ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್

ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಜನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವರ ವಿಎಆರ್  ಅಥವಾಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮತ್ತು ಅವರ ಇಎಲ್ಎಂ  ಅಥವಾಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಆಗಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ   ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ನಗದು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಸೂತ್ರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ  ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಎಸ್ಇಬಿಐ ಯಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

 ಎಸ್ಇಬಿಐ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದ 50% ವನ್ನು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 40% ವನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಎಸ್ಇಬಿಐ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ದಿನ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿಯಮಗಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಡೀಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘಟಕವಾಗಿರುವ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು  ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ, ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಇಬಿಐ ಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ  ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 20% ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಡಮಾನವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಡವಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಗಳು ಯಾವುವು?

ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೊತ್ತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕರೆಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ₹20,000 ವನ್ನು ಟ್ರೇಡರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 4x ಮಾರ್ಜಿನ್ (4 x ₹20,000) ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡಿದರೆ ಇದು ₹80,000 ವನ್ನುದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ABC ಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸುಮಾರು ₹80,000 ಅನ್ನು 9:45 am ಗೆ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಟ್ರೇಡರ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಕಾರ್ಪ್ ₹60,000 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯು ಈಗ ತನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮುಂದಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಬಿಸಿ ಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.