ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શું છે?

1 min read
by Angel One

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બાકી કોન્ટ્રેક્ટની કુલ સંખ્યા છે જે દિવસના અંતે બજારમાં સહભાગીઓ દ્વારા યોજાય છે.

તેને ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ અથવા ઓપશન્સ કોન્ટ્રેક્ટ ની કુલ સંખ્યા તરીકે પરિભાષિત કરી શકાય છે જે હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી (સ્ક્વેયર્ડ ઑફ), સમાપ્ત થયેલ અથવા વિતરણ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા નથી.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ મુખ્યત્વે ફ્યુચર્સ માર્કેટ પર લાગુ પડે છે. સુરક્ષા પર ખુલ્લા કરારોની કુલ સંખ્યા, ઘણીવાર ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ કોન્ટ્રેક્ટ માટે ટ્રેન્ડ અને ટ્રેન્ડ રિવર્સલની પુષ્ટિ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ફ્યુચર બજારમાં પૈસાના પ્રવાહને માપે છે. ભવિષ્યના દરેક વિક્રેતા કોન્ટ્રેક્ટ માટે તે કરારનો ખરીદદાર હોવો આવશ્યક છે. આમ વિક્રેતા અને ખરીદદાર માત્ર એક કોન્ટ્રેક્ટ બનાવવા માટે સંયોજિત કરે છે.

તેથી, કોઈપણ આપેલા બજાર માટે કુલ  ઓપન ઈન્ટરેક્ટ નક્કી કરવા માટે અમને માત્ર એક બાજુ અથવા અન્ય, ખરીદદારો અથવા વિક્રેતાઓ બંનેની રકમ જાણવી જરૂરી છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પોઝિશન જે દરરોજ રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે તે દિવસ કોન્ટ્રાક્ટની સંખ્યામાં વધારો અથવા ઘટાડોને દર્શાવે છે, અને તે એક સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક નંબર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

એક્સચેન્જ પર પૂર્ણ થયેલ દરેક ટ્રેડ તે દિવસ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના લેવલ પર અસર કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે જો બંને પક્ષો વેપાર માટે નવી પોઝિશન શરૂ કરી રહી છે (એક નવા ખરીદદાર અને એક નવા વિક્રેતા) તો એક કરાર દ્વારા ઓપન વ્યાજમાં વધારો થશે.

જો બંને વેપારીઓ વર્તમાન અથવા જૂની પોઝિશન બંધ કરી રહ્યા છે (એક જૂના ખરીદદાર અને એક જૂના વિક્રેતા) તો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એક કરાર દ્વારા નકારવામાં આવશે.

ત્રીજી અને અંતિમ સંભાવના એક જૂનો વેપારી છે જે પોતાની સ્થિતિને નવા વેપારીને પાર કરે છે (એક જૂના ખરીદદાર એક નવા ખરીદદારને વેચે છે). કિસ્સામાં ખુલ્લું વ્યાજ બદલાશે નહીં.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ વૉલ્યુમ

ભવિષ્યના બજારમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમ બે મહત્વના ઓપશન્સ છે. ટ્રેડર્સ બંને ટ્રેન્ડ્સની આગાહી કરવા માટે જુઓ.

ચાલો તેમને એક દ્વારા ચર્ચા કરીએ. જોકે OI અને વૉલ્યુમ બંને એક જેવું હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર નવા વેપારીઓને , પણ તે સમાન નથી.

OI વ્યક્તિગત ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓના બજારમાં ભવિષ્યના બજારમાં ઓપન ઓપનની સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

હવે  ફ્યુચર્સ માર્કેટ માટે વેચાયેલા દરેક કોન્ટ્રેક્ટ માટે એક ખરીદદાર હોવું જોઈએ. તેથી દિવસમાં લેવડદેવડ કરેલા કુલ કોન્ટ્રેક્ટની સંખ્યા સંતુલિત રહે છે. વૉલ્યુમ દિવસ દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવેલા કોન્ટ્રેક્ટની કુલ સંખ્યાને સંદર્ભિત કરે છે. તેથી, જો કોઈ  વેચાઈ અને ખરીદી કરવામાં આવે છે, તો વૉલ્યુમ એક દ્વારા વધવામાં આવે છે (કૃપા કરીને નોંધ: વૉલ્યુમ 1 સુધીમાં ઉમેરવામાં આવે છે, કારણ કે માત્ર એક કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદનાર અને  વેચાણકર્તા વચ્ચે પાસ થયેલ છે).

દિવસની શરૂઆતમાં, વૉલ્યુમ શૂન્ય કરવામાં આવે છે. તેથી, તમને ટ્રેડિંગ કલાકો દરમિયાન એક્સચેન્જ કરેલા હાથની સંખ્યાનું સ્પષ્ટ ફોટો મળે છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વૉલ્યુમ જેટલું સ્પષ્ટ નથી. ટ્રેડમાં દાખલ અથવા બહાર નીકળતા વેપારીઓની સંખ્યાના આધારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનું મૂલ્ય બદલાઈ શકાતું નથી અથવા બદલાઈ શકે છે.

ચાલો ઉદાહરણની મદદથી વધુ ચર્ચા કરીએ. માર્કેટ, , બી, અને સીમાં ત્રણ વેપારીઓ છે.

દિવસમાં, વિક્રેતા બી 8 ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ વેચે છે, અને ખરીદનાર આઠ બધા ખરીદી કરે છે. તેથી, દિવસ પછી બંને વૉલ્યુમ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એટલે આઠ.

આગલા દિવસે, પાંચ કોન્ટ્રેક્ટ વેચે છે અને સી પાંચ કોન્ટ્રેક્ટ ખરીદે છે. બીજા દિવસના અંતે વૉલ્યુમમાં પાંચ (કોન્ટ્રેક્ટની સંખ્યા બદલાઈ ગઈ હાથમાં બદલાઈ ગઈ છે) બદલાય છે; પરંતુ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ આઠમાં બદલાઈ નથી કારણ કે બજારમાં કોઈ નવો કરાર બનાવવામાં આવ્યો નથી.

ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે દરરોજ વૉલ્યુમ બદલાય છે, પરંતુ ખુલ્લું વ્યાજ દિવસોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી નવા કરારો શરૂ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સમાન રહેશે, અથવા જૂના વ્યક્તિઓ સેટલ અથવા અમલમાં મુકવામાં આવે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની દેખરેખ રાખવાના લાભો

દરેક વેપાર દિવસના અંતે ખુલ્લા વ્યાજના આંકડાઓમાં ફેરફારોની દેખરેખ રાખીને, દિવસની પ્રવૃત્તિ વિશેના કેટલાક નિષ્કર્ષ તૈયાર કરી શકાય છે.

ઓપન ઓપન ઈન્ટરેસ્ટમાં વધારો કરવાનો અર્થ છે કે નવા પૈસા બજારમાં પ્રવાહ કરી રહ્યા છે. પરિણામ હશે કે વર્તમાન વલણ (ઉપર, નીચે અથવા બાજુ) ચાલુ રહેશે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટને નકારવાનો અર્થ છે કે બજાર લિક્વિડેટ કરી રહ્યું છે અને તેનો અર્થ છે કે પ્રવર્તમાન કિંમતનું ટ્રેન્ડ સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટનું જ્ઞાન મુખ્ય બજાર પગલાંઓના અંત તરફ ઉપયોગી સાબિત કરી શકે છે.

ટકાઉ કિંમતના અગ્રિમ પછી ખુલ્લા વ્યાજનું એક સ્તર બંધ કરવું ઘણીવાર અપટ્રેન્ડિંગ અથવા બુલ માર્કેટમાં સમાપ્ત થવાની પ્રારંભિક ચેતવણી છે.

નિષ્કર્ષ :

આશા છે કે હવે તમારી પાસે એક યોગ્ય વિચાર છે: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શું છે? હવે અહીં સાવચેતીનો શબ્દ છે. જો તમે જોશો કે નોંધપાત્ર કિંમતમાં ફેરફાર સાથે ઘણી ખુલ્લી સ્થિતિ હોય, તો બજારમાં પ્રવેશવાથી દૂર રહો. એક સૂચના છે કે બજાર એક અવ્યક્ત ઉત્સાહની પકડમાં છે. જ્યારે તે થાય છે, ત્યારે એક નાનું ટ્રિગર પણ વેપારીઓ વચ્ચે ભય બનાવવા માટે પૂરતું હોય છે. જો તે થાય તો, બધું ઘટાડવામાં આવશે.

FAQs:

મને ટિકિટ ક્યાં મળી શકે છે?

વિકલ્પોના બજારમાં લિક્વિડિટી નિર્ધારિત કરવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કરારો માટે કોઈ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે કોઈ સેકન્ડરી માર્કેટ નથી. બીજી બાજુ, ખુલ્લા વ્યાજની પૂરતી સંખ્યા મોટી સંખ્યામાં ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ સાથે સક્રિય બજારને સૂચવે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શું દર્શાવે છે?

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ભવિષ્યના બજારમાં ઘણી બધી વસ્તુઓને સૂચિત કરે છે.

  • તે વ્યક્તિગત ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ સાથે અનિશ્ચિત ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટની ઉપલબ્ધ સંખ્યાને સૂચવે છે.
  • આવશ્યક રીતે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટની સંખ્યા લિક્વિડિટીને પણ દર્શાવે છે
  • તે બજારના વલણની આગાહી કરવામાં મદદ કરે છે.
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમ એકસાથે વેપારીઓને સારા વેપાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો ઉપયોગ શું છે?

ડેરિવેટિવ માર્કેટમાંના વેપારીઓ માંગ નિર્ધારિત કરવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. તે વેપાર પ્રવૃત્તિઓ અને પૈસાના પ્રવાહનું વધુ સચોટ માપ છે, જો વધી રહ્યા હોય અથવા ઘટાડી રહ્યા હોય. અને તે કરવામાં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને રિવર્સલની આગાહી કરે છે.

તમે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે કેવી રીતે ટ્રેડ કરો છો?

બજારની આગાહી કરવા અને બજારની દિશામાં વેપાર કરવાની કેટલીક રીતો છે.

  • જો ઓઆઈ નંબર કિંમતની ક્રિયામાં ઉપરની ચળવળ સાથે વધી રહ્યો હોય, તો બજારને તેજીમય માનવામાં આવે છે.
  • જ્યારે કિંમતની મૂવમેન્ટપર જ રહે છે પરંતુ ઓઇલમાં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે બજાર ત્યારબાદ સહન થાય છે
  • જ્યારે OI અને કિંમત બંને ડિપ થઈ રહી છે, ત્યારે તે વેપારીઓમાં વધતી દબાણને સૂચવે છે કારણ કે ભાર ચાર્જ લે છે
  • કિંમતમાં ઘટાડો પરંતુ ઓઆઈમાં વધારો પણ ભારે વલણને સૂચવે છે

સૌથી વધુ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શું છે?

ઉચ્ચ OIનો અર્થ એ છે કે ટ્રેડિંગ માટે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપલબ્ધ છે. OI માત્ર જ્યારે નવા અથવા વધારાના પૈસા બજારમાં આવી રહ્યા હોય ત્યારે જ વધી જાય છે, ત્યારે OI વધી રહ્યું છે કે નવા ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓની હાજરીને સૂચવે છે. OI ઘટાડે તે પૈસાની આઉટફ્લો સૂચવે છે.