ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿ ಎಂದರೇನು?

ಇದು ಒಂದು ನಿಗಮವು ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಾಗೆ  ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

 • ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ  ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 • ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಷೇರುಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯ ವಿಧಗಳು

ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುಗೆ

ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಮರುಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.

 1. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ)

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3 ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುಗೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿಯ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಷೇರುದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ  ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 1. ಡಚ್ ಹರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುಗೆ

ಇದು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ಷೇರುದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  ಷೇರಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಾಭಾಂಶಗಳು: ಮರುಖರೀದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಲಾಭಾಂಶಗಳ  ಪಾವತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮರುಖರೀದಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭಾಂಶಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಡಿಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ, ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಆದಾಯವು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರುಖರೀದಿ ಇದ್ದಾಗ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ದರವು ಇರುತ್ತದೆ. ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿಸಲು  ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ 15 ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ  ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಖರೀದಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಮಯ.

ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಗಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ EPS ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರರ್ಥ ಅವರು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ   ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ EPS(ಇಪಿಎಸ್) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರಿಗೆ, ಮರುಖರೀದಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪುವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ನಗದು ಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಆ ನಗದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಒಂದು ಮರುಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:

 • ಮರುಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಾರರಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುಗೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹಿತ ದ್ರಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮರುಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಯ  ಗಾತ್ರವು ಸಹ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
 • ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರಕಟಣೆ, ತೆರೆಯುವಿಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಯಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಷೇರುದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಅದರ ಲಾಭ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದುಹೇಗೆ?

ಈಗ ನೀವು ‘ನಾನು ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಷೇರು-ಮರು ಖರೀದಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕವುರೂ2 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 15% ರ ಮರುಖರೀದಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಶೇಕಡಾವಾರು ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಯ ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೋಡಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಷೇರುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಅಂಶವೆಂದರೆ. ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡುಗೆಯಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರುಖರೀದಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನುಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮರುಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ‘ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್’ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮರು ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಮರುಖರೀದಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಡುಗೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಅವಧಿ ಇದು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಲಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕವು ನೀವು ಮರುಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕವೆಂದರೆ ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನೀವು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಯ ಅರ್ಜಿ,  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರಂ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ:

 1. ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಮರುಖರೀದಿ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಒಂದು ಮರುಖರೀದಿ  ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸದಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್&ಟಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟು  ನೋಂದಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ  ಷೇರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೌಸ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರುಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಷೇರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮರುಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗೀಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮರುಖರೀದಿಗಾಗಿ ಷೇರುಗಳಿ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಆದ್ದರಿಂದ ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯು ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.