ભંડોળ ઉમેરો: ડિજિટલ માર્ગે

એન્જલ વન તમને ઑનલાઇન ટ્રેડિંગમાં બેજોડ સુવિધા રજૂ કરે છે. અમારી એપ સાથે, તમે કોઈપણ જગ્યાથી સ્ટૉક માર્કેટને ઍક્સેસ કરી શકો છો, તમારી વૉચલિસ્ટને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો, તમારા ઑર્ડરમાં ફેરફાર કરી શકો છો, તમારા પોર્ટફોલિયોની દેખરેખ રાખી શકો છો, કંપનીઓ વિશેની માહિતી મેળવી શકો છો અને બહુવિધ એક્સચેન્જમાં ટ્રેડ કરી શકો છો.

ફક્ત આટલું જ નહીં, અમારા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ ચુકવણીની ડિજિટલ પદ્ધતિઓ સાથે ફંડ ઉમેરવું પણ સરળ છે. આ ડિજિટલ ફંડ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા નીચેના કારણોસર આ દિવસોમાં મહત્વ મેળવી રહી છે:

 • ઝડપી ચુકવણી
 • 24*7 ટ્રાન્સફર સુવિધા ઉપલબ્ધ છે
 • ઉચ્ચ સુરક્ષા
 • ટ્રાન્ઝૅક્શન કરવામાં સરળતા
 • દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શનનો રેકોર્ડ ટ્રેક કરે છે અને જાળવે છે

એન્જલ વન તમને અમારી એપ/પ્લેટફોર્મ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે બે ડિજિટલ ચુકવણી પદ્ધતિઓ પ્રદાન કરે છે: યુપીઆઈ ટ્રાન્સફર અને નેટ બેન્કિંગ. નીચેની ટેબલ તમને માહિતીપૂર્ણ નિર્ણય લેવા માટે આ બે ચુકવણી પદ્ધતિ વિશેની વિગતવાર માહિતી આપે છે.

વિગતો યુપીઆઈ ટ્રાન્સફર નેટ બેંકિંગ
આવશ્યક વિગતો એનપીસીઆઈ દ્વારા મંજૂર કરેલ માન્ય યુપીઆઈ આઈડી લૉગ ઇન ક્રેડેન્શિયલ્સ
એન્જલ વન એકાઉન્ટમાં મર્યાદા અપડેશન ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્સ્ટન્ટ
ટ્રાન્સફરની મર્યાદા રૂપિયા 1 લાખ સુધી તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં ટીપીઆઈ (થર્ડ પાર્ટી ટ્રાન્સફર) મર્યાદા પર આધારિત છે
શુલ્ક એન્જલ તમારા એકાઉન્ટમાં ફંડ ઉમેરવા માટે કોઈ ફી લેતું નથી

તમે ફંડ કેવી રીતે ઉમેરી શકો છો તે અહીં આપેલ છે:

તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કર્યા પછી ‘ફંડ્સ’ પર ક્લિક કરો, તમે જે રકમ ‘ફંડ્સ ઉમેરો’ વિકલ્પ હેઠળ ઉમેરવા માંગો છો તે દાખલ કરો અને બેંક એકાઉન્ટ પસંદ કરો. હવે, તમે જે ચુકવણી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તેના માટે નીચે જણાવેલ પગલાંઓને અનુસરો.

1.યુપીઆઈ ટ્રાન્સફર

એ. ચુકવણીની ‘યુપીઆઈ’ પદ્ધતિ પસંદ કરો

બી. હવે, તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ પસંદ કરી શકો છો:

i. તમારીપસંદગીનીયુપીઆઈએપપસંદકરો, ‘આગળવધો’ પરક્લિકકરોઅનેતમનેUPI એપપરલઈજવામાંઆવશે

અથવા

ii. તમારુંયુપીઆઈ આઈડીઉમેરો, ‘આગળવધો’ પરક્લિકકરો, તમનેએકએસએમએસપ્રાપ્તથશેઅનેહવેતમેએપનીમુલાકાતલઈશકોછો

iii. રકમ વેરિફાઇ કરો, ચુકવણીને અધિકૃત કરો અને ફંડ ઉમેરવામાં આવશે

2. નેટ બેંકિંગ

. નેટ બેન્કિંગ પર ક્લિક કરો અને આગળ વધોપર ટૅપ કરો

બી. તમારી બેંકની વેબસાઇટ પર તમારા ક્રેડેન્શિયલ ભરો અને રકમ વેરિફાઇ કરો

સી. તમારી બેંક દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઓટીપી દાખલ કરો, ‘સબમિટપર ક્લિક કરો અને ફંડ ઉમેરવામાં આવશે

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તમે ફંડ ઉમેરવા માટે ઉપયોગ કરવા માંગો છો તે બેંક એકાઉન્ટને તમારા એન્જલ વન ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવું આવશ્યક છે.

તારણ

યુપીઆઈ ટ્રાન્સફર અને નેટ બેન્કિંગએ ડિજિટલ ફંડની ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયાનો સામનો કર્યો છે. તેમાં પરંપરાગત બેન્કિંગ પદ્ધતિઓથી અસંખ્ય ફાયદાઓ છે અને ડિજિટલ ભવિષ્ય માટે સફળતાપૂર્વક માર્ગ પ્રદાન કર્યો છે. જો તમે પહેલેથી જ આમ ન કર્યું હોય, તો તમારી યુપીઆઈ આઈડી મેળવીને અને નેટ બેન્કિંગ માટે રજિસ્ટર કરીને ત્વરિત ચુકવણીની સરળતાનો આનંદ માણો. ત્વરિત ફંડ ઉમેરવા માટે, અમારી એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મ પર ફંડ સેક્શન પર જાઓ.

 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. શું હું મારા એન્જલ એક એકાઉન્ટ સાથે લિંક ન હોય તેવા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ ઉમેરી શકું?

અમે SEBI ની માર્ગદર્શિકા મુજબ અનરજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટ દ્વારા ચુકવણી સ્વીકારતા નથી.

2. શું હું એકથી વધુ બેંક એકાઉન્ટ ઉમેરી શકું?

હા, તમે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં એકથી વધુ બેંક એકાઉન્ટ ઉમેરી શકો છો.

3. શું હું કેટલા એકાઉન્ટને લિંક કરી શકું છું તેની કોઈ મર્યાદા છે?

હા, તમે 4 સુધીના બેંક એકાઉન્ટ ઉમેરી શકો છો.

4. એક દિવસ દરમિયાન હું મહત્તમ કેટલી રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકું?

તમે એક દિવસમાં યુપીઆઈ દ્વારા રૂપિયા 1 લાખ સુધી ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. નેટ બેન્કિંગમાં, ટ્રાન્સફરની મર્યાદા તમારા બેંક એકાઉન્ટની ટીપીટી મર્યાદા પર આધારિત છે.

5. અમે અમારા પેમેન્ટ ગેટવેમાં કેટલી બેંકોને સપોર્ટ કરીએ છીએ?

તમામ પ્રમુખ ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને અમારા પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા સમર્થિત કરવામાં આવે છે.

6. ઑનલાઇન પદ્ધતિઓ દ્વારા ફંડ ઉમેરતી વખતે ટ્રાન્ઝૅક્શન નિષ્ફળતાનું કારણ શું છે?

ટ્રાન્ઝૅક્શન નિષ્ફળતાઓ માટેના સૌથી સામાન્ય કારણો છે:

 1. તમારુંબેંકએકાઉન્ટઅમારીટ્રાન્ઝૅક્શનપ્રક્રિયાઓનેપ્રતિસાદ/ધીમુંપ્રતિસાદઆપતુંનથી
 2. પ્રમાણીકરણમાંવિલંબનેકારણેટ્રાન્ઝૅક્શનનોસમયસમાપ્તથઈગયોછે
 3. ખોટોપાસવર્ડ
 4. તમારાબેંકએકાઉન્ટમાંઅપર્યાપ્તફંડઉપલબ્ધછે
 5. 3જા પાર્ટી બેંક એકાઉન્ટ દ્વારા ફંડનું ટ્રાન્સફર
 6. યુપીઆઈટ્રાન્સફરનૉન-રજિસ્ટર્ડબેંકએકાઉન્ટવગેરેદ્વારાકરવામાંઆવેછે.

જો તમને વધુ કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારી એપ/પ્લેટફોર્મ પર એન્જલ સહાયની મુલાકાત લો.