ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಪರಿಚಯ

ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ನಡೆಸುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ..

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್  ನೋಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀಡಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.   

ಪ್ರತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ:

– ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ನಂಬರ್

– ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ

ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ: ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಡೇ 

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ 

– ವಿಧಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು : ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಶುಲ್ಕಗಳು

– ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ/ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ 

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ?

  • – ಇದು ನೀಡಲಾದ ದಿನದಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ
  • – ಒಟ್ಟು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • – ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ / ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಟೂತ್ ಕಾಂಬಿನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳು!

ವಿವಿಧ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ನಂಬರ್.:

ಕಾಲಮ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಆರ್ಡರ್ ಸಮಯ:

ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ:

ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಮಯವು ಕಾಲಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ₹ 2,000 (ಕೊನೆಯ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಬೆಲೆ). ನೀವು 10:01:05 am ಕ್ಕೆ ₹ 1,995 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಆರ್ಡರ್ (ಮಿತಿ ಬೆಲೆ) ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು 10:30:27 am ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಯ 10:01:05 am | ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮಯ 10:30:27 am

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು/ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿವರಣೆ:

ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್/ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿಸಿ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ:

ಸರಳಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮಾಣ:

ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೆಗಟಿವ್ (-) ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ

ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಗ್ರೋಸ್ ರೇಟ್:

ರೇಟ್ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್:

ಟೇಬಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಗಳು.

ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಿವ್ವಳ ದರ:

ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನಿವ್ವಳ ದರವು ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದರ:

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೆವಿಸ್:

ಇದು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

– ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ (+) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

– ನೆಗಟಿವ್ (–) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

1ನೇ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಟೇಬಲ್ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವರಗಳುಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳ ಸರಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಟೇಬಲ್ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ

ವಿನಿಮಯ:

ಕಾಲಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ – NSE-ಬಂಡವಾಳ: NSE ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳವು ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಪೆ ಇನ್ /ಪೆ  ಔಟ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:

ಲೆವೀಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು (ಟೇಬಲ್ 1) ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕ (ಟೇಬಲ್ 2) ಇದು ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

– ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ (+) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

– ನೆಗಟಿವ್ (–) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೆರಿಗೆ (ಎಸ್ಟಿಟಿ(STT)):

ಇದು ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಟಿ (STT)ಯನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ & ಒ (F&O) ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪೂರೈಕೆಯ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ = ಒಟ್ಟು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ + ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು + ಸೆಬಿ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು.

ಒಟ್ಟು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳುಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ(NSE), ಬಿಎಸ್‌ಇ(BSE), ಎಂಸಿಎ(MCX)ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಡೆಕ್ಸ್‌(NCDEX)ನಂತಹ ವಿನಿಮಯಗಳಿಂದ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಬಿ (SEBI) ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಸೆಬಿ) ಶುಲ್ಕಗಳು

CGST – ಸೆಂಟ್ರಲ್ GST

SGST – ರಾಜ್ಯ GST

ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇದ್ದರೆ, CGST + SGST ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, IGST (ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ GST)/UGST (ಯುನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ GST) ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ:

ಇದು ಷೇರುಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್  ಮತ್ತು ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ.

ಹರಾಜು/ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು:

ಅನ್ವಯವಾದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ / (ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ):

ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ನಂತರ ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ.

– ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ (+) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

– ನೆಗಟಿವ್ (–) ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡಿಪಿ (ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್ಸ್  ಶುಲ್ಕಗಳು), ಆಟೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಆಫ್, ಕಾಲ್ಎನ್ಟ್ರೇಡ್, ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿ, ಎಂಟಿಎಫ್(MTF) ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಎಎಂಸಿ (AMC) ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್  ನೋಟ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.