ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೇನು? ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದ

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಡರ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಬೆಲೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭದ್ರತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಲೆಯು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು: ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು.

 • ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಟ್ರೇಡರ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಗಣನೀಯ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

 • ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್:

 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆರ್ಡರ್ ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 100 ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 100 ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 100 ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಡರ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ರೂ. 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್:

ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ).

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ $100 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯು $95 ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ $95 ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸೆಲ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಲಾಭಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು

 1. ಖಚಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಡರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ನಷ್ಟದ ಮಿತಿ: ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

 1. ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯ: ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಈ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೋಷದ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು .
 2. ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್: ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರಿನ ಉದಾಹರಣೆ

ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ. 100 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಬಿಸಿ (ABC) ಸ್ಟಾಕ್‌ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ. 95 ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಈಗ, ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹ 95 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಬಿಸಿ (ABC) ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಬಿಸಿ (ABC) ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಷೇರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ:

 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಮಿತಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸೋಣ: ನೀವು ₹99 ರಲ್ಲಿ ₹100 ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಎಬಿಸಿ (ABC) ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆಗಿಂತ ₹5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್-ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಟೇಕ್-ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕಮಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒನ್-ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್-ದಿ-ಅದರ್ (ಓಸಿಓ) (OCO) ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಟೇಕ್-ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಭರ್ತಿ ಆದರೆ, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

FAQs

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯ ಬೆಲೆಯು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?

ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ನಷ್ಟಗಳು, ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು:

 • ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭದ್ರತೆ.
 • ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ.
 • ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಧ (ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್).
 • ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (ಜಿಟಿಸಿ (GTC), ದಿನ, ಅಥವಾ ಓಸಿಓ (OCO)).

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು?

ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯವು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಜಿಟಿಸಿ (GTC) (ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ): ನೀವು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ದಿನ: ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
 • ಓಸಿಓ (OCO0 (ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತದೆ): ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಿತಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.