તમારા એન્જલ એક ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ પર ઑર્ડરની સ્થિતિની સૂચિ

ટેક્નોલોજીના વિકાસમાં દરેક ઉદ્યોગ પર વિશાળ અસર થયો છે, અને સ્ટૉક માર્કેટ કોઈ અપવાદ નથી. આજે વેપારી અથવા રોકાણકાર તરીકે, તમે તમારા ઘરે આરામથી બજારમાં વ્યાપાર અથવા રોકાણ કરી શકો છો. માટે, તમારે ફક્ત એન્જલ વન જેવા ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઑર્ડર આપવો પડશે, જે બદલામાં તમારા વતી એક્સચેન્જ સાથે ઑર્ડર આપે છે.

આગળ વધતા પહેલાં, ચાલો ઑર્ડર અને ઑર્ડરની સ્થિતિ શું છે તે પરિભાષિત કરીએ. ઑર્ડરનો અર્થ એક સૂચના છે કે જે તમે ચોક્કસ કિંમત પર સ્ક્રિપ્સ ખરીદવા/વેચવા માટે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર આપો છો. અને ઑર્ડરની સ્થિતિ તમને તમે આપેલ ટ્રેડિંગ ઑર્ડરની અપટૂડેટ પરિસ્થિતિ જણાવે છે.

એન્જલ વન પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ ઑર્ડરની સ્થિતિ

એન્જલ એક પ્લેટફોર્મ પર સબમિટ કરેલ દરેક ઑર્ડર એક સ્થિતિ દર્શાવશે જે ટ્રેડના અભ્યાસક્રમ દરમિયાન બદલાઈ શકે છે. નીચેની સૂચિ અમારા પ્લેટફોર્મ પર તમામ સંભવિત ઑર્ડરની સ્થિતિ દર્શાવે છે.

અમલમાં મુકેલ છે

એક ઑર્ડર જે એક્સચેન્જ પર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે તે અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે.

બાકી

જ્યારે એક્સચેન્જ પર મોકલવામાં આવ્યો હોય ત્યારે ઑર્ડર બાકી સ્થિતિમાં છે પરંતુ નીચેનામાંથી કોઈપણ કારણોને ઓપન પોઝિશન ધરાવે છે:

તમારી ખરીદીની કિંમત આસ્ક પ્રાઈઝ કરતાં ઓછી છે

તમારી વેચાણની કિંમત બિડ કિંમત કરતાં વધુ છે

તમારો ઑર્ડર આંશિક રીતે અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે (એટલે તમારા કુલ ઑર્ડરનો માત્ર એક ભાગ અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે)

ટ્રિગર પ્રાઈઝ પર પહોંચી ગયા પછી તમારો સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર હજુ સુધી અમલમાં મુકવામાં આવ્યો નથી (ધારો કે તમારા ઑર્ડરની 1લા લેગ અમલમાં મુકવામાં આવી છે)

ટ્રિગર/લક્ષ્યની પ્રાઈઝ પર પહોંચી ગયા પછી તમારો રોબો ઑર્ડર હજી સુધી અમલમાં મુકવામાં આવ્યો નથી (માનતા કે તમારા ઑર્ડર 1લા લેગ અમલમાં મુકવામાં આવી છે)

જ્યાં સુધી તમારો ટ્રેડ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવે ત્યાં સુધી ઑર્ડરની સ્થિતિ બાકી રહેશે. ઉપરાંત, એએમઓ ઑર્ડર્સ, જેનો અર્થ છે કે જ્યારે બજાર બંધ થાય ત્યારે મૂકવામાં આવેલા ઑર્ડર્સને બાકી ઑર્ડર વિભાગ હેઠળ જોઈ શકાય છે.

નકારાયેલ

એન્જલ પાસે સફળતાપૂર્વક ઑર્ડર કરવા માટે અપર્યાપ્ત ભંડોળ, બિડ/આસ્ક પ્રાઈઝ જેવી માન્યતાની વિસ્તૃત સૂચિ હોવી જોઈએ (એક રેન્જ જેની અંદર સ્ટૉક ઑર્ડર દિવસ માટે મૂકવામાં આવી શકે છે), પેની સ્ટૉક્સમાં ટ્રેડિંગ, એસએમઈ ગ્રુપ સ્ટૉક્સમાં ટ્રેડિંગ વગેરે. જો તમારો ઑર્ડર માન્યતાનું પાલન કરતું નથી, તો તમારો ઑર્ડર એક્સચેન્જ સુધી પહોંચતા પહેલાં પણ નકારવામાં આવશે.

રદ કરાયેલું

નીચે જણાવેલ કારણોસર ઑર્ડર રદ થયેલ સ્થિતિમાં જાય છે:

  1. તમે કૅન્સલેશન શરૂ કર્યું છે
  2. તમે આઈઓસી (તાત્કાલિક અથવા રદ કરેલ) ઑર્ડર આપી રહ્યા છો, જેનો અર્થ છે કે તમે એક ઑર્ડર આપી રહ્યા છો જેને તરત અમલમાં મુકવાની જરૂર છે અને જો આવું થાય તો તેને રદ કરવું જોઈએ
  3. તમે દિવસની માન્યતા સાથે ઑર્ડર આપ્યો છે પરંતુ તમારી બિડ/આસ્ક પ્રાઈઝ હિટ થતી નથી, તેથી ઑર્ડર આપોઆપ ટ્રેડિંગ દિવસના અંતમાં રદ કરવામાં આવશે એટલે કે, એફ એન્ડ માટે તે બપોરે 03:30 વાગે ઑટોમેટિક રદ કરવામાં આવશે, અને 04:00 વાગે કૅશ સેગમેન્ટ માટે રદ કરવામાં આવશે

અમારી એપ પર તમારા ઑર્ડરની સ્થિતિ કેવી રીતે ચેક કરવી?

તમારા ઑર્ડર સાથે શું થઈ રહ્યું છે તે વિચારી રહ્યા છીએ? શું તે હજુ સુધી અમલમાં મુકવામાં આવ્યું છે? તમારા ઑર્ડરની સ્થિતિ તપાસવા માટે 2 સરળ પગલાંઓ અનુસરો:

  1. લૉગ ઇન કર્યા પછીઑર્ડર્સટૅબ પર ક્લિક કરો અને તમેબાકી ઑર્ડર્સટૅબ પર જમીન જશો
  2. અમલમાં મુકવામાં આવેલ/રદ/નકારવામાં આવેલા ઑર્ડર જોવા માટેઅમલમાં મુકવામાં આવેલ/નકારવામાં આવેલ ઑર્ડરટૅબ પર જાઓ

તારણ

અમારા પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ ઑર્ડર સ્થિતિઓને સમજવું જરૂરી છે જેથી તમે જાણો છો કે તમારો ઑર્ડર ક્યારે અમલમાં આવે છે અને જ્યારે તમારે ફરીથી ઑર્ડર કરવાની જરૂર છે. તમારા ઑર્ડરને સરળતાથી આપવા અથવા તમારા ઑર્ડરને ટ્રૅક કરવા માટે અમારી એન્જલ વન એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરો.