વર્ટિકલ સ્પ્રિડ ઓપશન્સ શું છે?

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ એ એક જ પ્રકારના બે ઓપ્શન્સ (કૉલ્સ અથવા બંને પુટ્સ) ખરીદવા અને વેચવા સાથે સંકળાયેલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે, પરંતુ વિવિધ સ્ટ્રાઇકપ્રાઈઝ સાથે. આ અંગે વધુ જાણકારી મેળવીએ.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના એ બજારના વલણોનો લાભ લેવા અને જોખમનું સંચાલન કરવા માટે ભારત અને વિશ્વભરમાં ટ્રેડિંગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો એક લોકપ્રિય ઓપશન્સ છે. આ વ્યૂહરચનામાં એક સાથે વિવિધ સ્ટ્રાઇકપ્રાઈઝ સાથે બે ઓપશન્સ ખરીદવા અને વેચવાનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ એક્સપાઈરી ડેટ સમાન છે.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ: અર્થ અને વ્યાખ્યા

વર્ટિકલ ઑપ્શન સ્પ્રેડ એક વ્યૂહરચના છે જે ટ્રેડર્સને બજારમાં દિશાનિર્દેશ પૂર્વગ્રહનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે. વર્ટિકલ સ્પ્રેડ એ ભારતમાં લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જે વેપારીને તેમના જોખમને ઘટાડતી વખતે બજારના વલણોને આધિન મૂડીકરણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ અભિગમમાં એક સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ પર કૉલ અથવા પુટ ઓપશન્સ ખરીદવાનો અને અન્ય કૉલ વેચવાનો અથવા અલગ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ અને એક્સપાઈરી ડેટ સાથે ઓપશન્સ મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે. ઓપશન્સ એ એક ઓપશન્સ ચેઇનમાં વર્ટિકલી સ્ટૅક સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે, તેથી “વર્ટિકલ સ્પ્રેડ” નામ છે. તેમાં બે મુખ્ય પ્રકારના વર્ટિકલ સ્પ્રેડ્સ છે: બુલ કૉલ સ્પ્રેડ અને બેર પુટ સ્પ્રેડ જેમાં અનુક્રમે ઓછા સ્ટ્રાઇક કૉલ ઓપશન્સ ખરીદવાનો અને ઉચ્ચ સ્ટ્રાઇક કૉલ ઓપશન્સ વેચવાનો સમાવેશ થાય છે, અથવા ઉચ્ચ સ્ટ્રાઇક પુટ ઓપશન્સ ખરીદવો અને ઓછા સ્ટ્રાઇક રજૂ લાવવાનો ઓપશન્સ વેચવો. એન. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સ્પ્રેડમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઓપશન્સમાં એક્સપાઈરીના મહિનાને સમાન હોવો આવશ્યક છે, કારણ કે વિવિધ એક્સપાઈરી નો મહિના સાથે ઓપશન્સનો ઉપયોગ કરવાથી આ સ્પ્રેડને કૅલેન્ડર સ્પ્રેડમાં બદલશે જે એક વિશિષ્ટ વ્યૂહરચના છે.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડના પ્રકારો

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ્સ ડેબિટ સ્પ્રેડ્સ અથવા ક્રેડિટ સ્પ્રેડ્સ હોઈ શકે છે. ડેબિટ સ્પ્રેડમાં સ્પ્રેડ માટે ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે ક્રેડિટ સ્પ્રેડમાં સ્પ્રેડ માટે ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થાય છે. ડેબિટ સ્પ્રેડ્સનો ઉપયોગ બુલિશ માર્કેટ પરિસ્થિતિમાં થાય છે, જ્યારે ક્રેડિટ સ્પ્રેડ્સનો ઉપયોગ બેરિશ માર્કેટ પરિસ્થિતિમાં કરવામાં આવે છે.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડના ઉદાહરણો તે વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપ્શન્સ વ્યૂહરચના સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરતી વખતે બે ઓપશન્સના પ્રીમિયમમાં તફાવતમાંથી નફો મેળવવાનો હેતુ ધરાવે છે. અહીં એક વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપ્શન્સનું ઉદાહરણ છે: ધારો કે કોઈ રોકાણકાર માને છે કે ચોક્કસ કંપનીનો સ્ટોક, જેમ કે એક્સવાયઝેડ, ટૂંકા ગાળામાં વધશે પરંતુ તે તેના નુકસાનના જોખમને મર્યાદિત કરવા માંગે છે. તેઓ આ તકનો લાભ લેવા માટે બુલ કોલ સ્પ્રેડ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ધારો કે એક્સવાયઝેડ અત્યારે રૂપિયા 1,000 રોકાણકાર નીચે મુજબ કરી શકે છે: રૂપિયાની સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ સાથે કોલ ઓપશન્સ ખરીદો. રૂપિયા 1,020 કે જે રૂપિયાના પ્રીમિયમ માટે 1 મહિનામાં એક્સપાયર થાય છે. રૂપિયા 50 શેરદીઠ છે.. તેની સાથે ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ સાથે કોલ ઓપ્શનનું વેચાણ કરો. રૂપિયા 1,050 કે જેના પ્રીમિયમ માટે 1 મહિનામાં એક્સપાયર થાય છે. રૂપિયા 20 શેર દીઠ વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપ્શન્સ વ્યૂહરચના માટે ચૂકવવામાં આવતું ચોખ્ખું પ્રીમિયમ ઉચ્ચ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ સાથે કોલ ઓપ્શન વેચવાથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રીમિયમ અને નીચી સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ સાથે કોલ ઓપ્શન ખરીદવા માટે ચૂકવવામાં આવેલ પ્રીમિયમ વચ્ચેનો તફાવત છે, જે રૂપિયા 30 શેરદીઠ ((રૂપિયા 50 – રૂપિયા 20). ચૂકવેલ ચોખ્ખા પ્રીમિયમને બાદ કરતાં બે ઓપશન્સની સ્ટ્રાઇક કિંમતો વચ્ચેનો તફાવત આ વ્યૂહરચના માટે મહત્તમ સંભવિત નફો છે. અમારા ઉદાહરણમાં તે 1,050 – રૂપિયા 1,020 – રૂપિયા 30 = રૂપિયા શેર દીઠ 0 થાય છે. આ વ્યૂહરચના માટે મહત્તમ સંભવિત નુકસાન ચૂકવવામાં આવેલ ચોખ્ખું પ્રીમિયમ છે, જે રૂપિયા 30 પ્રતિ શેર. જો એક્સવાયઝેડની કિંમત વધે અને શેર કારોબાર કરી રહ્યો હોય તો કહો રૂપિયા 1,100 ઓપશન્સ પર રોકાણકાર રૂપિયાનો નફો કરશે. રૂપિયા 20 શેર (બે ઓપશન્સ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ વચ્ચેનો તફાવત, ચોખ્ખું પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં આવે છે). જોકે, જો શેર રૂપિયાની નીચે જાય તો રૂપિયા 1,020, રોકાણકારને નુકસાન થવાનું શરૂ થશે, જે ચૂકવવામાં આવતા ચોખ્ખા પ્રીમિયમ સુધી મર્યાદિત રહેશે. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ફક્ત એક ઉદાહરણ છે અને રોકાણકારોએ કોઈપણ ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકતા પહેલા તેમની પોતાની જોખમ સહિષ્ણુતા અને રોકાણના લક્ષ્યોને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડને લગતા નફો અને નુકસાનની ગણતરી

ભારતમાં વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના માટે નફા અને નુકસાનની ગણતરી કરવા માટે તમારે નીચેના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે:

 • ઓપશન્સની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ:

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચનામાં વિવિધ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે ખરીદી અને વેચાણના ઓપશન્સનો સમાવેશ થાય છે.

 • ચૂકવેલ અથવા પ્રાપ્ત થયેલ પ્રીમિયમ:

પ્રીમિયમ એ ઓપશન્સની કિંમત છે, જે ઓપશન્સ ખરીદવા અથવા વેચવા પર ચૂકવવામાં આવે છે અથવા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.

 • ઓપશન્સની સમાપ્તિની તારીખ:

ઓપશન્સની ચોક્કસ સમાપ્તિની તારીખ હોય છે ત્યારબાદ તેઓ યોગ્ય રીતે સમાપ્ત થઈ જાય છે.

નફા અથવા નુકસાનની ગણતરી કરવા માટે, આ પગલાંને અનુસરો:

 1. મહત્તમ નુકસાન નિર્ધારિત કરો:

  વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના માટે મહત્તમ નુકસાન એ ચૂકવેલ અને પ્રાપ્ત થયેલ પ્રીમિયમ વચ્ચેનો તફાવત છે. ઉદાહરણ તરીકે જો તમે ઓપશન્સ ખરીદવા માટે રૂપિયા  500 ચૂકવ્યા છો અને અન્ય ઓપશન્સ વેચવા માટે રૂપિયા 300 પ્રાપ્ત થયા છો, તો તમારું મહત્તમ નુકસાન રૂપિયા 200 હશે.

 2. બ્રેકઇવન પોઇન્ટ નિર્ધારિત કરો:

  બ્રેકઇવન પોઇન્ટ તે કિંમત છે જેના પર વ્યૂહરચના નફો કરવા માટે શરૂ કરે છે. બુલિશ કૉલ સ્પ્રેડ માટે બ્રેકઇવન પોઇન્ટ એ ખરીદેલ કૉલ ઓપશન્સની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ તથા ચૂકવેલ ચોખ્ખું પ્રીમિયમ છે. બેરિશ પુટ સ્પ્રેડ માટે બ્રેકઇવન પૉઇન્ટ એ વેચાણ કરેલ ઓપશન્સની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ છે, જે પ્રાપ્ત થયેલ ચોખ્ખા પ્રીમિયમને બાદ કરે છે.

 3. નફા અથવા નુકસાનની ગણતરી કરો:

  નફા અથવા નુકસાનની ગણતરી કરવા માટે, તમારે સમાપ્તિ પર અંડરલાઈંગ સંપત્તિની પ્રાઈઝ અને બ્રેકવેન પૉઇન્ટ વચ્ચેના તફાવતને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. જો ઓર્ગેનિંક એસેટ્સની કિંમત બ્રેકઇવન પોઇન્ટથી વધુ હોય, તો વ્યૂહરચના નફો કરે છે. જો તે બ્રેકવેન પોઇન્ટથી નીચે હોય તો વ્યૂહરચનામાં નુકસાન થાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે તમે રૂપિયા 100ની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે કૉલ ઓપશન્સ ખરીદ્યો છે અને રૂપિયા 5નું પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું છે, રૂપિયા 110ની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે અન્ય કૉલ ઓપશન્સ વેચ્યા છે અને રૂપિયા 2નું પ્રીમિયમ પ્રાપ્ત થયું છે. મહત્તમ નુકસાન રૂપિયા 3 હશે (ચૂકવેલ અને પ્રાપ્ત થયેલ પ્રીમિયમ વચ્ચેનો તફાવત). બ્રેકઇવન પોઇન્ટ રૂપિયા 103 (ખરીદેલ કૉલ ઓપશન્સની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈઝ તથાચૂકવેલ ચોખ્ખું પ્રીમિયમ) હશે. જો એક્સપાઈરી સમયે અંડરલાઈંગ એસેટ્સની કિંમતરૂપિયા 115 છે, તો નફો રૂપિયા 7 (વેચાણ કૉલ ઓપશન્સની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈઝ અને બ્રેકવેન પૉઇન્ટ વચ્ચેનો તફાવત, ચૂકવેલ અને પ્રાપ્ત થયેલ ચોખ્ખા પ્રીમિયમને બાદ) હશે.

નિષ્કર્ષ

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના ભારતમાં ટ્રેડર્સ એક લોકપ્રિય પસંદગી છે કારણ કે તે તુલનાત્મક રીતે ઓછી જોખમની વ્યૂહરચના છે જે  ટ્રેડર્સને તેમના સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરતી વખતે બજારના વલણોથી નફા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે આ વ્યૂહરચના સાથે પ્રયોગ કરવા માંગો છો, તો હવે એન્જલ સાથે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો અને શરૂ કરો. જો કે, કોઈપણ વિકલ્પો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના સાથે, સામેલ જોખમોને સમજવું અને આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં ટ્રેડરની ઓપશન્સની નક્કર સમજણ હોવી મહત્વપૂર્ણ છે. વિકલ્પ વ્યૂહરચના વિશે વધુ વાંચો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના શું છે?

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના એ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનો એક પ્રકાર છે, જેમાં વિવિધ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે ખરીદી અને વેચાણના ઓપશન્સ શામેલ છે પરંતુ એક્સપાઈરી ડેટ પણ શામેલ છે.

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા શું છે?

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે ઘણા લાભો છે, જેમાં શામેલ છે:

 1. લિમિટેડ રિવૉર્ડ: કારણ કે ટ્રેડર વિવિધ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે ખરીદી અને વેચાણના ઓપશન્સ ધરાવે છે તેથી સંભવિત નફો મર્યાદિત છે.
 2. ફ્લેક્સિબિલિટી: વર્ટિકલ સ્પ્રેડ્સનો ઉપયોગ બુલિશ અને બેરિશ માર્કેટ પરિસ્થિતિઓમાં કરી શકાય છે.

હું ભારતમાં વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના કેવી રીતે અમલમાં મુકી શકું?

ભારતમાં વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપન્સની વ્યૂહરચના ચલાવવા માટે તમારે એન્જલ વન સાથે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલવાની જરૂર પડશે. પછી તમે વિવિધ સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ સાથે ઓપશન્સ ખરીદવા અને વેચવા માટે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓપશન્સ ટ્રેડિંગમાં શામેલ જોખમોને સમજવું અને કોઈપણ ટ્રેડને ચલાવતા પહેલાં ઓપશન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિશે એક મજબૂત સમજણ ધરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.

સફળ વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના કરવા માટે કેટલીક ટિપ્સ શું છે?

વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સની વ્યૂહરચના સફળ કરવા માટેની કેટલીક ટિપ્સમાં શામેલ છે:

 1. બજારને સમજો
 2. જોખમ મેનેજ કરો
 3. યોગ્ય સ્ટ્રાઇક કિંમતો પસંદ કરો
 4. તમારી પોઝીશન્સનું નિરીક્ષણ કરો

શું વર્ટિકલ સ્પ્રેડ ઓપશન્સ ટ્રેડિંગ સાથે કોઈ જોખમો સંકળાયેલ છે?

મુખ્ય જોખમ એ છે કે ઓપશન્સને યોગ્ય રીતે એક્સપાઈરી થઈ શકે છે, જેના પરિણામે ટ્રેડર્સને નુકસાન થઈ શકે છે. વધુમાં, અનપેક્ષિત સમાચાર અથવા ઇવેન્ટ્સ જેવી બજારની સ્થિતિમાં ફેરફારો વ્યૂહરચનાની નફાકારકતાને અસર કરી શકે છે.