ટીડીએસના પ્રકારો

1 min read
by Angel One

સ્રોત પર ટીડીએસ અથવા કર કપાત ભાડા, કમિશન, પગાર, વ્યાજ, વ્યવસાયિક ફી અને અન્ય વિવિધ વસ્તુઓ પર ચૂકવેલી રકમ પર લાગુ પડે છે. આ ઘટાડો તે વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે જે આ પ્રકારની ચુકવણી કરી રહ્યા છે. માટે તેને સરળતાથી રજૂ કરવા માટે, કોઈ વ્યક્તિની આવકના સ્રોતથી સીધા કર એકત્રિત કરવા સ્રોત પર કર કપાતની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. સરકાર દ્વારા કર ફાળવણીને ઘટાડવા માટે ટીડીએસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના બદલે તે નિર્માણ થયેલ આવક પર લાગુ કર એકત્રિત કરવામાં આવે છે. એક સામાન્ય નિયમ એ છે કે જે વ્યક્તિને આવક મળે છે તે આવકવેરાની ચુકવણીને આધિન છે. સ્રોત પર કર કપાતના કિસ્સામાં, સરકાર આ જોગવાઈની સહાય લે છે કે તમે જે ચુકવણી કરો છો તેમાંથી આવકવેરા અગાઉથી ઘટાડવામાં આવે છે.

પ્રાપ્તકર્તાને ટીડીએસટીડીએસ લાગુ કર્યા પછી બાકી રહેલી રકમ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રકમ પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા તેમની આવકમાં ઉમેરવામાં આવશે. ટીડીએસટીડીએસ રકમ અંતિમ કર સામે સંતુલિત છે કે તે ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. ક્રેડિટ પ્રાપ્તકર્તાને જાય છે, જે પહેલેથી જ તેમના વતી ચૂકવવામાં આવ્યું છે.

ટીડીએસટીડીએસ ક્યારે કપાત કરવામાં આવે છે અને કોની દ્વારા?

આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ ચુકવણી કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ આવી ચુકવણી કરતી વખતે ટીડીએસ લાગુ કરવા જવાબદાર છે. અપવાદ એ છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા એચયુએફ ને તેમની પુસ્તકોને ઑડિટ કરવાની જરૂર નથી. આ કિસ્સામાં, કોઈ ટીડીએસટીડીએસ નથી.

પરંતુ, જો કોઈ ભાડાની ચુકવણી છે જે દર મહિને રૂપિયા 50,000 થી વધુ છે, તો વ્યક્તિઓ અથવા એચયુએફ ને 5% ટીડીએસટીડીએસ કાપવું આવશ્યક છે. આ વ્યક્તિ અથવા એચયુએફ માટે કર ઑડિટ ફરજિયાત છે કે નહીં તેના પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. એચયુએફના આ વ્યક્તિઓને ટીએએન માટે અરજી કરવાની જરૂર નથી, ભલે તેઓ 5% ટીડીએસ કાપવા માટે જવાબદાર હોય.

કોઈપણ નિયોક્તા વ્યક્તિ માટે લાગુ પડતા આવકવેરા સ્લેબના દરોના આધારે ટીડીએસની કપાત કરે છે. બેંક 10% ટીડીએસટીડીએસ ઘટાડે છે. જો તમારા પીએએન ની વિગતો રજૂ ન કરવામાં આવે તો આ 20% થઈ શકે છે. મોટાભાગની ચુકવણીઓ માટે, આવકવેરા અધિનિયમમાં ટીડીએસ દરો જણાવવામાં આવે છે. ચુકવણીકર્તા આ દરોના આધારે ટીડીએસટીડીએસ ઘટાડે છે.

જો તમે કપાતનો દાવો કરવા માટે તમારા નિયોક્તાને રોકાણના પુરાવા રજુ કરો છો, અને કરપાત્ર મર્યાદા હેઠળ તમારી કુલ કરપાત્ર આવક આવે છે, તો તમારે કોઈપણ કર ચૂકવવાની જરૂર નથી. આ કિસ્સામાં, તમારી આવકમાંથી ટીડીએસટીડીએસ કાપવાની કોઈ જરૂર નથી. જો કુલ આવક તમે કરપાત્ર મર્યાદામાં ઓછી હોય તો તમે બેંક પર પણ જાઓ અને તમારું ફોર્મ 15જી અને ફોર્મ 15એચ સબમિટ કરી શકો છો. આમ કરવાથી, તમે સુનિશ્ચિત કરો છો કે તેઓ તમારી પાસે હોય તે વ્યાજની આવક પર ટીડીએસટીડીએસ કાપતા નથી.

એવું લાગે છે કે તમારી ચોખ્ખી આવક કરપાત્ર મર્યાદા કરતા ઓછી હોય અને તેવું બને છે કે તમે સમયસર તમારા નિયોક્તાને પુરાવાઓ મોકલવાનું સંચાલન કર્યું નથી. અથવા તમારા નિયોક્તા અથવા બેંક દ્વારા પહેલેથી જ ટીડીએસટીડીએસ કાપવામાં આવ્યું છે. આ પરિસ્થિતિમાં, તમે કાપવામાં આવેલ ટીડીએસના રિફંડનો દાવો કરવા માટે પાત્ર છો.

ટીડીએસના પ્રકારો

અહીં વિવિધ પ્રકારના ટીડીએસની સૂચિ છે-

 • પગાર
 • એલઆઈસી હેઠળ રાખવામાં આવેલી રકમ
 • બેંકનો વ્યાજ
 • ડીમ્ડ ડિવિડન્ડ
 • બ્રોકરેજ અથવા કમિશન
 • કમિશન ચુકવણીઓ
 • સ્થાવર સંપત્તિ પર વળતર જે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે
 • કોન્ટ્રેક્ચુઅલ ચુકવણીઓ
 • વીમા કમિશન
 • સિક્યોરિટીઝ પર વ્યાજ
 • સિક્યોરિટીઝ પર વ્યાજ સિવાય અન્ય વ્યાજ
 • ભાડાની ચુકવણી
 • વેતન જે કંપનીના નિયામકને ચૂકવવામાં આવે છે
 • સ્થાવર સંપત્તિ જે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે
 • ક્રોસવર્ડ પઝલ્સ, કાર્ડ્સ અથવા લૉટરી જેવી ગેમ્સમાંથી જીત્યા પુરસ્કારો.

ટીડીએસટડીએસ જમા કરવાની દેય તારીખ

ત્યારબાદના મહિનાની 7 તારીખ એ નિયત તારીખ છે જેના દ્વારા સરકારને ટીડીએસ દાખલ કરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, મે માં કોઈ વ્યક્તિ તરફથી ટીડીએસટીડીએસ 7 જૂન સુધી ચૂકવવાપાત્ર છે. માર્ચ સિવાયના બધા મહિના આ કેસ છે. માર્ચમાં ટીડીએસ 30 એપ્રિલ સુધી જમા કરવા માટે પાત્ર છે. ભાડા અથવા નવી મિલકત ખરીદવા માટે, ટીડીએસની ચુકવણી મહિનાના અંતમાંથી ગણતરી મુજબ 30 દિવસની અંદર કરી શકાય છે જે દરમિયાન ટીડીએસ ઘટાડવામાં આવે છે. ચલાન આઈટીએનએસ-281 નો ઉપયોગ કરીને ટીડીએસટીડીએસ સરકારી પોર્ટલ પર જમા કરવું આવશ્યક છે.

તમે ટીડીએસટીડીએસ રિટર્ન કેવી અને ક્યારે ફાઇલ કરી શકો છો?

વિવિધ પ્રકારના ટીડીએસ રિટર્ન છે અને તેમને ફાઇલ કરવું ફરજિયાત છે દરેક વ્યક્તિ કે જેની પાસે ટીડીએસ છે. આ રિટર્ન દર ત્રિમાસિકમાં સબમિટ કરવાના રહેશે. તમારે ટીએએન, કપાતકારનો પીએએન, ટીડીએસટડીએસ ની રકમ જેવી વિગતો રજૂ કરવાની જરૂર છે જે કપાત કરવામાં આવી હતી અને ચુકવણીનો પ્રકાર નિર્દિષ્ટ કરવાની રહેશે.

ટીડીએસટડીએસ લાગુ પડતા વિવિધ હેતુઓના આધારે ટીડીએસટડીએસ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે અલગ-અલગ ફોર્મ છે.

ટીડીએસટડીએસ સર્ટિફિકેટ શું છે?

ફોર્મ 16, ફોર્મ 16એ, ફોર્મ 16 બી અને ફોર્મ 16 સી જેવા વિવિધ પ્રકારના ટીડીએસ પ્રમાણપત્રો છે. ટીડીએસ લાગુ કરનાર એન્ટિટી રસીદના પુરાવા તરીકે પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક નિયોક્તા કર્મચારીને ફોર્મ 16 જારી કરે છે. જ્યારે બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાંથી વ્યાજ પર ટીડીએસટીડીએસ કાપશે ત્યારે બેંક ડિપોઝિટરને ફોર્મ 16 એ પ્રદાન કરશે.

ચાલો અમને વિવિધ પ્રકારના ટીડીએસટીડીએસ સર્ટિફિકેટ જોઈએ-

ફોર્મનો પ્રકાર માટે પ્રમાણપત્ર ફ્રિક્વન્સી દેય તારીખ
ફોર્મ 16 પગારની ચુકવણી પર ટીડીએસટીડીએસ વાર્ષિક 31 મે
ફૉર્મ 16 એ નોન-સેલેરી ચુકવણી પર ટીડીએસટીડીએસ ત્રિ-માસિક રિટર્ન ફાઇલિંગની દેય તારીખથી 15 દિવસો
ફોર્મ 16 બી મિલકતના વેચાણ પર ટીડીએસટીડીએસ દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન 15 દિવસો (રિટર્ન ફાઇલિંગની દેય તારીખથી)
ફોર્મ 16 સી ભાડા પર ટીડીએસટીડીએસ દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન 15 દિવસો (રિટર્ન ફાઇલ કરવાની દેય તારીખથી)

ફોર્મ 26 એએસ શું છે?

ટીડીએસટીડીએસ અને તમારા પીએએન કેવી રીતે લિંક છે તે સમજવું જરૂરી છે. ટીડીએસટીડીએસ ની કપાત કપાતકાર તેમજ કપાતકારના કિસ્સામાં પીએએન સાથે લિંક કરવામાં આવે છે. જો તમારી આવકનો કોઈપણ ભાગ તેના પર ટીડીએસટીડીએસ ચાર્જ કર્યો છે, તો તમારે ટૅક્સ ક્રેડિટ માટે ફોર્મ 26 માંથી પસાર થવું જરૂરી છે. આ ફોર્મ એક એકીકૃત કર વિવરણ છે જે પીએએન ધરાવતા તમામ વ્યક્તિઓને રજૂ કરવામાં આવે છે. બધા ટીડીએસટીડીએસ એક વ્યક્તિના પીએએન સાથે લિંક કરેલ છે. તેથી, આ ફોર્મ વિવિધ કપાતકારો દ્વારા આવક પર ટીડીએસની વિગતો જણાવે છે. આ ચુકવણીઓ તમારા પગારનો ભાગ છે કે નહીં અથવા તમે જે વ્યાજ કમાઓ છો તે બાબત પણ મહત્વપૂર્ણ નથી. તમારા પીએએન સાથે કનેક્ટ થયેલ બધા ટીડીએસટીડીએસ અહીં જાહેર કરવામાં આવેલ છે. ફોર્મ 26 સાથે તમારા દ્વારા સીધા ચૂકવવામાં આવેલ આવકવેરાનો રેકોર્ડ પણ છે, ભલે તે સ્વ-મૂલ્યાંકન કર હોય અથવા ઍડવાન્સ કર હોય. આ ચોક્કસપણે શા માટે તમારી પાનકાર્ડની વિગતો સાચી રીતે દાખલ કરવી આવશ્યક છે, જ્યારે પણ તમારી આવક ટીડીએસને આધિન હોય.

એસએમએસ ઍલર્ટ દ્વારા ઉચ્ચ પારદર્શિતા

આવકવેરા વિભાગે એસએમએસ દ્વારા કરદાતાઓને સૂચિત કરવાનું શરૂ કર્યું છે. એસએમએસ એ જણાવે છે કે કરદાતાના પીએએન સામે ટીડીએસટીડીએસ તરીકે કપાત કરવામાં આવી છે. એસએમએસ ઍલર્ટ દર્શાવશે કે તમારી આવક સામે ત્રિમાસિક પગાર, વ્યાજ અને અન્ય ચુકવણીઓ દ્વારા જમા કરવામાં આવેલટીડીએસટીડીએસ છે. પ્રશ્નમાં ફાઇનાન્શિયલ વર્ષ માટે ટીડીએસટીડીએસ રકમ તમારા ફોર્મ 26 માં ઉમેરવામાં આવશે.

નાણાં મંત્રાલયે આ પહેલને પારદર્શિતા વધારવા અને જ્યારે આવકવેરા દાખલ કરવામાં આવી રહી હોય ત્યારે ટીડીએસ મિસમેચના ઘટનાઓને ઘટાડવાની પહેલ કરી હતી. હવે, કરદાતાઓ પોતાને ટીડીએસ પર પ્રદાન કરેલી માહિતી તપાસી શકે છે જે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમની પેસ્લિપ પર પ્રદાન કરેલી માહિતી આપે છે. ટીડીએસટીડીએસ મૅચ થતો નથી, આવકવેરાની ભૂલ ભરવાનું વારંવાર કારણ છે.

શું કોઈ પણ સમયે ટીડીએસટીડીએસ લાગુ નથી?

હા, એવા સમય છે જ્યારે ટીડીએસ લાગુ નથી. ઉપર જણાવ્યા અનુસાર, ટીડીએસટીડીએસ એવા વ્યક્તિ અથવા HUF માટે કપાત કરવામાં આવતું નથી જેની પુસ્તકોને ઑડિટ કરવાની જરૂર નથી, સિવાય કે તેઓ દર મહિને રૂપિયા 50,000 થી વધુનું ભાડું ચૂકવશે. ટીડીએસટીડીએસ માત્ર ચોક્કસ લેવલ ઉપર જ લાગુ કરવામાં આવે છે.

પાત્ર ટ્રાન્ઝૅક્શન પર ટીડીએસ ફક્ત એવી જ ઘટનામાં કપાત કરવામાં આવે છે કે ચુકવણીની રકમ યોગ્ય થ્રેશહોલ્ડ લેવલને પાર કરે છે. જો મૂલ્ય નિર્દિષ્ટ મર્યાદાને પાર ન કરે તો ટીડીએસની કોઈ કપાત થશે નહીં. વિવિધ પ્રકારની ચુકવણીઓમાં વિવિધ થ્રેશોલ્ડ લેવલ હોય છે જે તેમના માટે વિશિષ્ટ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તે બેંકથી કુલ રકમ દર વર્ષે રૂપિયા10,000 પાર ન થાય તો એક બેંક તરફથી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર કોઈ ટીડીએસ લાગુ પડતું નથી.

જ્યારે ટીડીએસ પહેલેથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે કર જવાબદારી

પગારના ટીડીએસ આવકવેરા સ્લેબ પર આધારિત છે જે કોઈ વ્યક્તિ માટે લાગુ પડે છે. અન્ય પ્રકારની આવક માટે, ટીડીએસ દરો નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે અને તેની શ્રેણી 10% થી 20% સુધી છે. વ્યક્તિની કુલ આવકના આધારે આ દરોની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. આ જ કારણ છે કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં લોકોને તેમની રસીદ પર ટીડીએસ મળે છે.

વ્યક્તિની વાસ્તવિક કર જવાબદારીની ગણતરી તેમની કુલ કરપાત્ર આવક પર કરવામાં આવે છે. ગણતરી કરેલા કરના આધારે, કોઈ વ્યક્તિ વિવિધ રસીદો પર કપાત કરેલા ટીડીએસ પર ક્રેડિટ માટે અરજી કરી શકે છે. તમારે આવકવેરા વિભાગને ચૂકવવાની રકમની ગણતરી કરવા માટે વાસ્તવિક કર જવાબદારીમાંથી ટીડીએસ ઘટાડવું પડશે. તમને રિફંડ પણ મળી શકે છે.