરો.
 1. ‘રોબો ઑર્ડર’ પર ક્લિક કરો’.
 1. ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસની બાજુમાં ચેકબૉક્સ પર ક્લિક કરો.
 2. ‘સ્ટૉપ લૉસ પ્રાઇસ’ અને ‘ટાર્ગેટ પ્રાઇસ’ દાખલ કરો (અને લિમિટ ઑર્ડરના કિસ્સામાં ‘લિમિટ પ્રાઇસ’ દાખલ કરો).
 3. ‘ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ જમ્પ કિંમત’ ની બાજુમાં ‘+’ પર ક્લિક કરો અને ઇચ્છિત ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ જમ્પ કિંમત દાખલ કરો.
 4. તમારો ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર મૂકવા માટે ‘ખરીદીનો ઑર્ડર આપો’ અથવા ‘વેચાણનો ઑર્ડર આપો’ પર ક્લિક કરો.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપલૉસ જમ્પ પ્રાઈઝ ખોલશે.

નિષ્કર્ષ

હેપી ટ્રેડિંગ!

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સ્ટૉપ લૉસ શું છે?

સ્ટૉપ-લૉસ એક એવો સાધન છે જેનો ઉપયોગ રોકાણકારો ટ્રેડિંગમાં નુકસાનને ઘટાડવા કરે છે. કેટલાક ટ્રેડર્સ તેને એડવાન્સ ઑર્ડર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જે ઓપન પોઝિશનના ઑટોમેટિક ક્લોઝરને ટ્રિગર પ્રાઈઝ સુધી પહોંચે છે. સ્ટૉપ લૉસ નુકસાનને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે પરંતુ ટ્રેડમાંથી નફાને પણ મર્યાદિત કરે છે.

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ શું છે?

ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ એ એક ઑર્ડર છે જે તમને ટ્રેડ પર થતા નુકસાનનું મહત્તમ મૂલ્ય અથવા ટકાવારી સેટ કરવાની સુવિધા આપે છે. જો સુરક્ષા કિંમત વધે છે અથવા તમારા તરફેણમાં આવે છે, તો ટ્રિગર પ્રાઈઝ સેટ વેલ્યૂ અથવા ટકાવારી પર તેની સાથે જમ્પ થાય છે. જો સિક્યુરિટીઝ વધે છે અથવા તમારી સામે આવે છે, તો ઑર્ડરની પ્રકૃતિના આધારે ટ્રિગર પ્રાઈઝ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ કેવી રીતે ટ્રિગર થાય છે?

સ્ટૉપ-લૉસ એક વોલેટાઇલ માર્કેટ સ્થિતિ દરમિયાન તમારી વાસ્તવિક સેવિયર હોઈ શકે છે. વેપારની શરૂઆતમાં સેટ કરેલ કિંમત વેપારીઓને જ્યારે સ્ટૉપ-લૉસ પહોંચી જાય ત્યારે આપોઆપ તેમની પોઝિશન બંધ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સ્ક્વેરિંગ ઑફ ટ્રિગર કિંમત સ્તરે ઉપલબ્ધ આગામી કિંમત પર થાય છે અને નુકસાન મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરે છે.

ટ્રેડિંગનો 1% નિયમ શું છે?

1% નિયમ એ જોખમની મહત્તમ મર્યાદાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે જે કોઈપણ વ્યાપારમાં લઈ શકે છે અથવા ટ્રેડિંગ દીઠ જોખમ હોઈ શકે છે. તેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે સ્ટૉપ-લૉસ ટ્રિગર કરવામાં આવે ત્યારે તમારી સ્થિતિને ઍડજસ્ટ કરવું જેથી કુલ નુકસાન તમારા ટ્રેડ મૂલ્યના 1% પાર કરતું નથી. 1% નિયમ નોંધપાત્ર નુકસાનને ટાળવામાં મદદ કરે છે.

શું હું એન્જલોન ટ્રેડિંગ એપ સાથે ટ્રેડિંગમાં સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ કરી શકું?

તમે નીચેના સરળ પગલાંને અનુસરીને એન્જલોન મોબાઇલ એપમાં સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર આપી શકો છો:

 • એન્જલોન એપની મુલાકાત લો અને ખરીદવા/વેચવા માટે સ્ટૉક પસંદ કરો
 • ટ્રેડની ક્વૉન્ટિટી પસંદ કરો
 • સેટ કરો’ ટ્રિગર પ્રાઇસ
 • તમે જ્યાં સ્ટૉપ-લૉસ કરવા માંગો છો તે કિંમત દાખલ કરો
 • સ્ટૉપ-લૉસ પ્રાઈઝની પુષ્ટિ કરો, “ખરીદો/વેચો” પર ક્લિક કરો અને ઑર્ડરની પુષ્ટિ કરો